Anarchistická federace

Španělsko: Squaterská vesnice Fraguas žije dál

Venkovská squaterská komunita dočasně vyhrála svoji první bitvu proti demolici její vesnice.

Fraguas

Díky dokumentu úředně vydanému trestním soudem č. 1 z Guadalajary dne 29. dubna se obyvatelé Fraguas dozvěděli, že je demolice jejich vesnice dočasně pozastavena. Jedná se o změnu soudních kritérií, které bylo dosaženo úsilím mnoha lidí a právní bitvou, jejímž prostřednictvím se obyvatelé vesnice snaží zabránit demolici.

Osmiletý projekt obnovy venkovského prostoru

Pro ty, kteří neznají příběh tohoto komunitního projektu, zmiňme, že tato iniciativa začala venkovským squatingem v roce 2013 v malé opuštěné vesničce Fraguas v pohoří Sierra Norte v provincii Guadalajara. Tato obec, jejíž historie sahá až do 12. století, byla během frankistické diktatury v roce 1968 násilně vystěhována kvůli zřízení borovicové monokultury a jejímu následnému prodeji dřevařskému průmyslu. Španělská armáda v 90. letech využila oblast jako cvičnou střelnici. Dnes slouží coby soukromý lovecký revír.

Skupina mladých lidí se v minulém desetiletí rozhodla přestavět některé domy, které ještě napůl stály. Svůj záměr také uskutečnili a splnili prvotní cíl – přestavět pár domů ve vsi. Dosáhli také vysoké úrovně kolektivní soběstačnosti, vzájemného soužití a samosprávy přírodních zdrojů. Mají vlastní zeleninovou zahradu a skleník, venkovní kurník, včely v několika desítkách úlů a energetickou soběstačnost zajišťuje asi 30 solárních panelů. Iniciativu kolektivu podpořili i původní obyvatelé vesnice, kteří byli před více než padesáti lety vyhnáni.

Poté co byli v roce 2015 trestně vypovězeni státním zastupitelstvím a regionálním ministerstvem pozemkového hospodářství, územního plánování a životního prostředí, představili u soudu svůj komunitní projekt péče a přirozené obnovy životního prostředí. V průběhu roku 2018 byli nakonec souzeni a odsouzeni za trestné činy okupace veřejných lesů a nerespektování územního plánu. Soudní proces byl z právního hlediska absolutním institucionálním odmítnutím jakékoli alternativy obnovy opuštěných obcí, navíc v paradigmatu ekonomické samosprávy a sociální autonomie. Squateři by podle rozsudku měli jít na jeden rok a devět měsíců do vězení, přičemž každému se může zvýšit trest na dva roky a tři měsíce v případě, že nezaplatí uloženou občanskoprávní odpovědnost, to znamená, pokud neuhradí pokutu 16 380 eur a náklady na demolici toho, co bylo ve vesnici přestavěno, což podle prvotního odhadu činilo 26 600 eur, podle pozdějšího 43 304, až se došlo po vyloučení budovy bývalého kostela k částce 32 000.

Jaká bude budoucnost Fraguase?

Šestice odsouzených se obrátila na ústavní soud kvůli porušení práv na obhajobu, ten však jejich podání neakceptoval s tvrzením, že nemá ústavní charakter. Squateři ve své aktivitě pokračovali s rizikem vystěhování a demolice, jejíž provedení zpozdila pandemie.

Během této doby zasáhl Ústav kulturního dědictví, jenž je součástí Vyšší rady pro vědecký výzkum (CSIC), na základě studií, které provedli sami squateři ohledně obnovy historické paměti venkova. Doporučuje provést nezávislý archeologický průzkum ke stanovení historické hodnoty bývalé vesnice. Pravděpodobně existují aktiva, která lze považovat za kulturní dědictví, což by mohlo změnit průběh současných událostí nebo alespoň otevřít nový způsob, jak pokračovat v boji za přežití Fraguase.

Současní obyvatelé však berou soudní rozhodnutí z 29. dubna, které dalo CSIC za pravdu, s velkou opatrností. Přestože je to na jedné straně důvod k radosti vzhledem k tolika předchozím negativním rozhodnutím, která vedla ke kriminalizaci obnovení vesnice, tato zpráva nezaručuje, že nedojde k provedení preventivního vystěhování za účelem provedení právě archeologických průzkumů.

Rovněž by se nemělo zapomínat, že tresty odnětí svobody šesti obžalovaných jsou stále platné. Během následující doby navíc došlo k identifikaci některých dočasných nebo solidárních obyvatel vesnice, což vedlo k novým administrativním sankčním procesům; a ani soud v Guadalajaře nevylučuje možnost obvinění z nových trestných činů. Vždyť represivní instituce mají k dispozici mnoho zdrojů, nástrojů a možností, překrucují své vlastní zákony a vždy je uplatňují ve prospěch vlastních zájmů a cílů.

Vesnice Fraguas tu byla stovky let, aby se dočkala likvidace za vlády fašisty Franca a posléze se stala součástí vojenské střelnice. Současný establishment by evidentně rád na tuto fašistickou a militaristickou linii navázal dokončením demolice vesnice a bojem proti lidem, kteří se snaží ji obnovit, vrátit jí život a žít tu na principech samosprávy a maximalizace soběstačnosti. Lalo Aracil, jeden z odsouzených, k tomu říká: „Administrativa mluví o tom, že bojuje proti vylidňování venkova a za tím účelem vynaloží miliony eur. Když to ale dělá sociální hnutí, které utratí 0 eur z veřejné pokladny, tak ti, kteří chtějí zalidnit vyprázdněný španělský venkov, dostávají pokuty a tresty odnětí svobody.“

Síť venkovských iniciativ pro autonomii a sociální paměť

Současní obyvatelé Fraguasu povzbuzují lidi, aby vesnici navštěvovali, poznávali a účastnili se každodenních aktivit, objevovali její dědictví a kulturní prostředí; prostě přiblížili se realitě venkovské přírody a života.

Model venkovské komunity je výzvou dynamice kapitalistického vykořisťování a projekt ve Fraguas trvá již dobrých osm let. Spolu s iniciativou obnovy této vesnice existují na severu Guadalajary další čtyři kolektivní projekty, které se scházejí na měsíčních plénech, kde si vyměňují zkušenosti a společně chodí pracovat vždy do jedné ze zúčastněných osad.

Obrana území je také obranou historické paměti venkova v době, kdy je vše zředěno v povrchnosti potřeb určovaných trhem. Je proto třeba tento druh projektů udržitelného venkova upřímně podporovat. Když jste ve Fraguasu, čas plyne vlastním tempem, pracujete kolektivně a produktivita tu není diktaturou, která určuje jeho rytmus. Osobní a kolektivní autonomie tu nabývá jiného významu, je znovu definována práce přímo související s běžným přežitím člověka, nejde už o vynakládání času na výměnu peněz za věci prostřednictvím spotřeby. Život zde získává jinou úroveň, která je nezbytná k naslouchání našim společníkům a samotnému přírodnímu prostředí. Člověk se stává divočejším, přirozené se stává nezbytným.


Zdroje:
https://thefreeonline.wordpress.com/2021/05/25/fraguas-revive-la-okupacion-rural-vence-su-primera-batalla-para-por-ahora-el-derribo-del-pueblo/
https://www.elsaltodiario.com/pueblos-recuperados/llamada-defender-pueblo-recuperado-fraguas
https://www.elsaltodiario.com/pueblos-recuperados/demolicion-fraguas-tasada-40000-euros
https://www.elsaltodiario.com/pueblos-recuperados/el-csic-advierte-de-que-la-demolicion-de-fraguas-es-ilegal
https://www.elsaltodiario.com/pueblos-recuperados/demolicion-fraguas-depende-seprona--guardia-civil
https://www.lamarea.com/tags/fraguas/
https://thefreeonline.wordpress.com/2018/06/13/revive-fraguas/


Verze pro tisk 29.5.2021 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy