Anarchistická federace

Autonomní továrna Rog: výzva k solidaritě

Před pár dny policie vyklidila slovinské autonomní centrum Rog. Zveřejňujeme překlad výzvy k mezinárodní solidaritě, kterou vydali naši kamarádi a kamarádky z kolektivu okolo tohoto squatu.

Rog

Kamarádky a kamarádi,
hodně z vás v něm někdy pobylo, bránilo ho nebo milovalo. Posledních 15 let byl Rog centrem politických aktivit jak v rámci města, tak v rámci mezinárodního hnutí. Teď byl surově vyklizen. Mnoho našich kamarádů a kamarádek přitom zbili a násilím zadrželi. Vyzýváme proto k solidaritě po celém světě. Ukažme všem tyranům, že si zahrávají se špatným hnutím. Níže najdete více informací.

Prohlášení Rogu k vyklizení

Dnes, 19. ledna 2021 v 7 ráno, zaměstnanci bezpečnostní agentury Valina násilně vnikli do prostorů autonomní továrny Rog. Zranili několik lidí využívajících prostory Rogu a násilím všechny vystěhovali. Naše osobní věci, domácí mazlíčci, cennější vybavení, to všechno zůstalo uvnitř. Stejně jako 15 let našich snů, aktivit, projektů, dobrodružství a společných zážitků a zkušeností. Policie celý Rog oplotila a začala mlátit lidi, kteří před brány fabriky přišli podpořit vystěhovávané. Uvnitř komplexu zničila většinu vedlejších staveb a rozmlátila okna na hlavní budově, která je památkově chráněná. Zároveň odváželi z Rogu všechno vybavení. Kam, to nikdo neví. Přes desítku lidí vzali do vazby, někteří z nich měli zranění, která vyžadovala lékařskou péči. Nevíme, kam je odvezli, nemáme s nimi žádné spojení.

Za uplynulých patnáct let našly v Autonomní továrně Rog stovky lidí prostor pro své aktivity. Rozličné akce konané v prostorách továrny za dobu jejího fungování navštívily tisíce lidí. Migranti a migrantky, osoby z okraje společnosti, umělci a umělkyně vzdorující diktátu kapitalistické kultury, skejťačky a skejťáci, lidé okolo graffiti kultury nebo cirkusu a mnoho dalších, kteří navzdory tlaku hlavního města, městské ochranky a policie udržovali tohle město živé a tvořili místo, kde stojí za to žít.

Už od otevření Autonomní továrny Rog lublaňská radnice nemůže snést fakt, že nastavujeme zrcadlo její politice gentrifikace. Svou taktikou gentrifikace dělá z města Disneyland pro turisty a zisk nadřazuje nad obyvatele. Proto nám vyhlásili totální válku. Po letech žalob na uživatele prostor Rogu, které ale byly neúspěšné a u veřejnosti neoblíbené, se autority dnes rozhodly pro právně sporné násilné vloupání a úplnou demolici prostor. Bez ohledu na to, že nemají ani plány, ani finance na využití areálu do budoucna. Nedávno představitelé města dokonce veřejně prohlásili, že v rámci svého nynějšího mandátu nemají pro Rog žádné konkrétní využití. O tomto zjevně pečlivě naplánovaném útoku nepadla na posledním zastupitelstvu ani zmínka. Po všech těch letech činnosti a veřejně proklamované snahy o dialog, od kterého ale radnice upustila už před dlouhou dobou, bychom čekali alespoň nějakou přijatelnou lhůtu, ve které bychom mohli ukončit probíhající projekty a zajistit naše věci, a konstruktivní diskusi ohledně radničních plánů vystěhovat všechny uživatele prostor Rogu. Lublaňská radnice místo toho lhala veřejnosti, zvoleným radním i nám.

Útok na Rog neprobíhá v politickém vakuu. V posledních měsících jsme svědky různých útoků na občanskou společnost, Radio Student, Metelkovu 6 a další aktéry, kteří jsou veřejně kritičtí. V dobách, kdy je politická angažovanost redukována na odhalování neposlušných jednotlivců v pravicových mediálních žumpách, se radniční hodnostáři rozhodli užít stejně falešné prostředky proti místu, které bylo bezpečným útočištěm, chránícím před současnými vládními falangami. Lublaňská radnice v těchto dnech zřetelně ukázala, na jaké straně ve skutečnosti stojí. Lublaň, která se neustále prezentuje jako zelené, sociální a solidární hlavní město, vystěhovává lidi uprostřed vážné epidemie. Potom, co neúspěšně kandidovala na hlavní evropské město kultury s heslem „Solidarity“, se konečně zbavila všech masek.

Jak můžete Rog podpořit?

1. Přijďte před Rog protestovat.
Ukažme jim, že nejsme sami. Nemůžeme nechat autonomní prostory ničit jeden za druhým. Útočí-li na jednoho, útočí na nás všechny.

2. Napište protestní dopis radnici a policii. Publikujte ho on-line.
Musí být hnáni k odpovědnosti za své zločiny, násilí, kšeftaření a korupci. Nedovolme, aby své kšefty a kontroverzní činy zametli pod koberec.

3. Šiřte informace, pozvěte přátele a kamarády.
Nebojujeme jen za svou důstojnost. Bojujeme za možnost existovat v tomhle městě. Bojujeme za všechno, co není kapitalistické, gentrifikované, privatizované, učesané, uspořádané a upravené. Za všechno, co volně dýchá a nenechá se ukořistit logikou zisku, která ovládá naše společné město.

Proti oportunistickému spojenectví fašistů, policie, radničních kšeftařů a kapitálu! Zachraňme továrnu Rog


Verze pro tisk 26.1.2021 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme