Anarchistická federace

Pohřeb Lorenza Orsettiho

Poslední pocta anarchistovi, který bojoval proti ISIS

Dne 23. června se ve Florencii konal pohřeb Lorenza „Orsa“ Orsettiho, kterému jeho spolubojovníci říkali Tekoşer. Posledního rozloučení se zúčastnily stovky lidí z různých měst a zemí, včetně jeho spolubojovníků z Rojavy. Pietní shromáždění proběhlo v Società di Mutuo Soccorso (Společnost vzájemné pomoci, důležité místo dělnického hnutí ve městě) ve čtvrti Rifredi, kde Lorenzo žil. Mezi mnoha vzpomínkami a poselstvími zazněla i pocta od Italské anarchistické federace – FAI.

Pocta Lorenzovi Orsettimu

Lorenzo Orsetti bojoval za svobodný svět, rovnost a solidaritu. Proto je v těchto dnech Italská anarchistická federace s jeho blízkými, s jeho přáteli a soudruhy.

Na Lorenza vzpomínáme jako na partyzána, internacionalistu a anarchistu.

Lorenzo nasazoval svůj život v Rojavě a Sýrii na podporu komplexního revolučního procesu, sevřeného mezi válčícími státy, a vždy se otevřeně hlásil ke svým ideálům. V souladu s těmito ideály se rozhodl přidat k anarchistické jednotce Tekoşîna Anarşîst. Jako mnoho jiných bojovníků ani Lorenzo nepadl v boji za nějakou vzdálenou věc. Zemřel, aby se revoluce mohla uskutečnit, aby se naše životy mohly změnit, aby se naše životy a náš svět zbavily vykořisťování, útlaku a patriarchátu. Tento nový svět vybudujeme i pro něj.

Soudruzi z Italské anarchistické federace – FAI


Verze pro tisk 3.7.2019 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy