Anarchistická federace

Lokalizace

Úvodní text k hlavnímu tématu Existence č. 1/2013.

Somonte

Zabýváme-li se problematikou spotřeby, klademe si otázky ohledně jejích sociálních a ekologických dopadů, stejně jako etických a zdravotních aspektů. V regálech supermarketů na nás čeká zboží ze všech koutů světa, u něhož se lze jen stěží dopátrat, co vše je za jeho vznikem skryto. U nemalého procenta produktů si pak můžeme být skoro jisti, že se za nimi skrývá dětská práce, otročina ve sweatshopech, tisíce kilometrů na přepravu, ožebračování místních komunit, poškozování přírody, znečištění vody a oceánů.

Ekonomická globalizace s sebou nese odtékání bohatství z regionu. Mluví se sice o potřebě investic, ty ale často kromě určitého počtu nejistých pracovních míst, na něž jsou dosazeni ti, kteří jsou ochotni pracovat za co nejmenší mzdu, nic dalšího pozitivního nepřinášejí. Nadnárodní koncerny, které takto investují, jsou nejednou vedeny v daňových rájích a při nejbližší příležitosti odchází tam, kde mají perspektivu nejnižších nákladů.

Negativní ekologické dopady globálně pojaté ekonomiky souvisí s transportem zboží takřka přes celou planetu, bezohlednou těžbou surovin, vysazováním a chemickým ošetřováním monokultur a v podobném duchu by se dalo pokračovat. Globalizovaný kapitalismus je charakteristický netransparentností a anonymitou. Vše dodá pěkně zabalené na pulty obchodů a konzumentům nenechá čas na položení si nepříjemných otázek. „Co oči nevidí, srdce nebolí.“

Chceme-li ale konzumovat eticky, zdravě a s minimálním negativním dopadem na přírodu a životy lidí, je nejideálnějším způsobem mít původ potravin a dalšího zboží, které konzumuje, pokud možno přímo na očích. Není pak těžké, když budete mít zájem, promluvit s lidmi, kteří dané výrobky produkují, a zjistit, jaké jsou podmínky, za nichž pracují. Můžete se podívat, jak zemědělec, od něhož berete například zeleninu, ošetřuje svá pole a zahrady, popřípadě jak je zacházeno se zvířaty, od nichž pochází mléko a vejce na vašem stole, nejste-li vegany.

Čerpání z místních zdrojů, snaha o větší míru soběstačnosti, podpora lokální ekonomiky a komunitní rozvoj vedou vedle dobrého osobního pocitu a kvalitnějšího způsobu života především k menší náchylnosti regionu vůči vnějším vlivům, jakými jsou například globální ekonomické krize.

Bavíme-li se o lokalizaci, měli bychom pamatovat na dvě základní věci. Zaprvé ji nesmíme zaměňovat s nacionalismem či jinou formou diskriminačního pohledu na svět. A zadruhé musíme mít na paměti, že kapitalismus je jen jeden, a tím, že se zbavíme toho globalizovaného, ještě nemáme vyhráno. Lokální kapitalismus má jedinou výhodu: je průhlednější, máme větší možnost poznat jeho nositele a mít na očích jeho důsledky. Kapitál, ať národní či nadnárodní, jde především za ziskem a je postaven na vykořisťování práce a sociální nespravedlnosti.

„Mysleme globálně, jednejme lokálně!“ Pokusme se z tohoto již otřepaného hesla alterglobalizačního hnutí udělat žitou skutečnost. Uchopme lokalizaci jako pozitivní hodnotu a snažme se jí dávat antiautoritářský rozměr. Hledejme svobodné a samosprávné modely místní výroby, spotřeby, směny, sdílení, komunikace a rozhodování. Proměňme slova v činy, které se budou odrážet v našem každodenním životě. Doufáme, že následující stránky, popisující podobné kroky a krůčky vám budou inspirujícím vodítkem.

Vyšlo v Existenci č. 1/2013.


Verze pro tisk 6.11.2016 -oh-
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Ne turecké invazi! Solidaritu s Rojavou!

16. 10. 2019, Praha

★Nenechme obyvatele Rojavy osamocené! Projevme jim naši solidaritu! ★Braňme ženskou revoluci v Rojavě! ★Vyvíjejme tlak na českou vládu a jejím prostřednictvím na mezinárodní instituce, jež mají v rukou nástroje k zastavení turecké agrese! …(více)

Lidovka pro Guerilla Gardening

21. 10. 2019, Praha

Lidová kuchyně na Salé! Bulgur s tofu a zeleninou, jako dezert sladká palačinka. To chceš !! Porce za dobrovolný příspěvek (doporučených 80-100 Kč) - veškerý výtěžek bude použit na aktivity a přímé akce Guerilla Gardening aneb zahradničení bez státu. …(více)

Social Screenings: Elena (2011, Andrey Zvyagintsev)

30. 10. 2019, Praha

Something of a noir set in modern-day Moscow, this is an understated film that has been described as somber, grim--and remorseless. As the film follows a mismatched marriage and the children that are associated with it, a deeper picture of class resentment and the haves and have-nots of Russian society appears. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Lidovka na Iniciativu Za barem

26. 10. 2019, Praha

Klasická sobotní lidovka, kde se můžete dozvědět více o nově vzniklé skupině Za barem, dobře se najíst a přispět na zajímavý projekt. …(více)

Lidovka na Salé: Plněný bramborový knedlíky (na novej projektor)

2. 11. 2019, Praha

Bramborový knedlíky plněný směsí s uzeným tofu, se zelím bílým i červeným/špenátem a posypané cibulkou s robi. Polívečka a dezert. A za to všechno se složíme na novej projektor. …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)