Anarchistická federace

Dělnické boje v Cádizu

Jih Španělska zasáhly nepokoje pracujících doprovázané policejním násilím a zradou odborových předáků

Cádiz

V úterý 16. listopadu zahájili kovoprůmysloví dělníci z vícero společností po předchozích protestech časově neomezenou stávku kvůli kolektivní smlouvě, která vypršela již v roce 2020, a požadavku na navýšení platů vzhledem k rostoucím cenám. Jde ale také o pracovní dobu, mnozí dělají 12hodinové směny a někdy i 20 dní v kuse, přesčasy dosahují neúnosných mezí, dočasní zaměstnanci se bojí vzít dovolenou, existují černé listiny odbojných dělníků. Pracující mají oprávněný pocit, že jejich problémy nikoho nezajímají.

Od té doby také trvají jejich střety s početným policejním kontingentem, jenž byl na jejich potlačení nasazen. Každý den se konají mnohatisícové demonstrace, ale také střety, při nichž pracující na jedné straně hází kameny na policejní žoldáky chránící zájmy velkokapitálu.

Třetí den stávky kovodělníků v Cádizu začal přerušením jednoho z hlavních přístupů do města. Ráno poté, co se asociace zaměstnavatelů a odbory na schůzce 17. listopadu nedohodly, se objevují barikády, které byly také realitou předchozích dní. Stávkujícím dělníkům se podařilo zatarasit most Carranza, který zajišťuje přístup do hlavního města oblasti. Policie skupinu rozehnala. Podobné scény se odehrávaly i u vchodů do továren Airbus v El Puerto de Santa María nebo Puerto Real. Další barikády a protesty se odehrávají v městech Puerto Real, San Fernando a Port of Santamaría, stejně jako v dalších částech provincie, jako je Campo de Gibraltar. Ve stávce je také pomocný kovodělný sektor Acerinox v Los Barrios, rafinérie CEPSA v San Roque nebo přístav Algeciras.

Policejní násilí

Andaluzská lidskoprávní organizace APHDA požaduje prošetření policejních excesů v souvislosti se stávkou kovodělníků. Podala stížnost španělskému ombudsmanovi kvůli nepřiměřeným a nekontrolovatelným násilným policejním akcím, a to zejména proti pokojné demonstraci, která se konala 23. listopadu. APHDA zdůraznila, že v Andaluzii je „stávka naprosto legitimním uplatněním základních práv, a to ještě více v kontextu provincie s alarmující mírou nezaměstnanosti, vyloučení a chudoby“. Násilné jednání vlády kvalifikuje jako „ukázku autoritářství ministra vnitra“. Odsoudila napadení pokojné demonstrace kovodělníků za „použití dýmovnic, slzného plynu, policistů bez identifikace a střílení gumových míčků, nehledě na obrázky bezbranných starších lidí bitých policií“. APDHA se dále vyjádřila: „Jsme znepokojeni násilnou zaujatostí policejních akcí tváří v tvář některým mobilizacím a vlažností tváří v tvář jiným. Tím spíše, když realita ukazuje znepokojivý ideologický posun ve velení a policejních silách.“ Reagovala tak na přátelské chování policistů při manifestacích fašistů v kontrastu s bezuzdným násilím proti stávkujícím. To navíc podtrhují vzkazy, které policisté píší na gumové míčky, které střílí do protestujících lidí, na nich jsou fixou napsané slogany jako „Ať žije Španělsko“ nebo „Chcípněte zkurvysyni“.

Velkou nevoli místních obyvatel způsobilo také nasazení obrněného transportéru, který rozrážel improvizované barikády a zároveň sloužil pro ostřelování demonstrantů gumovými střelami a slzným plynem.

Nepřátelství vůči pracujícím

Státní instituce a některá média se zaměřují na kriminalizaci protestujících. Hned na začátku stávky andaluský ministr zdravotnictví Jesús Aguirre vyjadřoval pobouření kvůli blokádě silnice, která vede k městské nemocnici, a mluvil o rodící ženě, která musela porodit v sanitce. Novinářka Soraye Fernándezová ale o několik dní později odhalila toto tvrzení jako lživé, jelikož zmíněná žena normálně rodila na porodním sále zdravotního střediska, jak potvrdil i ředitel nemocnice v rádiu. Také není pravda, že by se blokády snažili paralyzovat město. Zaměřují se zejména na přístup do průmyslových areálů, zejména do rafinérie CEPSA a ocelárny Acerinox.

