Anarchistická federace

MDŽ

Ne všude se slaví květinami a bombony…

8. březen – Mezinárodní den žen (MDŽ) má pro nás mnoho významů. Jedním z nich je připomínka bojů, z nichž vzešel a které ještě zdaleka neskončily.

K osvětlení kořenů MDŽ si vypůjčíme slova z letáku, jejž v roce 2003 vydaly anarchistky z Feministické skupiny 8. března: „Jeho tradice začala poslední únorovou nedělí roku 1908 ve Spojených státech, kdy ženy zorganizovaly první Den žen, čímž se postavily za svá práva. O tři roky později byl tento den slaven 19. března a v různých zemích se veřejných shromáždění účastnilo více než 1 milion mužů a žen. Asi týden poté vypukl v centru New Yorku požár, při kterém přišlo kvůli nedostatku únikových cest o život přes 140 pracujících dívek. Tato událost jen potvrdila a zdůraznila nutnost aktivního protestu proti stávajícím podmínkám. Datum 8. března bylo nakonec vybráno na památku ženských nepokojů zaměřených proti válce a bídě v Petrohradu v roce 1917. Ty potom přerostly v únorovou revoluci a vedly k abdikaci cara.“

Není třeba psát nic nového, staší jen připomenout další slova z tehdejšího letáku: „I když vydobývání různých ústupků ze strany mocných nikdy nevyřešilo a nikdy úplně nevyřeší situaci, přesto symbolizuje přetrvávající odpor. Není možné spoléhat na humánnost vládnoucích, přesto stávky a jiné podobné aktivity představují tradici boje za jinou společnost, která bude fungovat na odlišných principech. Nestačí ale jen protestovat, je potřeba tvořit konstruktivní alternativu. Mezinárodní den žen by neměl být chápán jako den, kdy se ženy ,ocení‘ za odvedenou práci, nebo politují kvůli těžkým životním podmínkám. Spíše by měl být brán jako příležitost mluvit o ženách a mužích jako o partnerech společného boje. I když 8. březen může mít pro různé lidi odlišný význam, vždy by měl být chápán i jako připomínka boje žen za svobodnější a spravedlivější svět.“

Nejde totiž o emancipaci pohlaví, ale o osvobození člověka obecně – tedy o osvobození všech lidí od otroctví, vykořisťování, násilí, rasismu, sexismu atd.

A takhle například vypadala připomínka Mezinárodního dne žen před několika lety v Chile: