Anarchistická federace

Solidaritu s vězeňskou stávkou v USA

V rámci mezinárodního týdne solidarity s anarchistickými vězni přinášíme překlad mezinárodní výzvy anarchistickému hnutí k podpoře vězeňské stávky ve Spojených státech.

ABC

Dne 9. září (v den 45. výročí vzpoury ve věznici v Attice [1]) začnou vězni napříč Spojenými státy stávku proti vězeňskému otroctví. Ve zkratce, vězni odmítnou pracovat – odmítnou udržovat věznice v chodu svou vlastní prací. Budou stávkovat nejen kvůli lepším podmínkám, ale také proti otrocké práci pro soukromé vlastníky. I když totiž třináctý dodatek Ústavy USA [2] zakazuje otroctví, nadále umožňuje, aby vězni pracovali zdarma nebo za téměř nulovou mzdu. Vězni současný systém vidí mj. právě jako pokračování ostudné americké historie otroctví – v rámci tohoto systému totiž ročně produkují miliardy dolarů pro velké korporace z klíčových odvětví, jako je těžba fosilních paliv, rychlé občerstvení, bankovnictví nebo vojenský průmysl.

Poté co byl v 19. století schválen třináctý dodatek, řada bývalých otroků byla rychle zatčena za drobné přečiny a rychle se tak vrátila do pozice, ze které měla být teoreticky osvobozena. O více než století později stát využil tzv. válku s drogami [3] k vyřešení rostoucí nezaměstnanosti způsobené změnami v ekonomice, stejně jako k potlačení hrozby povstání deklasovaných Afroameričanů v 60. a 70. letech – do vězení zavíral stále více a více lidí. Ve stejné době si stát i korporace začaly uvědomovat, že by mohly využít vězeňskou práci jako zdroj masivních příjmů.

Z těchto důvodů je v současnosti přibližně jeden ze sta dospělých Američanů za mřížemi a celá řada dalších lidí je pod dohledem, v podmínce, domácím vězení či detenčních centrech. Většinu vězňů tvoří Afroameričané, příslušníci původních národů, lidé z Latinské Ameriky a bílý proletariát. Lidé s jinou než bílou barvou kůže tvoří přitom v relativním poměru o mnoho vyšší podíl než jejich bílí spoluvězni. Smutným faktem je, že v současnosti je ve vězeňsko-průmyslovém systému [4] zadržováno víc Afroameričanů, než kolik jich bylo drženo v 60. letech 19. století v otroctví. Toto jsou podmínky, ve kterých se věznění rebelové rozhodli ke stávce.

Je důležité zmínit, že akce 9. září jsou svolány širokou škálou skupin, v níž hrají zásadní roli organizace jako Free Alabama Movement (FAM), zdola organizovaná vězeňská skupina, která se rozšířila napříč USA. V organizování těchto akcí sehráli stěžejní roli i anarchisté, stejně jako v aktivitách, jako jsou hladovky, stávky a vězeňské vzpoury a nepokoje, které propukly např. v holmanské věznici [5]. Podpora přišla také od dalších organizací, jako je Anarchistický černý kříž (ABC) či Incarcerated Workers Organizing Committee (Výbor pro organizování uvězněných pracujících – IWOC) – sekce anarchosyndikalistické IWW, která má po celých Spojených státech kolem tisíce členů ve vězení. Aby stávce pomohli, anarchisté provedli i různé organizační a doplňkové akce – několik konferencí a řadu demonstrací, věšení transparentů či graffiti kampaní.

V tuto chvíli nicméně potřebujeme i pomoc mezinárodního anarchistického hnutí. Žádáme o podporu kamarády z celého světa. Všechny skupiny, federace, odbory, sítě, buňky i jednotlivce tímto oslovujeme, aby zvážili své možnosti a případně uspořádali akci vztahující se k těmto událostem a šířili informace o probíhající stávce. Základní možnosti pomoci jsou následující:

1) zorganizujte demonstraci u americké ambasády, vojenské základny či jiné vládní budovy

2) proveďte hlukovou demonstraci poblíž místní věznice či detenčního centra

3) zorganizujte akci, která bude poukazovat na propojení velkých korporací s otrockou prací v amerických věznicích. Celosvětové cíle zahrnují společnost McDonald’s, řetězec Starbucks, korporaci British Petroleum, American Airlines, společnosti Microsoft, Nintendo, Honda a další.

4) vyvěšujte transparenty, šiřte informace skrze letáky a další kanály.

Na závěr zopakujme, že stávka začne 9. září a potrvá pravděpodobně dlouho. Vězni již nyní očekávají represe a někteří organizátoři už byli přesunuti na samotku a vyšetřováni FBI. Je na nás, kteří jsme venku, abychom vytvořili pro akci širší zázemí a učinili ji součástí ostatních sociálních bojů.

Zdroj:

https://en-contrainfo.espiv.net/2016/08/26/call-for-international-anarchist-action-in-solidarity-with-us-prison-strike/

Poznámky překladatele:

[1] Vzpoura v attické věznici v roce 1971 začala tím, že několik vězňů ze samotky osvobodilo vězněného kamaráda, který byl zapleten do incidentu, při němž byl napaden bachař. Akce postupně přerostla v povstání, při kterém zhruba 1000 z 2200 vězňů držených v Attice obsadilo vězení a po několik dní bojovalo s bezpečnostními složkami. Výsledkem bylo 43 mrtvých – 33 vězňů a 10 zaměstnanců bezpečnostních složek. Celý incident měl výrazné rasové konotace – většinu vězňů tvořili Afroameričané, všichni bachaři byli však bílí – někteří z nich se projevovali otevřeně rasisticky a napadali vězně obušky, které nazývali „tyčemi na negry“. Dva týdny před vzpourou byl navíc za nevyjasněných okolností bachaři ve věznici v San Quentinu zabit člen Černých panterů George Jackson.

[2] Třináctý dodatek Ústavy Spojených států říká, že otroctví či nedobrovolná práce jsou v jurisdikci USA nepřípustné s výjimkou odsouzených vězňů.

[3] Tak je v Americe označován masivní boj s drogami probíhající od 70. let. Jeho součástí je přísná protidrogová politika, zatýkání, nasazování vojenských sil, vojenské intervence v zahraničí atd. V dnešní době je všeobecně uznáváno, že kampaň, za kterou zůstalo obrovské množství mrtvých a zatčených, byla i přes obrovské náklady neúspěšná, či dokonce kontraproduktivní.

[4] Vězeňsko-průmyslový (Prison-industrial) komplex je pojem, který se v sociálně kritických kruzích od 90. let ujal jako označení amerického systému vězení s obrovským množstvím vězňů a provázaností vězeňství se soukromým kapitálem.

[5] Vzpoura v holmanské věznici probíhala ve dvou vlnách v roce 2016. Vězni zapalovali strážní věže, stavěli barikády a bojovali o jednotlivé sekce věznice, přičemž jich několik na určitou dobu obsadili. Během vzpoury došlo i k pobodání zaměstnanců věznice a k řadě dalších zranění.


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Upright turnaj

20. 10. 2018, Praha

Přijďte změřit síly a dovednosti v přátelské atmosféře, která je otevřená všem bez ohledu na barvu kůže, pohlaví, vyznání. Bojovat se bude v těchto disciplínách: Box, K-1, Muay Thai, BJJ, Grappling …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Výzva k akci: Mezinárodní den proti militarizaci mládeže

12. - 18. 11. 2018, Praha

Join us in this week with your own nonviolent actions, and be part of this global movement resisting the recruitment of young people's minds and bodies into violence. …(více)

Zádruha: O historii českého anarchismu

1. 12. 2018, Praha

různá autorská čtení, dvě přednášky, hudba, uvedení nové publikace …(více)

Benefice pro Food Not bombs

5. 12. 2018, Praha

Podrobnosti brzy. …(více)