O postavení pracujících v Andalusii mimo jiné vypovídá, že mnozí ze stávkujících dělníků a dělnic se báli při rozhovorech s médii uvádět svá jména a ukazovat své obličeje kvůli obavám z budoucí pomsty svých zaměstnavatelů.

Zatímco pravice se z Cádizu snaží udělat turisticky přitažlivé město a těžit z toho, skutečností zůstává, že tamní místa nezaměstnanosti přesahuje 23 % a město i nadále vede celostátní statistiky, pokud jde o chudobu a nejistotu zaměstnání. V Cádizu trpí pracující ve všech průmyslových odvětvích outsourcingem, zavíráním závodů a cyklickým nedostatkem pracovních míst v mocném námořním sektoru.

Solidarita zdola

Sevilla, Malaga, Huelga, Granada a mnohá další města pořádala od pondělí do úterý protesty na podporu ková z Cádizu, čímž se přidaly k masovým demonstracím, které se konaly v Cádizu a Algecirasu. Na pátek 26. listopadu byla svolána demonstrace v Madridu a na neděli 28. v Barceloně. Ve středu delegace pracujících z Tubacexu v Baskicku, kde časově neomezená stávka trvá už skoro 240 dní dní, odcestovala do Cádizu, aby podpořila tamní dělníky, a vzala za tím účelem i 4500 eur ze svého stávkového fondu.

Podpora stávkujícím přichází z celé země, především od ostatních pracujících, objevují se solidární graffiti a samolepky, transparenty ve fotbalových ochozech. V Cádizu vyjádřili svou solidaritu divadelníci během představení a solidární stávku vyhlásily studentské svazy. Během pochodu kolem nemocnice v Cádizu vyšli její zaměstnanci a skandováním podpořili ostatní pracující.

Podporu mají stávkující také ze strany anarchosyndikalistických svazů a dalších anarchistických organizací a kolektivů. Svou podporu vyjádřily i ekologické organizace.

Vyjednávání

24. listopadu se v Seville odehrávalo jednání o nové kolektivní smlouvě pro pomocný kovoprůmysl v provincii Cádiz, což se týká 25 000 pracovníků ze 700 společností, kteří jsou od 16. listopadu v časově neomezené stávce. Nejde o málo. Vzhledem k tomu, že v říjnu vzrostly náklady na zboží a služby o 5,5 % a v roce 2021 v průměru o 2,5 %, je životně důležité, o kolik se zvýší mzdy, a to nikoli proto, abychom viděli, že se zlepšila kupní síla pracujících, ale zda se je aspoň udržována a nesnižuje se.

U jednacího stolu vévodí na jedné straně Federace kovodělných podnikatelů v Cádizu (FEMCA) a na straně druhé odbory CCOO a UGT. Odbory navrhly smlouvu na dva roky (2021–2022) s tabulkovým nárůstem o 2,5 %. Návrh zaměstnavatelů zahrnuje index spotřebitelských cen v rozmezí 1,56 až 2 % maximálně. Zprostředkování konfliktu převzala Andaluská vláda prostřednictvím Andaluského centra pro pracovní vztahy (CARL).

Po devíti dnech stávky, vyjednávání a mobilizací v Cádizu se FEMCA s CCOO a UGT dohodly na tříleté dohodě s ročním zvýšením platů o 2 %. V roce 2024 se podnikatelé zavazují přezkoumat možnou ztrátu kupní síly způsobenou zvýšením indexu spotřebitelských cen a uhradit 80 % tohoto rozdílu.

Podle vyjádření CCOO Cádiz byla dohoda již ratifikována v zastoupením pracujících patřících do tohoto odborového svazu a „podporována velkou většinou dělníků na jehich shromážděních“. Uvedli, že dohoda znamená „brzdu nároků podnikatelů“, a zároveň přiznali, že si „uvědomují“, že mnoho zlepšení „zůstalo na půl cesty“ a je otevřeno pro „budoucí dohody“.

Zrada odborových šéfů

Alternativní odbory popisují dohodu o ukončení stávky jako „dárek pro zaměstnavatele“. Podle svazů CGT a CTM, které byly vynechány z jednání, byly dohody mezi velkými odbory a zaměstnavateli uzavřeny „za zády pracujících“, představují ztrátu kupní síly a marginalizují dočasné dělníky. Federace CGT Metal Union hodnotí dohodu dosaženou v Seville „velmi negativně“ jako „prohru pracující třídy“. Pakt bude v následujících třech letech znamenat ztrátu reálných mezd pro hutnický sektor Cádizu, vždyť do konce roku zbývá jeden měsíc a index spotřebitelských cen je na úrovni 5 %.

Sevillská dohoda byla přijata, jak mnozí odsuzují, „v naprostém utajení“, aniž by počítala s dělníky, a „má za cíl ukončit časově neomezenou stávku“, kterou drží kovodělníci v Cádizském zálivu.

Anarchosyndikalistický svaz CGT vybízí k zachování stávky i v následujících dnech a zdůrazňuje „příkladný boj, který se odehrává v Cádizu, podporovaný celou dělnickou třídou španělského státu“. Poukazuje na to, že tento boj „nemůže a neměl by skončit tím, že jeho protagonisté, ti, kteří nejvíce riskovali během dnů tvrdých policejních represí, prohrají kvůli dohodě dosažené těmi, kteří již mají řadu zkušeností se zradou dělnické třídy“.

Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) kritizuje, že výsledkem je „drobková dohoda“, produkt „vyjednávání až na dno“, a odsuzuje odborové předáky, že se vždy vyhýbali svolávání shromáždění svých členů, na nichž by se dosáhlo konsensu o požadavcích. „Jejich chování je známé mnoho let, odboroví předáci, kteří vyjednávají se zaměstnavateli, nás staví před hotovou věc.“ Pracující tak díky dohodě ztrácí svou kupní sílu, nehledě na katastrofální postavení dočasných dělníků.

Na sociálních sítích se objevily kopie zfalšovaných zápisů z hlasování v PINE v Puerto Real. Odborový výbor potvrzuje, že předběžná dohoda je schválena, i když realita je taková, že většina dělníků hlasovala proti.

Odborový bossové se dobrovolně vzdali své vyjednávací výhody. Vždyť při této stávce zaměstnavatelé ztráceli více peněz, než kolik by museli vynaložil na zlepšení mezd a pracovních podmínek.

Konec?

V pátek 26. listopadu se objevily zprávy o nástupu dělníků do práce. Pokračují ale demonstrace proti policejnímu násilí, které pořádají zejména studenti.

Příklad pracujících v boji proti nejistotě, kterou trpí, vyvolal solidaritu velkých skupin obyvatelstva. Po dlouhé době pasivity byly v oblasti Cádizského zálivu oprášeny vzpomínky na bojovou minulost dělnické třídy (od 70. let dochází k opakujícím se protestům kovodělníků), kterou ti nejmladší nepoznali, a právě proto se musí poučit z toho, co tento konflikt zanechal.

Nevyhnutelně se ukázalo, jak „nejprogresivnější vláda v historii“ za velkého přispění svého socialistického ministra vnitra militarizovala město, poslala obrněné vozy na pracující a rozmístila policejní síly v dělnických čtvrtích. Ukázalo se tedy opět, že boj za sociální práva a zlepšení životních podmínek není jen proti zaměstnavatelům, ale také proti státu a vládě.


Zdroje:
https://www.apdha.org/apdha-exige-investiguen-excesos-policiales-huelga-trabajadores-metal-cadiz/
https://www.elsaltodiario.com/cadiz/dos-bahias-nueve-dias-huelga-trabajadores-metal-cadiz-reivindican-ipc-convenio
https://www.elsaltodiario.com/metal/sindicatos-alternativos-califican-regalo-patronal-acuerdo-terminar-huelga-metal
https://www.elsaltodiario.com/industria/segunda-jornada-huelga-metal-cadiz
https://www.infolibre.es/politica/metal-metal-miedo-precariedad_1_1213861.html
https://www.ecologistasenaccion.org/184894/apoyan-las-movilizaciones-de-los-trabajadores-del-metal-en-la-bahia-de-cadiz/
https://www.esquerradiari.cat/Quatre-llicons-de-la-vaga-de-Cadis-per-a-la-joventut-i-el-moviment-estudiantil
https://english.elpais.com/economy-and-business/2021-11-24/the-faces-behind-the-ongoing-metalworker-protests-in-spains-southern-city-of-cadiz.html


Verze pro tisk 26.11.2021 Zahraniční sekretariát AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy