Anarchistická federace

USA: Stávka za mřížemi

Průběh prvního týdne další celonárodní stávky vězňů a vězeňkyň ve Spojených státech.

Stávka

Hnutí za práva vězňů a vězeňkyň je ve Spojených státech na vzestupu a letošní celonárodní stávka je dalším jedinečným úspěchem pro organizované vězně v moderní době. Uznáním tohoto úspěchu bychom však neměli zapomínat na požadavky vznesené samotnými vězni. Každý z nich je klíčový. Jak naznačuje neklesající míra násilí páchaného vězni na vězních v uplynulých týdnech, autority spravující americké věznice nepodnikly žádné nezbytné změny, aby ho zastavily. Jedná se o změny nutné pro bezpečí vězňů a vězeňkyň, ale také o změny, které dávají naději na budoucí život, namísto pomalé smrti uvnitř betonové cely. Už nyní víme, že tisíce vězňů riskují šikanu, mučení a izolaci, aby tyto požadavky prosadili. Čelí represi právě teď, když píšeme tyto řádky a je naší povinností udělat vše, co je v našich silách, aby se již násilí ze strany státu neopakovalo.

Objevily se případy, kdy masmédia udělala rozhovory s koordinátory vězeňské stávky a nakonec je odmítla zveřejnit, jelikož vězni nedali souhlas se zveřejněním jejich jmen. Příležitostí k rozhovoru s vězni zapojenými do stávky je poskrovnu a nebudeme jimi nadále plýtvat kvůli médiím, která nedokážou pochopit míru rizika, jaké vězni zveřejněním svých jmen podstupují.

První týden vězeňské stávky ukázal, že se opět rozšířila po celých Spojených státech, jak jsme předpokládali. Věznice, se kterými máme spojení, jsou pouhým vrcholem ledovce. Vedle každé zdokumentované formy odporu existuje mnoho dalších, o nichž rebelové svět za zdmi informovat nemohou. Zde je výčet věznic, z nichž lidé na konci srpna poslali zprávy o svých akcích Výboru pro organizování uvězněných pracujících, sekci anarchosyndikalistických Průmyslových dělníků světa (Incarcerated Workers Organizing Committee) a Organizaci vězněných právníků (Jailhouse Lawyers Speak).

Washington: více než dvě stovky migrantů zadržovaných v detenčním centru v Tacomě oznámilo v den celonárodní stávky zahájení hladovky. Kvůli strachu z odplaty nakonec zahájilo hladovku sedmdesát běženců ve třech blocích detenčního centra. Sedm lidí odmítalo přijímat stravu i druhý týden po zahájení stávky.

Georgie: do stávky se zapojil zatím neznámý počet vězňů ze státní věznice v Georgii.

Jižní Karolína; v tomto státě vstoupili do stávky vězni v následujících nápravných zařízeních: Broad River, Lee, McCormick, Turbeville, Kershaw a Lieber. Odmítnutí otrocké práce v těchto institucích bylo masové, do práce nastoupilo pouze několik jednotlivců. Mnoho lidí také bojkotovalo kantýnu.

Severní Karolína; asi stovka vězňů se shromáždila na dvoře věznice Hyde ve Farfieldu, kde drželi v rukou transparenty s nápisy jako: „Podmínečné propuštění“, „Lepší jídlo“, „Solidarita“. Dozvěděli jsme se o akcích v dalších věznicích v tomto státě, naneštěstí se nám je nepodařilo ověřit.

Kalifornie: ve věznici New Folsom zahájil 21. srpna Heriberto Garcia hladovku.

Ohio: minimálně dva vězni v nápravném zařízení Toledo zahájili 21. srpna hladovku. David Easley a James Ward byli kvůli účasti na stávce umístěni do izolace a byl jim odepřen jakýkoliv kontakt s vnějším světem.

Indiana: vězni v nápravném zařízení Wabash Valley zahájili 27. srpna hladovku. Protestují proti malým porcím, zkaženému jídlu, nízkým teplotám na samotkách a nedostatečnému oblečení. Dále si stěžují na bachaře, že jim do žrádla plivou a serou.

Nové Mexiko: 9. srpna vězni v soukromém nápravném zařízení v Lea County v Hobbsu zastavili práci kvůli špatným podmínkám. Otřesné podmínky v této věznici dosáhly vrcholu a vězni jednoduše nemohli čekat do 21. srpna na společnou akci. Dne 20. srpna byly všechny věznice v Novém Mexiku uzavřeny pro návštěvy.

Florida: stávková vlna zasáhla pět ústavů. V nápravném zařízení Charlotte odmítlo nastoupit do práce 40 vězňů a 100 vězňů začalo bojkotovat kantýnu. V nápravném zařízení Dade vstoupilo do stávky 30-40 otroků jednadvacátého století, ve Franklinu 30-60 a v Holmes 70. Počet stávkujících v Appalachee zatím není známý.

Nové Skotsko, Kanada: vlastní požadavky vznesli vězni z Burnside v Halifaxu a vstoupili do stávky. Vyjednávají s vedením věznice. Vězni, kteří se odmítli podrobit ponižující zdravotní prohlídce, byli na tři dny umístěni do „suchých cel“ bez záchodu a umyvadla.

Texas: ve věznici Stiles Unit v Beaumontu zahájili dva vězni hladovku: „Mám velký hlad, ale je mi fajn! Není to kvůli tomu, že by nebylo jídlo, ale kvůli osmačtyřicetihodinové solidaritě s našimi bratry a sestrami. Je to jediný způsob, jak můžete na samotce vyjádřit podporu, aby všichni věděli, že stojíme při sobě.“ V další věznici, Michael Unit v Andersonu, zahájil hladovku Robert Uvalle, který je na samotce vězněn již pětadvacet let.

Šéfové věznic rozjeli mediální hru na mrtvého brouka. V rozhovorech pro masmédia stávkovou aktivitu popírají. Protestující za mřížemi tohle očekávali a nabádají ostatní, aby v odporu vytrvali a informovali o jeho podobě. Organizace vězněných právníků se snaží pochyby vyvrátit a konstatuje, že stávkující často nemají žádnou šanci sdělit světu své poselství.

Již před zahájením stávky čelili represi organizátoři v Ohiu, na Floridě a v Texasu. Všude byli umístěni do izolovaných cel. V McCormicku v Jižní Karolíně se museli vězni vysvléct a v trenkách se promenádovat před vězeňkyněmi. Vězni a vězeňkyně, které v minulých letech poskytli médiím rozhovor za to pykali. Melvin Ray, Dhati Khalid a Kinetik Justice ze Svobodného hnutí Alabamy (Free Alabama Movement) byli v roce 2014 kvůli rozhovoru umístěni na samotky. V roce 2016 stále hnili na samotkách kvůli tomuto incidentu. Přesto se znovu přidali k celonárodní stávce vězňů a aktivně k ní nabádali. Kinetik Justic byl za trest přesunut do nechvalně proslulé věznice Kilby, kde čelil šikaně bachařů, a potom do Limestonu, jemuž se říká „horkej flek“. Vězni jsou zde po dvou namačkáni v malých horkých špinavých celách. Byl přesvědčen, že je to jeho poslední štace, ale díky houževnatým protestům dalšímu nevybíravému zacházení unikl.

Orgáni se samozřejmě ze všech sil snaží narušit komunikaci mezi vzpurnými vězni a jejich podporovateli venku. Před zahájením stávky obdržela Organizace vězněných právníků mnoho odhodlaných zpráv. Do stávky hodlali vstoupit a k všeobecným požadavkům se chtěli připojit vězni ze sedmnácti států. Bachaři mohou protest ututlat, nebo od něho výhrůžkami odradit, nemohou ale vyvrátit naléhavost vznesených požadavků.

Stejně jako předloni provází celonárodní vězeňskou stávku vlna solidarity vně mříží po celých Spojených státech. Zaznamenali jsme stovky událostí, setkání, protestů, přednášek a dalších aktivit. Mnoho lidí se zapojilo do protestních telefonátů (tzv. Phone Zaps).

Hodně lidí se ptá, jestli vůbec může být vězeňská stávka úspěšná. Úspěch stávky vězňů a vězeňkyň nespočívá ve zpravodajském pokrytí, ale v tom, že ji podpoří dostatečné množství lidí odhodlaných přimět společnost k tomu, aby na vězně a vězeňkyně pohlížela jako na lidské bytosti a uznala jejich práva za práva legitimní. Letošní stávka již předčila stávku v roce 2016, dosáhla takové publicity, o jaké jsme předloni ani nesnili. Požadavky vězňů pronikly do hlavního proudu a vydobyly si své pevné místo ve veřejné diskusi. Nestíháme aktualizovat seznam podporovatelů. Během prvního týdne stávky vyjádřilo podporu více než tři sta organizací.

Naplnění požadavků vězňů si žádá obrovské změny ve vězeňství a v celé společnosti. Odvážné počínání vězňů a vězeňkyň musí provázet rozsáhlé politické změny a celospolečenská diskuse o životních podmínkách a porušování lidských práv ve věznicích.

 

Zdroj:
http://libcom.org/news/prison-strike-statement-press-august-28-2018-28082018
https://www.idocwatch.org/single-post/2018/08/27/Urgent-Hunger-Strike-at-Wabash-Valley
https://incarceratedworkers.org/phone-zaps/allow-people-mccormick-prison-wear-clothes
https://shadowproof.com/2016/11/04/alabama-prison-cut-off-water-prison-strike-leader/

Související odkazy:
Vězeňská stávka v USA
Největší stávka vězňů v historii USA
Solidaritu s vězeňskou stávkou v USA


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme