Anarchistická federace

IFA a 1. máj

Členské sekce Internacionály anarchistických federací oslavily 1. máj

Carhaix

Sekretariát Internacionály anarchistických federací (IFA) vydal na webu IFA zdravici k 1. máji, kterou si můžete poslechnout v angličtině ZDE a v níž stojí:

Internacionála anarchistických federací, založená v roce 1968 na Mezinárodním anarchistickém kongresu v italské Carraře, pokračuje v prosazování hodnot sociální spravedlnosti, antiautoritářství a internacionalismu, které inspirovaly boj Pařížské komuny před 150 lety i pětici mučedníků z Chicaga před 135 lety. Naše členské federace se stále inspirují těmito hodnotami a jsou odhodlané budovat anarchistickou alternativu pro svět, který je stále více devastován zločiny kapitalismu, logikou států a armád a vystaven rostoucímu ekologickému pustošení.

V posledním roce se tato situace tragicky zhoršila stávající globální pandemií, jejíž důsledky zatěžují pracující třídu. Vykořisťovaní a utlačovaní lidé jsou nejvíce postiženi pandemií a zároveň se nejvíce starají o ochranu zdraví všech. Přesto jsme v různých regionech světa svědky zhoršování životních a pracovních podmínek stovek milionů lidí. V mnoha zemích se zvýšily vojenské rozpočty a válečné napětí mezi státy se zhoršuje spolu s nárůstem rasistické, fašistické a nacionalistické propagandy. Vlády po celém světě posilují bezpečnostní opatření, zpřísňují dohled a represe vůči svému obyvatelstvu a rozšiřují moc policejních sil. Mezitím po celém světě žije stále segregovanější populace v naprosté deprivaci v místech, jako jsou chudinské čtvrti, detenční tábory pro migranty či věznice.

Nicméně v každém koutě světa existují nějaké formy odporu. V některých případech bojující hnutí nejenže vzdorují utužování autoritářské politiky, ale snaží se vytvořit alternativu. Stojíme za lidmi, kteří se bouří v USA proti rasismu a policii, v Nigérii proti speciálním bezpečnostním silám, ve Francii proti novému policejnímu státu, v Chile proti militaristickému neoliberálnímu státu a genocidnímu násilí používanému k potlačování Mapučů, ve Velké Británii proti patriarchátu a násilí na základě pohlaví. Jsme s těmi, kdo bojují za rovnost a svobodu proti diktaturám v Turecku a Bělorusku a proti autoritářským režimům v Thajsku, Myanmaru a Indonésii. Tam, kde je přítomné, je anarchistické hnutí aktivní součástí těchto bojů, snaží se rozvíjet svůj revoluční potenciál a čelit jakékoli autoritářské degeneraci. V různých částech světa se denně angažují anarchisté, kteří brání svobodné prostory, podporují stávkující dělníky, budují solidární sítě vzájemné pomoci při řešení chudoby, násilí na základě pohlaví, nedostupnosti ochranných pomůcek a lékařské péče.

I když není možné shrnout všechny aktivity, které podporují naši kamarádi a kamarádky a naše federace v různých zemích a realitách, připomeňme alespoň zkušenosti se vzájemnou pomocí, které mimo jiné zahrnují vytváření skupin pomáhajících komunitě/domu/sousedství vyrovnat se s epidemií, například při distribuci potravin, ochranných prostředků a léků; otvírání nových prostor pro bydlení a kulturní aktivity; oběh knih, časopisů a dalších materiálů a osvětu k řešení krize; podporu a praktické zavádění antikapitalistických alternativ ke stávajícímu ekonomickému systému, jako jsou sdílené solidární fondy; aktivity na podporu zneužívaných a zranitelných skupin, jako jsou domorodí obyvatelé…

Nyní je více než kdy jindy nutné posílit internacionalistický rozměr anarchismu, postavit se proti probíhajícím autoritářským procesům a znovu nastartovat revoluční perspektivu ve světě, který kapitalismus a stát přivedly do bodu kolapsu. Tento 1. máj, datum, které je klíčové jak pro naši historii, tak budoucnost, stvrzujeme pokračování našeho celosvětového boje za podporu internacionalistické solidarity v hnutích pracujících po celém světě, abychom den za dnem budovali nový svět, který nosíme v našich srdcích.

Členské federace IFA se jako každý rok zapojily do pořádání prvomájových setkání, ať již samy nebo ve spolupráci s dalšími skupinami či se účastnily jako součást jiných anarchistických, odborářských či antifašistických akcí. A to včetně naší Anarchistické federace, která uspořádala prvomájový piknik na Střeleckém ostrově.

Praha

Turín

Paříž

Související odkazy:
Černo-rudý piknik
První máj ve světě
Výzva k mezinárodní solidaritě s Hnutím občanské neposlušnosti


Verze pro tisk 8.5.2021 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy