Anarchistická federace

Obyvatelé vesnice Fraguas odsouzeni

Co fašista Franco jednou zrušil, nesmí být obnoveno – španělský stát bojuje proti znovuobnovení vesnice v Guadalajaře.

Fraguas

V loňské roce jsme informovali, že po dlouhých bojích s úřady se 29. dubna 2021 obyvatelé Fraguas dozvěděli, že je demolice jejich vesnice dočasně pozastavena. Tato zpráva byla ale jen, jak se ukázalo, dočasnou nadějí pro autonomní venkovský kolektiv realizující svůj projekt obnovy opuštěné vesničky Fraguas v pohoří Sierra Norte v provincii Guadalajara. Tato obec, jejíž historie sahá až do 12. století, byla během frankistické diktatury v roce 1968 násilně vystěhována kvůli zřízení borovicové monokultury a jejímu následnému prodeji dřevařskému průmyslu. Španělská armáda v 90. letech využila oblast jako cvičnou střelnici.

Nyní se dozvídáme o posledním aktu v procesu státního pronásledování projektu obnovy Fraguas – šestice vesničanů má putovat do vězení. Pokud s tím tedy něco neuděláme – mezinárodní solidarita je jedním z kroků, kterými jim můžeme pomoci vyvinout tlak na španělský stát.

Kolektiv Fraguas Revive, tvořený skupinou lidí, kteří žili nebo žijí ve zmíněné vesničce, zahájil prostřednictvím sociálních sítí kampaň na financování své právní obhajoby poté, co obdržel soudní příkaz potvrzující trest z roku 2017. Rozsudek odsuzuje šest členů kolektivu Fraguas k vystěhování z vesnice a nařizuje demolici rekonstruovaných domů s tím, že se místní údajně dopustili trestných činů proti územnímu plánování a uzurpace nemovitostí, jakož i k zaplacení odškodnění, které je v současné době vyčísleno na 110 tisíc eur pro veřejnou správu za údajné náklady na demolici budov. Pokud tak neučiní a nesmyslnou částku nezaplatí, hrozí, že půjdou do vězení, neboť podmínkou pro podmíněný odklad výkonu trestu je obvykle zaplacení uvedeného občanskoprávního závazku. Aby se tomu předešlo, vyzvala skupina sociální hnutí, aby pomohlo s uhrazením dlužné pokuty.

Proti tomuto poslednímu soudnímu příkazu z 24. června je podáno odvolání, ale kolektiv z Fraguas se domnívá, že právní cesty jsou de facto vyčerpány. Soudy jsou proti členům kolektivu zaujaté. Prioritou je zpeněžení krajiny, protože Sierra Norte byla vyhlášena oblastí určenou pro těžbu dřeva. Kromě toho jsou uplatňovány nepřiměřené represe proti těm, kdo území chrání a brání, a zároveň zcela paradoxně veřejné instituce vedou kampaň proti vylidňování venkova.

Členové kolektivu se hájí tím, že trestný čin proti územnímu plánování, za který byli odsouzeni, je zcela nespravedlivý, protože žádná z provedených rekonstrukcí není novou stavbou a všechny mohou být povoleny. Územní plánování Fraguasu i mnoha dalších španělských obcí je navíc podvodné, je dědictvím frankismu a obsahuje předpisy, které odporují sociálním právům.

Po nuceném opuštění vesnice posledním obyvatelem v roce 1968 byla obec vyhrazena pro vojenská cvičení španělské armády, což vedlo k destrukci a zkáze – stavu, v němž se stará vesnice Fraguas nacházela v době příchodu nových osadníků. Právě ona destrukce měla být správně odsouzena a souzena jako ničení národního dědictví.

V současné době chtějí osadníci z Fraguas volat k odpovědnosti veřejné instituce autonomní oblasti za to, že udržují podvodné územní plánování a snaží se zničit vesnici s osmisetletou historií a nechat ji zaniknout. Kromě toho tyto instituce předkládají a obhajují zcela předimenzovaný rozpočet na výkon soudního rozhodnutí, vylévají si zlost na šesti mladých lidech a snaží se je nechat uvěznit za znovuosídlení vesnice v nejvylidněnější oblasti jižní Evropy. Ze všech těchto důvodů jsou Junta de Castilla La Mancha a soudy přímo odpovědné za to, že těchto šest obyvatel může skončit ve vězení, což je smutná realita, která se žel zdá být nevyhnutelná.

Od roku 2013, kdy se několik mladých lidí z města rozhodlo usadit ve Fraguas, vybudoval jejich kolektiv samosprávný komunitní projekt, který otevřel několik zajímavých debat o životě na venkově. Dřívější obyvatelé vesnice se okamžitě přišli seznámit s projektem, vedli zajímavé rozhovory o minulosti obce a předali členům kolektivu lásku ke svým kořenům. Staré budovy mají styl černé břidlicové architektury, typický pro tuto oblast díky hojnosti břidlicového kamene, a právě z těchto materiálů byly znovu postaveny budovy jako Casa Cándida neboli obecní společenský dům.

Španělské instituce se zděšeně (avšak pokrytecky) ohrazují proti vylidňování venkova, ale ve skutečnosti mají zájem podporovat jen projekty, které přinášejí finanční prospěch: ekoturistiku, dřevařský průmysl, makrofarmy. Když však jde o to, aby se do centra pozornosti dostal život na venkově ze sociální perspektivy, a nikoli pouze z hlediska ekonomické výnosnosti kapitalistického systému, je každý alternativní projekt, který nesleduje maximální vykořisťování, stejnými institucemi nahlížen s podezřením a odmítán.

Tak tomu bylo i v případě Fraguas, protože přirozeným vývojem těchto projektů je vytvoření široké sítě venkovských sociálních komunit, kde je možné aplikovat samosprávu a autonomní kolektivní život. Sami obyvatelé Fraguas hovořili o izolované bublině, kterou takový projekt znamená ve zničeném světě s brutálním systémem, jenž vše pohlcuje. Pro nás jsou příkladem, jak se organizovat alternativním způsobem, i když jejich model není nástrojem hluboké transformace celé společnosti. Bez těchto příkladů jiných možných světů bychom si ale nedokázali představit náš život mimo kapitalismus.


Zdroj:
https://www.todoporhacer.org/fraguas-carcel/


Verze pro tisk 3.10.2022 Zahraniční sekretariát AF

Píšou jinde

Odkazy