Анархистская федерация

Zdraví není zboží

Prohlášení Iberské anarchistické federce (FAI) za zespolečenštění farmaceutického průmyslu

FAI

Zmatek a bordel kapitalismu a jemu sloužících států vede lidstvo, zejména ty nejchudší (tedy většinu), ke katastrofě. Zdravotní krize vyvolaná pandemií, která má navíc původ v drancování a plenění přírody velkými těžebními korporacemi, a tím pádem v ničení biologické rozmanitosti, je neudržitelná, protože peníze a trhy stojí stále nade vším, včetně zdraví a lidských životů. Tato krize, stejně jako všechny krize v rámci kapitalistického systému, dopadla, jak jsme již zmínili, na nejchudší vrstvy společnosti, nejen z hlediska zdraví, ale také ekonomicky, což vytváří ještě více chudoby a zoufalství a vede k obrovskému utrpení velké části společnosti, zatímco velcí vlastníci jsou ještě bohatší, a to o více než 24 % oproti loňskému roku.

Léta slýcháme propagandu, která tvrdí, jak skvěle funguje kapitalistický a státní model. Univerzitní kariéristé, kteří se zaměřují na řízení tohoto dokonalého systému, šíří své školní poučky, které upřednostňují konkurenci, nerovnost, individualismus a efektivitu na úkor solidarity, rovnosti a vzájemné pomoci… Pseudovědci, ekonomové, novináři, právníci a politici mluví o zázračném systému. Ale pokaždé, když ho provětrají krize, jako jsou ty způsobené covidem-19 nebo klimatickými změnami, volají: zachraň se, koho můžeš, protože všechno půjde do hajzlu.

Je obscénností a zločinem, že technologie a věda postavené na znalostech společnosti, které byly nashromážděny v průběhu lidské historie, jsou monopolizovány chamtivými společnostmi, které jdou se svými aktovkami plnými provizí a úplatků pro vlády a státní úředníky za jediným cílem – obohacením svých vlastníků a manažerů.

Máme zde ukázkový případ – farmaceutický průmysl, který odsuzuje chudou část lidstva, obrovské množství žen, mužů a dětí, k smrti a nemocem, protože si s podporou států přivlastnil společenské dědictví, jímž jsou znalosti a jejich deriváty, jako je tomu v případě vakcín.

Farmaceutický průmysl všechny podvedl, uzavírá smlouvy, které neplní, opustil obchody, k nimž se zavázal, zásobuje pouze státy s nejvyšší nabídkou, uměle nafukuje ceny, vydírá celou společnost tím, že drží patenty, obohacuje své investory a manažery za cenu smrti tisíců lidí, a to vše za spoluúčasti vlád.

Přibližně 75 % distribuovaných vakcín proti koronaviru míří pouze do deseti zemí na světě. Nejméně do roku 2023 nebude mít k vakcíně přístup 85 států s omezenými zdroji.

Evropská komise bije na poplach kvůli neschopnosti společností Pfizer a AstraZeneca dodávat vakcíny. A co jako čekali?! Už léta vydávají zákony ve prospěch velkého kapitálu, podkuřují mu a povzbuzují tak nejhorší gang zločinců, kteří bohatnou na bolesti druhých, zatímco jejich akcie na burze zaznamenávají raketový růst.

Ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Grebreyesus říká, že svět je na pokraji „katastrofálního morálního selhání, pokud jde o spravedlivou distribuci vakcín proti covidu-19“. Pokud to tito světoví mluvčí ještě nezjistili: katastrofa se nazývá kapitalismus! WHO kritizuje „egoismus“ bohatých zemí a farmaceutických společností. Ale sobectví je nezbytnou součástí modelu prosazovaného národními i globálními institucemi, které nás neustále staví před eufemismy, jako je individuální iniciativa, svoboda podnikání a trhu, sebeřízení…

WHO je šokována smlouvami, které nejsou splněny, svévolným zvyšováním cen, distribucí vakcín mezi nejbohatší… Není k tomu žádný důvod, dokud je bráněn kapitalismus a jeho politické vyjádření – buržoazní demokracie a zastupitelské systémy. Model, který podporují a legitimizují, v sobě nese gangrénu lží a zločinu.

Nám je však příčina tohoto zla jasná: soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Řešení proto může být pouze jedno: vyvlastnit tato průmyslová odvětví. Musí být zespolečenštěny a řízeny samotnými lidmi tak, aby byla lidská a sociální kritéria kladena nad komerční a individuální zájmy. Neexistuje jiné řešení, jak se vyhnout kataklyzmatu tohoto systému, který se vždy tvářil jako základní pilíř pokroku, ale který ve skutečnosti jen zvyšuje nerovnost a s každou krizí prohlubuje propasti. Taková řešení nebudou samozřejmě podporována ani tolerována státy, ochránci posvátnosti soukromého majetku a vděčnými služebníky vlastníků kapitálu, svých skutečných pánů, protože by to znamenalo sociální revoluci a konec jejich třídních privilegií a sociálního parazitismu.

FAI
6. února 2021

 

španělsky: https://federacionanarquistaiberica.wordpress.com/2021/02/06/la-salud-no-es-una-mercancia/


Версия для печати 17.2.2021 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

IAF/ИФА/IFA - Интернационал Анархистских Федераций
Сайт издательства Анархистской федерации

Что пишут на других сайтах

Поддерживаем