Anarchistická federace

Finanční podpora od AF

Anarchistická federace podpořila několik jí blízkých prostorů.

AF

Na svém jarním sjezdu se členové a členky Anarchistické federace rozhodli, že kdo bude mít zájem, může své členské příspěvky namísto do fondu federace věnovat na podporu prostorů, případně dalších projektů, které jsou existenčně ohrožené situací danou koronavirovou krizí. Do konce května jsme chtěli podat zprávu, jak byl tento návrh realizován a kdo od nás obdržel finanční podporu. Na svůj závazek jsme trochu pozapomněli, takže zprávu zveřejňujeme až nyní.

Je nám jasné, že nejde o žádné extra částky. Odpovídají našim možnostem. Důležité pro nás je, že aspoň nějakým způsobem můžeme podpořit prostory, které více či méně tvoří jisté zázemí pro různé antiautoritářské kolektivy a jejich akce. Jejich výčet by mohl být jistě mnohem širší. To, že jsme některé tímto způsobem nepodpořili, neznamená, že bychom je považovali za méně důležité a nehodné solidární pomoci.

Konkrétně tedy členové a členky AF přispěli na pražské bistro Sabotáž (2000 Kč), brněnskou kavárnu Tři Ocásci (1200 Kč), na plzeňskou družstevní kavárnu Družba (1000 Kč), trenčínský klub Lúč (1300 Kč), pražský Prostor39 (2666 Kč), pražský infoshop InfoPavlač (1000 Kč). Dále byly zaslány příspěvky na projekty Sdílené domy (1000 Kč) a Jako doma / Kuchařky bez domova (2200 Kč). Nakladatelství Anarchistické federace navíc podpořilo na Slovensku vznikající infoshop Malatesta publikačními materiály za 4630 Kč a Anarchistická federace vložila 4000 Kč do fondu na pokrytí nákladů spojených s plánovanou návštěvou zapatistů v České republice.


Verze pro tisk 23.8.2021 AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy