Anarchistická federace

Proti trubkám v Mountain Valley

Vleklý boj proti megastavbě, která likviduje místní ekosystém a velkou měrou přispívá ke globální změně klimatu

Mountain Valley

Lídři světových mocností si s příchodem koronavirové krize vlastně oddechli. Na vedlejší neviditelnou kolej byl přesunut problém, který může lidstvu uštědřit ještě bolestivější úder. Mimo hlavní pozornost se řeší tak, jak je pro kapitalistický systém typické: aby na něm globální hráči co nejvíc vydělali. Nejenže tržní řešení klimatické krize selhávají na plné čáře, po celém světě se dále plánují, realizují a dokončují megastavby fosilního průmyslu, což naznačuje, že byznys se jednoduchých zisků (na úkor naší vyždímané planety) jen tak nevzdá. Jednou takovou nesmyslnou stavbou je plynovod Mountain Valey v USA.

O co se jedná?

Jde o projekt na výstavbu 489 km dlouhého plynovodu, který má přepravovat plyn z břidličných polí Marcellus a Utica v Západní Virginii do státu Virginie, odkud má jít dále na export. Plynovod kříží překrásné Blue Ridge Mountains, protíná stovky hektarů lesů a narušuje teritoria ohrožených druhů. Vede skrze úchvatnou dálkovou turistickou trasu Apalačská stezka. Zdejší krasová oblast je velmi náchylná k propadům a sesuvům půdy. Geologicky nestabilní podloží může plynovod poškodit a způsobit ničivý výbuch. Od začátku stavby v roce 2018 bylo dobrovolníky z organizace Mountain Valley Watch, kteří monitorují environmentální dopady stavby, zjištěno více než 350 případů kontaminace pitné vody. Podle Apalačů výstavba zapříčinila masový úhyn ryb a působí zkázu místnímu říčnímu ekosystému.

Projekt je kontroverzní zejména svým očekávaným dopadem na změnu klimatu. Plynovod má po svém dokončení vyprodukovat 90 milionů tun skleníkových plynů ročně. Do tohoto objemu nejsou započteny emise způsobené při jeho stavbě. Jedná se o ekvivalent ročních emisí vypuštěných téměř třiadvaceti uhelnými elektrárnami v USA. Existují také plány na další prodloužení plynovodu do Severní Karolíny. Projekt nese název Southgate Extension a ačkoliv ho v současnosti brzdí regulační úřady, domorodci se stále obávají realizace. Stavba má křížit území původního národa Saponiů.


Jak se lidé brání?

Ti, kdo bojují za zastavení plynovodu, se postavili na odpor státu a federálním regulačním úřadům, které předstírají, že chrání občany a jejich životní prostředí, ale ve skutečnosti dělají poskoky developerům a dlouhá léta ignorují zoufalá varování domorodců, geologů a hydrologů, shodujících se na tom, že stavbu nelze realizovat bez nevratných dopadů na místní ekosystém. Dokonce i ekonomové celou dobu tvrdí, že stavba není potřeba, a důkazy o její nehospodárnosti přivládají. Federální energetická regulační komise umožnila developerovi realizovat násilnou privatizaci pozemků téměř po celé trase stavby ještě předtím, než si zajistil všechna potřebná povolení. Žádný úřad se nepostaral o to, aby lidé za své pozemky dostali ihned zaplaceno.

Když byl v roce 2014 oznámen záměr stavby, začali se domorodci po celé trase čile organizovat, vzdělávat ohledně negativních dopadů a sdílet mezi sebou informace. Organizují pravidelná setkání a druží se v samosprávných organizacích, které spolupracují skrze koalici „Ochraňuj naši vodu, dědictví a práva“ (Protect Our Water, Heritage, Rights; POWHR). Zorganizovali také skupinu dobrovolníků a odborníků na monitorování ekologických havárií způsobených během stavby plynovodu.

