Anarchistická federace

Francie: akční sousedská pomoc

Zaměstnanci McDonald’s obsadili restauraci a začali jídlo distribuovat potřebným.

Marseille-Saint-Barthélemy

9. dubna byla zveřejněna zpráva o tom, že zaměstnanci McDonald’s z kantonu Marseille-Saint-Barthélemy obsadili restauraci, aby ji mohli používat na pomoc potřebným lidem. Dobrovolníci a skupiny jako například Potravinová banka začali do obsazené restaurace posílat potraviny. Ta teď funguje jako sklad i kuchyně, a zároveň místo, odkud se krabičky s jídlem předávají dobrovolníkům nebo se nechávají před vchodem nebo v blízkém okolí. Všichni přitom dodržují současná přísná hygienická nařízení, pracují ve speciálních oblecích, v rukavicích a rouškách. Jídlo se rozdává obyvatelům chudých marseilleských čtvrtí, jejichž situaci teď výrazně zhoršily důsledky epidemie. „Když nic neuděláme pro své sousedy, kdo to udělá?“ komentoval akci člen odborů Force Ouvrière v reakci na postoj vedení McDonald’s, které se proti této akci ohradilo, i když současně hodlá znovu otevřít všechny své restaurace, aniž by zaměstnancům zajistilo dostatečné hygienické podmínky.

V chudých čtvrtích Marseille se od začátku epidemie zvýšila nezaměstnanost na 25 procent a 39 procent jejich obyvatel žije momentálně pod oficiální hranicí chudoby. Většina těch, kteří práci ještě mají, funguje v rámci tzv. šedé ekonomiky a nemají peníze ani na jídlo. Jedna z matek vyprávěla, jak už tři dny mají s dětmi k jídlu jen cibulovou polévku.

Řada jednotlivců i dobrovolnických skupin začala těmto lidem rozdávat jídlo, a dokonce sociální služby své klienty k těmto skupinám posílají.

 

Zdroj: https://www.revolutionpermanente.fr/Un-McDo-marseillais-requisitionne-par-les-travailleurs-pour-donner-de-la-nourriture-dans-les


Verze pro tisk 20.4.2020 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme