Anarchistická federace

„Opuštěný, chátrající“

K akčnímu týdnu „Ukažme si na prázdné domy“ se přidali také aktivisté a aktivistky v Plzni.

Plzeň

„Opuštěný, chátrající“, „Zde nechává chátrat město“, „Obsaď a žij!“ či „Život baráku. Táhni Kozáku!“ – takové nápisy se objevily na několika opuštěných domech v centru Plzně. Místní aktivisté a aktivistky se tak připojili k akčnímu týdnu, který vyhlásil kolektiv ODS ve dnech od 10. do 17. ledna.

Nedostatek bytů k bydlení a vzrůstající ceny nájmů považujeme za stěžejní společenský problém. Na jedné straně jsme svědky vyklízení squatů (jsou to dva roky od vyklizení pražské Kliniky), na druhé dalšímu chátrání vyklizených budov (viz např. zmíněnou Kliniku, Miladu i méně známé plzeňské squaty), které jejich majitelé zřejmě nechtějí nijak využívat, ale zároveň se jim nelíbí, když pro ně někdo využití najde. Právě na tyto skutečnosti reaguje celorepubliková výzva „Ukažme si na prázdné domy“, kterou lze zároveň vnímat jako upozornění na komodifikaci bydlení, zanedbávání péče o domy k bydlení určených, ale i jako připomínku divokého rozprodávání bytového fondu městy. Proto se i tady v Plzni do výzvy zapojili lidé, kterým situace není lhostejná.

Na ulici umírají lidé a nespočet dalších lidí se tísní na předražených ubytovnách, přitom jsou v Plzni desítky prázdných domů, které v minulosti k bydlení sloužily, ale dnes jsou v různých fázích chátrání. Čtyři níže uvedené opuštěné domy jsou příkladem toho, jak město Plzeň nebo soukromí vlastníci hospodaří s objekty, kde by mohly najít domov potřebné rodiny či jednotlivci, kteří by zde mohli žít důstojný život. Není tajemstvím, že lidé, kteří bydlí v běžných bytech, jsou menší zátěží pro sociální i zdravotní systém než osoby na ulici, v azylových domech, ubytovnách apod., a tudíž je zabydlování osob bez domova či přístřeší s podporou sociální práce dlouhodobě nejlevnějším a nejefektivnějším způsobem ukončování bezdomovectví.

Nápisy byly označeny tyto budovy:

V Šipce 5: 11 majitelů s podivnými podíly nemá zájem o budovu v centru města, která chátrá déle než deset let. Opravdu má být soukromé vlastnictví zcela nedotknutelné? Nemá vlastnictví i zavazovat?

Resslova 13: Jen kousek od Americké třídy stojí v Resslově ulici zchátralý dům ve vlastnictví města Plzně. Opuštěný dům určený k bydlení stojí hned za rohem bytového odboru. Dostupných bytů je podle města málo a opuštěná budova z počátku 20. století chátrá bez zájmu o opravu.

Veleslavínova 34: Opuštěný dům, opět v centru města. Nepodařilo se nám dopátrat mnoha informací, důvod chátrání je nám neznámý.

Riegrova 22: Tento dům roku 2014 prodalo město Plzeň neblaze známému Ing. Radku Kozákovi. Časem se ale i poslední nájemce odstěhoval, a tak dům v ulici vedoucí na náměstí Republiky stojí opuštěný. Pan Kozák vlastní stavební firmu Robstav k. s., která při výstavbě Nového divadla vyvážela kontaminovanou zeminu za město na pozemky určené k zástavbě. Jak je vidět, tak si pan Kozák necení žádných míst k bydlení a je záhadou, proč vůbec město Plzeň prodalo tento dům podnikateli toho času úzce navázanému na lokální ODS (v tomto případě zkratka znamená onu proslulou partaj proslavenou z let tunelářství Občanskou demokratickou stranu).


Verze pro tisk 29.1.2021 FNB-Plzeň

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy