Anarchistická federace

Další lekce demokracie v podání PČR

Vyjádření FNB Hradec Králové k vytrvalé aktivitě policie, jíž se podařilo napodruhé zrušit benefiční koncert pro Iniciativu Hlavák.

ACAB

Trend vytlačování nepřizpůsobivých osob z center na okraje není v dnešní době ničím neobvyklým. Tento trend je patrný nejen ve fyzickém prostoru měst, ale i v mediálním či kulturním kontextu. V tomto smyslu jsou v centru „dění“ ponecháni především stoupenci buranství, xenofobie a fašismu, zatímco zastánci lidských práv, solidarity či antifašismu jsou stále silněji zašlapáváni do podzemí.

Po zrušení benefičního koncertu v centru Hradce Králové jsme se pokusili o přemístění akce na místo, které není tolik na „očích“ – do zkušebny na okraji Pardubic. Přišlo nám sice hořce úsměvné, že těm, kteří volají po solidaritě a staví se proti nenávisti, není dovoleno své názory a postoje svobodně vyjadřovat, jsou označováni za extremisty a šikanováni, zatímco ti, co šíří strach a vyzývají k násilí vůči těm nejslabším, mohou své názory beztrestně demonstrovat. Ovšem následující lekce z demokracie v podání PČR překvapila i nás, kteří o bandě fízlů, lepících si po kancelářích samolepky AC Sparta Praha či výstřižky z Národních listů o „honu na cikány“ (realita kanceláře protiextremistického oddělení PČR v Hradci Králové), nemáme valný názor.

Strážci „demokracie“ se totiž rozhodli, že naše názory a postoje jsou natolik nebezpečné, že pro ně není místo nejen v centru měst, ale ani ve zkušebnách na periferiích. Po použití stejných demokratických metod, tedy nátlaku a zastrašování, se jim s přispěním města podařilo benefiční koncert zrušit i v Pardubicích. Tentokrát již nadobro.

Jednáním PČR se však nenecháme zastrašit a po nabytých zkušenostech máme v plánu v brzké době uspořádat koncert „další“. Pozvat jsme se rozhodli kapelu Ortel, s předskokany Alešem Brichtou a Pepou Nosem – věříme totiž, že tentokrát se koncert obejde bez potíží, a přemýšlíme dokonce i o zaštítění akce ze strany měst Hradec Králové a Pardubice. S policisty, kteří nám svou horlivostí překazili pořádání benefičních koncertů, si vše v bratrském duchu vyříkáme na baru, kde se jistě jako jedni z příznivců výše zmíněných tajtrlíků, budou napájet.

Tak takto vypadá demokracie, nad níž se vznáší fašistické strašidlo, živené strachem a nenávistí. Tohoto iracionálního strachu se chápou represivní složky státu a ve snaze o zvýšení svých pravomocí a rozpočtů jsou více než ochotny vyslechnout masochistickou poptávku části obyvatelstva po omezení svobod ve jménu iluzorního zvýšení bezpečnosti.

Zdroj:
https://cs-cz.facebook.com/FNBHradec

Další vyjádření ke zrušenému koncertu v Pardubicích:
http://soya-experience.blogspot.de/2016/04/zruseno-patek-2942016-pardubice-zk-sokol.html

Předchozí vyjádření ke zrušenému koncertu v Hradci Králové:
http://www.afed.cz/text/6417/benefit-na-iniciativu-hlavak-premisten


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Anarchismus v Brazílii: historie a výzvy současnosti

22. 7. 2019, Praha

V Brazílii anarchistická praxe předcházela organizaci hnutí v sociálním a politickém kontextu. Na začátku 20. století byl rozšířen v odborech a družstvech skrze revoluční syndikalismus. V průběhu 20. století čelilo anarchistické hnutí v Brazílii různým interním problémům a bylo znovu sjednoceno na začátku 21. století. Anarchismus v Brazílii v současnosti není homogenní, ale je robustnější a vyspělejší ve svých metodologiích i v praxi než většina levicových stran. Ve vztahu k Bolsonarově vládě anarchisté jednají diskrétně, ale zato efektivně. Překlad do češtiny zajištěn. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme