Anarchistická federace

Zdena

V Praze byl otevřen nový autonomní prostor

Zdena

Ve středu 20. října se poprvé pro veřejnost otevřely brány Zdeny, nového prostoru k setkávání a organizování se v pražských Holešovicích. Jak se psalo v pozvánce: „Cílem kolektivu Zdeny není generovat zisk, ale spoluvytvářet sociálně-kulturní prostor, ve kterém se může angažovat každý, bez ohledu na své zázemí. Zdena má sloužit jako místo setkávání i jako podpora pro zdola organizovaná sociální hnutí.“ Členité prostory, z nichž je zatím k používání zpřístupněna jenom část, vybízí k organizování různých veřejných a poloveřejných akcí, od diskusí a workshopů po koncerty a parties, ale také k soukromým schůzkám a pracovním setkáním pro spřátelené kolektivy.

Návštěvníci a návštěvnice, jichž na otvírací barový večer přišlo opravdu hodně, se tak s provozovatelským kolektivem mohli tváří v tvář domluvit na spolupráci při tvorbě programu, ale i na možnostech pomoci, ať už materiální, nebo třeba zapojení se do kolektivu. Mohli*y se taky dozvědět, že název prostoru byl zvolen jako pocta Zdeňce Varhulíkové, mladé české antifašistce, která se za druhé světové války zapojila do odboje, v rámci kterého mimo jiné šířila ilegální tiskoviny nebo pašovala munici. Nakonec byla dopadena, mučena a popravena gestapem.

Pravidelné otvírací hodiny baru byly zatím stanoveny na středu a pátek od 16.00, v jiné dny bude otevřeno jenom po domluvě (nejlépe e-mailem na zdena@nolog.cz) a/nebo během akcí, jejichž přehled najdete na adrese zdena.nolog.cz. Prostory se nachází na adrese Tusarova 41, pro vstup zvoňte na zvonek „Zdena“. Všechna nabídka je za dobrovolné ceny, výdělek putuje jenom na pokrytí přímých nákladů spojených s provozem, členové a členky kolektivu pracují bez nároku na odměnu.

My Zdeně přejeme hodně zdaru a doufáme, že se tam budeme moci potkat na mnoha zajímavých akcích.


Verze pro tisk 22.10.2021 AF-Praha
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy