Anarchistická federace

Poznej svého protivníka

Několik informací o policejní kontrole protestů v Německu, které se mohou hodit těm, kdo se chystají na akce proti summitu G20

Block G20

Summit G20 v německém Hamburku se rychle blíží. Desítky tisíc aktivistek a aktivistů včetně mnoha lidí ze zahraničí se mobilizují k protestům. Můžeme v klidu říci, že všechny naše akce bez ohledu na to, jaký přístup k protestu či narušení summitu zvolíme, se budou muset vypořádat s určitou úrovní policejní přítomnosti. Pro lidi bez větších zkušeností s velkými veřejnými akcemi v Německu je zásadní vědět, že německé taktiky kontroly protestů se významně liší od těch užívaných v dalších západních zemích, jako je Francie, Itálie, Dánsko či Velká Británie. K tomu účelu jsme připravili překlad speciální brožury Poznej svého protivníka. Policejní kontrola protestů v Německu, kterou si můžete stáhnout ZDE.

Brožura se věnuje vybavení a taktikám užívaným německými policejními silami pro vypořádání se s protesty anebo nepokoji. Nahlíží i do organizační struktury policie v Německu a její historie. Poskytuje nápady na opatření, která můžete při konfrontaci s policií přijmout – ať už jako jednotlivci nebo afinitní skupiny. Přináší také stručný přehled nejdůležitějších právních témat týkajících se demonstrací.

Tento materiál není nějakým všezahrnujícím vhledem. Nevěnuje se diskusi o výhodách a nevýhodách přímých útoků na policii, nevysvětluje politickou roli policejního aparátu v pozdním kapitalismu (o tom si můžete přečíst v Existenci č. 2/2017 na téma „ochránci pořádku“) a neposkytuje ani rozsáhlé právní rady. Jejím cílem není čtenáře vystrašit, spíše naopak: když budete vědět, proti čemu stojíte, můžete se adekvátně připravit a v důsledku vám bude mnohem méně hrozit, že vás vyděsí neznámá situace.

Pozvánka na protesty proti summitu G20 v Hamburku

19.6.2017 AF

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Se samopalem u obličeje - přednáška, dopisovačka, promítání 3. dílu série Trouble

28. 6. 2017, Praha

Buřičská dvojice z 7500 kilometrů dalekého sibiřského Irkutsku přijede až sem, aby pověděla, čemu je naučily nedávné brutální represe. Představí politickou realitu sibiřské periferie, vysvětlí, proč anarchisté a anarchistky v současném Rusku nesdílí naděje liberální opozice po největších protestech od moskevských nepokojů v roce 2012 a poví, jakou mají odpověď na dědictví totalitní mentality všudypřítomného strachu. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací

web Nakladatelstvi Anarchisticke federace

Podporujeme