Anarchistická federace

A3: Návrat sloupu hanby?

Modlit se a poslouchat? Díky, nechceme. Ať jdou katolíci s mariánským sloupem k čertu, ne na Staromák. Stahujte, tiskněte a šiřte červnové číslo nástěnných novin A3!

A3

V listopadu 1918 proběhla v Praze na Staromáku přímá akce. Anarchista Franta Sauer zorganizoval stržení mariánského sloupu jako symbolu habsburské a katolické nadvlády. Za horkých červnových dnů 2019 proběhla v Praze katolická přímá akce. Sochař Váňa zahájil nepovolené osazení kopie sloupu, trochu se tam přitom modlili, trochu se prali se strážníky a trochu si za to tleskali. Katolické noviny byly na vrcholu blaha a napínavě psaly o „sloupu smíření“ a „atmosféře jako před bitvou“. Až má člověk pocit, že kouká do vypouklého zrcadla a má sám hlavu jako dřez na pomeje, břicho jako napitej kanovník a chce se mu vrhnout.

Česko vede žebříček ateistů v rámci Evropy. V Česku je navíc dost silný občanský odpor vůči církevním restitucím, a fakta o tom, jak podivně a nezákonně byly vyšpekulované, se občas objevují i v korporátních médiích. Jen ignorant není schopen si během pár minut vygúglovat i čísla zákonů, podle kterých katolická církev od roku 1874 majetky v monarchii nevlastnila, ale jen spravovala, a podle kterých bylo za první republiky zestátněno přes dvě stě tisíc hektarů tzv. církevní půdy.

Že jsou poslanci ve všech ohledech ignoranti a omlouvá je prý neznalost zákonů a historie, tomu se snad nikdo nediví. Od toho, aby měli znalosti, poslanci jistě nejsou. Že politici v Česku dokážou připravit zdejšího občana o několikanásobně větší částku než pambíčkářské Polsko, aby církvím dali to, co jim nepatřilo už pradávno před bolševikem, to je realita zdejší vládnoucí lobby.

Že mocenská sebranka ignoruje názory svých voličů, to souvisí zřejmě s tím, že ti ji chodí volit pořád dokola a ještě si to sami před sebou dokážou zdůvodnit. Můžeme se pak divit, že nás konzervy vzývající elitářství všeho druhu označí za šovinisty a rozvraceče, když nechceme na Staromáku mariánský sloup, který je prý symbolem smíru a přátelství mezi národy? Symbolem opravdu je. Nejvíc ze všeho je symbolem bezmocnosti obyčejných lidí, když se mocní perou o moc a nechají přitom ty lidi umírat. Postaví jim sloup na modlení, protože modlit se o přežití, to je tak všechno, co je figurkám ve válce kromě umírání a zabíjení dovoleno. I proto byl poražen pražskou volnomyšlenkářskou spodinou při vznikání posthabsburské republiky – coby ztělesnění dlouhé doby temna reprezentovaného dvouhlavou orlicí, jejíž jeden zobák patřil monarchii a druhým oklovávala katolická církev, na co přišla.

Mariánský sloup, pokud ho pojmeme jako hromadu kamení, je bezvýznamná věc, která bude maximálně překážet turistickému proudění ve městě, jehož centrum už není pro obyčejné místní obyvatele, ale pro kšeftaře, kterým cinká pokladnička s každým nadšeným turistou, kanceláře bohatých firem a těch pár vyvolených, kteří si můžou dovolit předražené nájmy.

Politici, kteří nemají co jiného nabídnout, straší islámem, který je v ČR naprosto marginálním vyznáním, a masovou výstavbou mešit. Jenže při halekání na neexistující nepřátele se ztrácí fakt, že jiné vyznání si upevňuje svou mocenskou pozici, což chce navíc stvrdit obnovou dřívějšího sloupu potupy, jejž ještě v rámci dnes tolik oblíbeného newspeaku cynicky nazve „sloupem smíření“. Miliardy už byly katolické církvi předány, teď ještě získat skutečný vliv.

A tak můžeme každý rok sledovat klerofašistické pochody pro rodinu s podporou všelijakých zpátečníků, tím na Hradě počínaje a zamindrákovanými nadsamci, jimž se dostává tolik pozornosti, konče. Z plakátů na nás kouká usměvavá tvář propagující protipotratové hnutí Pro život inspirované marketingovými postupy svých západních bigotních souvěrců. Kardinál Duka prská síru na adresu odborářské lůzy či lidí v existenční nouzi, když zrovna nežehná nějaké nové zbrani. A tak dále. Nutno konstatovat, že i mnozí křesťané a křesťanky, tedy ti, kteří pochopili, že smyslem učení Krista je láska, nikoli nenávist, nad tím zvrací.

Pokud si necháme bez odporu vnutit mariánský sloup, je dost možné, že i v ateistickém Česku si lidé bez většího odporu nakonec nechají vnutit zákaz potratů a budou muset přihlížet, jak jsou jejich homosexuální přátelé veřejně hanobeni a systematicky pronásledováni. Mariánský sloup se tak stane opět sloupem pokoření a hanby. Nic ale není ztraceno, každý z nás může být Frantou Sauerem.

 

A3 (červen 2019) ke stažení ZDE.

Stahujte, tiskněte, šiřte!

Nástěnné noviny A3 vydává Anarchistická federace každý měsíc. Jsou určené zejména k šíření prostřednictvím výlepu v ulicích či vyvěšování na pracovištích a ve školách.


Verze pro tisk 20.6.2019 Nakladatelství AF

Píšou jinde

Odkazy