Anarchistická federace

Za Dannenröder Wald

Demonstrace solidarity s lidmi bránícími likvidaci vzácného ekosystému a proti policejní zvůli

demo

Anarchistická federace coby spolupořadatelka zve na protestní demonstraci před německým velvyslanectvím, abychom mohli společně vyjádřit solidaritu s aktivistkami a aktivisty, kteří již déle než rok okupují 300 let starý les Dannenröder Wald.

Kdy: středa 9. prosince 2020, od14:00

Kde: před budovou Německého velvyslanectví v Praze (Vlašská 19, Praha)

Vzácný ekosystém tohoto smíšeného lesa má nyní ustoupit plánovanému prodloužení trasy dálnice A49. Tento 40 let starý a velice kontroverzní projekt dostavby téměř padesáté německé dálnice je v dnešním kontextu klimatické krize naprosto nesmyslný. Zároveň podle rozhodnutí německého správního soudu odporuje německým a evropským směrnicím o ochraně vody (v lese se nachází zdroj pitné vody pro blízké okolí). Z takto naplánovaného projektu prospívají pouze velké korporace a pro běžné lidi, přírodu a planetu z něj plynou pouze drasticky negativní následky.

Od začátku října okupaci vyklízí policie, aby zde mohla najatá těžařská společnost do konce února (jen v tomto období je totiž kácení v Německu povoleno) porazit co nejvíce prastarých buků. Navzdory neustálému vyzdvihování bezpečnosti nad rychlostí se policie uchyluje k bezprecedentně brutálním postupům, z nichž jasně vyplývá, že na životy lesních aktivistů a aktivistek nebere ani zdaleka dostatečné ohledy:
* policie nesmyslně, někdy i ve večerních hodinách, nasazuje vodní děla, a ohrožuje tak zdraví protestujících;
* přestřihává jasně označená lana jistící lidi na stromových strukturách (několik osob se kvůli tomu ze stromů už zřítilo), do lesa nepouští novináře a často ani zdravotníky;
* proti aktivistům na struktuře ve 20 metrech použila policie taser, což je v takové výšce obzvláště nebezpečné, protože zasažený člověk ztrácí kontrolu nad vlastním svalstvem;
* aktivistu, který se pokusil obsadit těžební stroj, zbila policie do bezvědomí obušky;
* obyvatelku jedné z přilehlých vesnic donutila policie při kontrole na jejím vlastním pozemku svléct se do naha.

V zájmu nenasytnosti kapitalistického systému německá policie v Dannenrödu vědomě ohrožuje životy těch, kteří se jím odmítají nechat pohltit. „Zelená“ vláda spolkového státu Hesensko tomu nečinně přihlíží. Pojďte se s námi tomuto bezpráví postavit a aktivistům a aktivistkám v korunách stromů vyjádřit solidaritu.

Pořádající kolektivy: Anarchistická federace, Extinction Rebellion Česká republika, Limity jsme my, Socialistická solidarita, Univerzity za klima.

Pokusíme se zajistit, aby na místě bylo k dispozici nové číslo anarchistické revue Existence, které je věnováno klimatického hnutí, jehož je okupace dannenrödského lesa součástí (více ZDE).

 

Související odkazy:
V Dannenrodském lese stále vzdoruje policejnímu vyklizení několik vesniček v korunách stromů
Německá policie způsobila protestujícím v Dannenrodském lese vážná zranění
Rozhovor s obránkyní Dannenrodského lesa: Co neskácejí letos, už tu zůstane


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy