Anarchistická federace

Okupační stávka za klima skončila

Vysokoškoláci, jimž není lhostejná budoucnost, pokračovali v okupační stávce i přes původně avizovaný časový rámec.

po stávce

V našem předešlém reportu jsme opustili univerzitní okupační stávku stávku ne čtvrtek 14. listopadu večer. Ačkoli se měla původně konat jen ve dnech 12. a 13. listopadu, po obsazení vestibulu rektorátu Univerzity Karlovy pokračovala i v následujících dnech.

Středeční setkání s rektorem Zimou přesvědčilo přítomné, že je nutné s neztenčeným úsilím pokračovat. „Klimatická krize je problém, který musí každá univerzita řešit okamžitě. Rektor Zima se však ukázal jako absolutně nekompetentní řídit Univerzitu Karlovu v této kritické době. Požadujeme, aby rektor Zima okamžitě rezignoval a aby nová rektorka brala téma klimatické krize za naprosto zásadní,“ trvali na svém studenti, aniž by si odpustili malou genderovou poťouchlost.

Studenti, i když místy v omezeném počtu, přetrvávali celou dobu ve vestibulu rektorátu.

Menší rozruch vzbudila rezignace kvestorky Univerzity Karlovy a vyjádření rektora Zimy, který si vymyslel, že při jeho setkání se studenty po něm někdo hodil kámen a neváhat tento blábol prezentovat v médiích.

Na víkend stávkující připravili opět bohatý program. V sobotu si vyslechli přednášky o hrách a jejich pravidlech, o polském studentském hnutí v současnosti, o krizi bydlení či o odkazu českého disentu. Vedle toho mohli shlédnout dokument Česká cesta o privatizaci a debatovat s jeho autorem Martinem Kohoutem. Dále byl avizován workshop syntetické hudby.

Večer se poblíž rektorátu podařilo zastihnout i premiéra Babiše, který zrovna odcházel z divadla, a klást mu otázky ohledně uhlíkové neutrality. Odpovídal evidentně rozmrzele, a aby se ukázal v pěkném světle, což on rád, slíbil uhlíkovou neutralitu do roku 2050. To sice odporuje jeho dřívějším prohlášením, ale prý se více dozvíme po jednání uhelné komise v září. Na poznámku, že září už dávno bylo, však už nereagoval.

Na nedělním programu byl videoworkshop, přednáška Doprava ve městě v době klimatické krize, debata s výtvarným umělcem Eposem 257, přednáška Václava Janoščíka, dokument Vladimíra Turnera s navazující debatou a trochu živé (Severní nástupiště) a reprodukované hudby na závěr.

Pondělí bylo po společném pikniku mj. věnováno workshopu emocionální pomoci a plénu se zástupci akademického senátu a vedení univerzity. Po vzájemném vyjednávání se studenti rozhodli ukončit týdenní okupační stávku. V následném písemně potvrzeném usnesení Předsednictva AS UK se objevilo, „že bere vážně požadavky týkající se klimatu předložené iniciativou Univerzity za klima a vyzývá vedení UK, aby projevilo iniciativu při jejich naplňování“. Studenti však nadále požadují, aby rektor Zima rezignoval.

Na úterý naplánovaný program se nakonec přesunul na jiná místa. V galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v podvečer proběhla debata nazvaná Studentské protesty odjakživa doteď, a to za účasti Martina C. Putny, Marty Harasimowicz z bývalé iniciativy Za svobodné vysoké školy, zástupců skupin Univerzity za klima a Fridays For Future Česká republika. Akční trénink na Ende Gelände se zase přesunul do holešovického Bike_Jesus.

Bohatý program přednášek a okupace i přes víkend snadno vzaly vítr z plachet oportunistům, kteří s lehkostí sobě vlastní uštěpačně kritizují studenty, že se chtějí jen ulít z výuky. Je třeba kvitovat vytrvalost studentů účastnících se stávky. I přes předem avizovaný dvoudenní rozsah akce vytrvali v okupační stávce sedm dní. Dobře zvolili načasování akce kolem výročí 17. listopadu. Policejní zásah proti studentů by pro rektora Zimu, který má za skryté podpory nejbohatšího Čecha vlastní prezidentské ambice, byl značně kontraproduktivní. Z anarchistické perspektivy musíme pochválit antiautoritářský způsob sebeorganizace a rozhodování účastníků okupační stávky. Praxe kolektivního rozhodování, snaha o konsenzus, absence hierarchie, přímá akce – to vše je odkaz širšího antiautoritářského hnutí, který se přelil do velké části dnešního hnutí za klimatickou spravedlnost. Došlo ke zpochybnění stávajícího zastupitelského systému, který v praxi pouze konzervuje kapitalistické uspořádání společnosti. Jak řekli studenti ve svém prohlášení: „Chceme se učit převzít iniciativu. Chceme se učit odmítat bezmoc a pasivitu. Chceme se učit zpochybňovat způsob, jakým naše společnost funguje, a rozhodnutí, která dělají naši političtí představitelé.“ Zároveň je sympatické, že studenti nechtějí při obraně klimatu a vlastní univerzity přistupovat na nicneřešící kompromisy a nechat se ukecat profesionálními tlučhuby, jakým je rektor Zima a jeho nejvěrnější. Naplňují tak jedno z hesel francouzské revolty z roku 1968, které se objevilo na jednom z transparentů vyvěšených na rektorátu: „Buď realista, žádej nemožné“. Akce doufejme bude podnětem k tomu, aby se zapojilo více vysokoškoláků i v jiných městech. Svou podporu pražské stávce vyjádřili například studenti z Olomouce a na pondělí 18. listopadu bylo svoláno otevřené plénum Univerzit za klima v Brně. Jen houšť.


Píšou jinde

Podporujeme