Odpor začal několik let před stavbou plynovodu, od začátku je velmi silný a různorodý z hlediska taktik i složení aktivistů a aktivistek. Zahrnuje byrokratické obstrukce i přímé akce. Zde můžeme popsat pouze zlomek tohoto vytrvalého a houževnatého boje za záchranu naší planety. Mnoho akcí spočívá v klasickém připoutávání se ke stavebním strojům, jeden aktivista se dokonce připoutal na pět hodin k firemní helikoptéře. Nedávno se stovka lidí připoutala ke stavebním strojům a stavební práce zdrželi o celý den. Lidé dále obsazují místa, kudy má potrubí vést, a staví barikády ze starých aut. Blokády jsou velmi kreativní, jedné z nich vévodila například veliká dřevěná kachna, která měla symbolizovat ztrátu tří miliard ptáků po celém světě od roku 1979, a účastnily se jí výlučně mámy s dětmi. Další blokády využívají osvědčenou taktiku poutání se do korun stromů a ty jsou opravdu efektivní. Jedna obránkyně Země vydržela na stromě ve výšce 15 metrů téměř dva měsíce, dokud nebyla policejním obležením vyhladověna. Stromolezkyně a stromolezci v USA lámou při obraně Země rekordy. Další koordinovaná blokáda, kde se dařilo stromolezcům střídat, trvala dlouhých 932 dní. Lidé na stromech přečkali tři zimy, sníh, led a extrémní rozmary počasí, ale nakonec byl policií vyklizen pozemní základní tábor a stromolezci zůstali osamoceni. Suma sumárum došlo k asi 40 podobným blokádám, mnoho lidí bylo uvězněno, ale stavba plynovodu byla zdržena o celých 1039 dní a její náklady se zdvojnásobily. Houževnatý odpor samozřejmě čelí tvrdým represím. Lidé bránící výstavbě plynovodu dostávají vysoké pokuty, jsou vězněni a popotahováni po soudech.


Jak je můžeme podpořit?

Destruktivní megastavby jako plynovod Mountain Valley by neexistovaly, kdyby je nepodporovaly banky, pojišťovny, advokátní kanceláře a PR společnosti. Některé z nich mají pobočky v České republice, proto můžeme podpořit i odpor domorodců proti stavbě fosilního megaprojektu, i kdyby se realizoval na druhé straně zeměkoule. Můžeme projevit solidaritu s těmi, kteří vzdorují se vší vášní, nedbají na své zdraví, nechají se zatýkat a věznit a jsou svědky opakované destrukce půdy jejich předků. Nátlakové akce na to, aby banky a pojišťovny zastavily investice do fosilního průmyslu, jsou velmi účinné a v řadě zemí jsou klimatickými aktivisty a aktivistkami hojně využívány.

Ačkoli práce na stavbě plynovodu v překrásném pohoří Blue Ridge Mountains pokročily, byly během několika posledních let zastaveny kvůli opakovanému porušování zákonů na ochranu životního prostředí. Některé úseky stavby byly znovu spuštěny, ale od července 2021 stále platí omezení výstavby přes vodní toky a mokřady. Komunitní hnutí za zastavení stavby a proti spuštění plynovodu je silnější než kdykoliv předtím. Developer ještě nedisponuje všemi povoleními k dostavbě a ve hře je také velmi kontroverzní Southgate Extension. Developer rozjel po Novém roce masivní kampaň a tváří se, že hodlá potrubí dostavět. Bojovníci a bojovnice proti plynovodu se nyní horlivě mobilizují, aby na instituce vyvinuli co největší tlak.

Plynovod staví a vlastní Mountain Valley Pipeline, LLC, což je společný podnik fosilních gigantů jako ConEd a EQT. Jedná se o polostátní projekt, takže na federální bázi spadá pod pravomoc Federální komise pro regulaci energetiky USA. Protestní akce se tedy mohou zaměřit na ambasádu USA. Z investorů, kteří mají pobočky v České republice, lze jmenovat Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Deutsche Bank, Citigroup, Barclays a Credit Suisse.Zdroje:
https://corporatewatch.org/eco-defence-international-solidarity-the-battle-against-the-mountain-valley-pipeline/
https://appvoices.org/fracking/mountain-valley-pipeline/

Související texty:
Proti greenwashingu COP26
Globální klimatická zeď
Městský klimakemp
Konec uhlí teď a spravedlivě
A3: Kdo za to může?
A3: Zastrašovat a šikanovat
Existence č. 1/2020: Klimatické hnutí
Vyšlo klimatické číslo novin Zdola!


Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy