Anarchistická federace

Snídaně solidarity na Kanárských ostrovech

Příběh sousedského anarchismu a silné sociální komunity

FAGC

FAGC (Federación de Anarquistas Gran Canaria – Anarchistická federace Gran Canaria) pokračuje v sousedském anarchismu na severozápadě Afriky, kde se geograficky i politicky nachází. Zahájila program bezplatných snídaní inspirovaný iniciativou, kterou koncem šedesátých let 20. století vyvinula Strana černých panterů nejprve v kalifornském Oaklandu a později v mnoha dalších amerických městech. Podle kanárského kolektivu „anarchisté musí dělat anarchistické věci. Budujte komunitu, pěstujte vazby v jejím rámci, hledejte východiska, aniž byste cokoli očekávali od institucí. Vzájemná podpora a přímá akce nejsou jen hesla z plakátů. Jsou to užitečné a praktické metodiky, které lze používat každý den a v každém vztahu.“

Tato iniciativa, kterou federace zahájila, není akcí oddělenou od boje ve větším měřítku, nýbrž celkově přispívá ke zvyšování uvědomění a k sociální mobilizaci. Solidární snídaně podporují budování komunit v sousedstvích; je to ta nejlepší protilátka vůči kapitalismu a prosazování krajně pravicového diskurzu. Sociální dynamika není náhodná a ani se neprojevuje neutrálně, je určována společenským systémem, ve kterém žijeme, tj. neoliberalismem. Pokud se podíváme pozorněji, zjistíme, že naše sociální vztahy se řídí podmínkami, které určuje kapitál a kde obvykle figurujeme jako spotřebitelé služeb ve víru zájmů směřujících k obohacení této velké mašinerie. Rozvíjením takových forem společenských vztahů a setkávání, které neprochází touto logikou kapitálu, například společnou snídaní, podporujeme nové prostory a představy, na jejichž základě vzniká jiná sociální organizace.

Území Kanárských ostrovů je obětí gentrifikace a turistického vykořisťování

Kanárské ostrovy jsou územím s nejvyšší mírou chudoby ve Španělsku. Za pouhých pět let, mezi roky 2013 a 2018, se podíl kanárské populace žijící v extrémní chudobě zvýšil z 10,7 % na 15,7 %. V roce 2020 bylo 36,3 % kanárské populace ohroženo sociálním vyloučením a sociálně-zdravotní situace v důsledku covidu-19 nejvíce postihla ty domácnosti, které byly obětí sociální nerovnosti. Kromě toho se nájemné v nejchudších kanárských obcích zvýšilo, zatímco v těch nejbohatších stagnovalo, a to zejména v důsledku gentrifikace. Společnosti, které obchodují s byty, kolonizují centrální a turistické oblasti a vytlačují chudé obyvatelstvo na periferii.

Navzdory tomu, co se vždy tvrdí, cestovní ruch nevytváří bohatství, ale spíše podporuje sociální nerovnost a podrývá komunity. Všechna území, která byla nucena založit své hospodářství na cestovním ruchu, jsou obecně chudší. Kanárské ostrovy jsou plně turistické, jsou zde nejnižší mzdy, ochromuje je nejistota a vykazují nejvyšší míru dětské chudoby. Dopad sociální krize vyvolané covidem-19 měl za následek, že tváří v tvář ekonomice, která není vůbec diverzifikovaná a která byla strukturována výhradně v zájmu kapitálu, byly životní podmínky rodin silně degradovány. Tento důsledek neplyne z nějakého geografického, lidského nebo politického problému, přestože se kapitál vždy snaží vysvětlit chudobu jako faktor vlastní určitým společnostem. Problém je koloniální povahy, protože trh tím vším, co je přeceňováno jako kulturně, politicky a ekonomicky správné pro kapitalistické zájmy, válcuje periferii.

Tváří v tvář chudobě: sociální organizace, přežití a boj

Vzhledem k tomu, že téměř 8 % obyvatel Kanárských ostrovů si nemůže dovolit stravu na optimální úrovni výživy a že jediným zdrojem jídla pro mnoho dětí jsou školní jídelny a granty na snídaně, Anarchistická federace Gran Canaria vytvořila zmíněný program solidárních snídaní. O víkendech a svátcích nemá mnoho rodin prostředky na to, aby nakrmily své děti, a tak v červnu začali anarchisté a anarchistky v La Isletě pořádat snídaně. Tato iniciativa se dočkala kritiky ze strany krajní pravice na Kanárských ostrovech a ultrakatolických nevládních organizací, jejichž záměrem je, aby chudí zůstali chudými, a navíc je chce přesvědčit, že si za to můžou jedině sami. Kanárská kamarádka realisticky varuje: „To, co navrhujeme, nemusí být nic jiného než politika přežití. Není však možné změnit společenské podmínky, pokud nejprve nezajistíme přežití našich lidí, naší třídy, a zejména těch, kteří představují naši budoucnost.“

FAGC se už deset let zabývá základními potřebami, ať už jde o projekty bydlení nebo potravinové nezávislosti. Sociální komunity sílí, když se naučí zvládat a řešit problémy, které přijmou za své. Naši kamarádi říkají: „Tváří v tvář neschopnosti, nepřejícnosti a nezájmu institucí v této situaci, zhoršené důsledky pandemie a válek, jsme zahájili tuto iniciativu, která se snaží zajistit desítkám dětí zdravou výživu, a to bez utrpení zvířat.“ Revoluce se dělají na barikádách nejlépe s dobře nasyceným žaludkem.


Zdroj:
https://www.todoporhacer.org/desayunos-canarias/

Související odkaz:
Anarchistická federace Gran Canaria


Verze pro tisk 14.7.2022 Zahraniční sekretariát AF
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy