Anarchistická federace

Resist G7

Britská Anarchistická federace se připojila ke koalici proti summitu G7

Resist G7

Od 11. do 13. června 2021 bude pobřežní město Carbis Bay v Cornwallu hostit 46. summit G7. Průmyslové mocnosti světa se opět sejdou, aby diskutovaly o tom, jak zachovat noční můru globálního kapitalismu a jak malé, ale mocné bratrstvo může dál profitovat z práce a životů pracující třídy.

Na nedávném sjezdu delegátů britské Anarchistické federace (Anarchist Federation, AF) se diskutovalo o tomto summitu (stejně jako o listopadovém COP26) a bylo rozhodnuto během současného stavu pandemie a uzavření Spojeného království a vzhledem k nepokojům, které se odehrály v předchozích letech v Torontu 2010 či Hamburku 2017, nabídnout podporu, solidaritu a kapacity místním organizátorům, kteří již začali plánovat protesty, aby se vypořádali s tímto leviatanem globálního kapitalismu.

Několik dní po tomto sjezdu federace v únoru 2021 dosáhla AF vnitřní shody ohledně připojení ke koalici Resist G7, síti organizací z různých politických prostředí, které se daly dohromady, aby se postavily summitu sedmi nejbohatších států. „Naším společným cílem je pracovat jednotně, takticky i politicky ve snaze ochránit tuto planetu před těmi, kteří by ji klidně zničili pro zisk několika málo lidí,“ píše AF ve svém prohlášení.

Již v minulosti se AF, která je stejně jako česká Anarchistická federace členkou Internacionály anarchistických federací (IFA), zapojila do několika protestních globálních sítí.

„Vstupujeme do koalice jako anarchističtí komunisté, revolucionáři a militanti. Doufáme, že můžeme působit jako most mezi různými zúčastněnými aktivisty, abychom pomohli zajistit politicky a takticky jednotnou reakci. Vytvoříme pracovní skupinu, která bude interně spolupracovat se zbytkem koalice a dalšími skupinami, které by se mohly chtít zapojit. Doufáme také, že budeme čerpat ze zkušeností z našich mezinárodních vazeb.“

Tisíce delegátů a zástupců Spojeného království, Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, USA a EU a jejich „hostů“ z Austrálie, Indie a Jižní Koreje spolu s doprovodem patolízalských liberálních organizací a různých nevládních organizací budou přilétat z celého světa (navzdory mezinárodní pandemii), aby diskutovali a koordinovali pokračující vykořisťování dělnické třídy po celém světě. Rámují své diskuse tématy „covid a klima“, která vzhledem k velkolepému selhání většiny pozvaných států v obou těchto otázkách kvůli sobeckému zohledňování vlastních ekonomických zájmů a k obrovským nerovnostem a chudobě uvnitř národních států nejsou nic jiného než zvrácená fraška.

„Jako anarchisté stojíme nejen proti politice států G7, která vede k válce a teroru, ničení životního prostředí a vykořisťování lidí, ale i proti samotné existenci takových struktur a platforem. Za rozsáhlou bariérou policie, kybernetických specialistů a agentů tajných služeb budou ‚lídři‘ světa diskutovat o tom, jak zajistit své globální monopoly, a to, aby jejich škrcení méně ekonomicky rozvinutých zemích globálního jihu ani na okamžik neochablo. V současné době čelíme zvýšeným represím, protože takzvané demokratické státy používají pandemii jako záminku k potlačení všeobecného nesouhlasu,“ stojí v prohlášení, které je zakončeno výzvou: „Zveme vás, abyste se k nám připojili a řekli, že už nebudete nečinně přihlížet, když ničí tuto planetu a zabijí nás ve jménu jejich hospodářského růstu.“

 

Zdroj:
https://organisemagazine.org.uk/2021/03/16/anarchist-federation-joins-the-resist-g7-coalition-statements/


Verze pro tisk 24.3.2021 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy