Anarchistická federace

Píšou jinde : Solidarita se zaměstnanci Nexen Tire Europe

Toto je kopie článku uveřejněného na osip.cz.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://osip.cz/solidarita-se-zamestnanci-nexen-tire-europe/

Vyjadřujeme solidaritu se zaměstnanci firmy Nexen Tire Europe v jejich sporu s vedením, které neomluvitelně zdržuje vyjednávání kolektivní smlouvy, která je prostředkem k dosažení zlepšení pracovních podmínek pro všechny pracující v podniku bez rozdílu. Přehlížení a protahování jednání, které začala ZO OS KOVO Nexen Tire již 17. 4. 2019 (!!!) je skandální a představuje čirou aroganci šéfů proti zaměstnancům, kteří jsou ti, ze kterých plynou společnosti zisky. 

Situace došla tak daleko, že místní ZO OS KOVO se nakonec rozhoupala k vyhlášení stávkové pohotovosti. Taková pasivita OS KOVO je neuvěřitelná, jestliže opomeneme, že takový způsob jednání je v odborovém hnutí široce rozšířený – i ve sporu Ruko Kyjov místní ZO OS KOVO se sebou nechala měsíce zametat stejným způsobem, nakonec však donutili až stávkou a faktickým nátlakem vedení Ruko Kyjov začít jednat a zaměstnanci dosáhli výsledků.

Odborové konfederace v ČR roky ukazují, jak daleko jsou od toho, aby byly efektivním nástrojem širokého boje pracujících za zlepšení pracovních a životních podmínek, jsou pasivní a přeměnily hnutí pracujících do podoby, ve kterém je pracujícím určena maximální pasivita a kde byrokratický aparát, odborový funkcionáři a vrcholní byrokrati, pro které je odborová funkce často výtahem do paláců moci a k tučným korytům, mají jednáním u kulatého stolu za zavřenými dveřmi něco domluvit.

Je třeba se zamyslet nad tím, jestli tato bezzubost odborových funkcionářů a jejich zvolená strategie pasivity a nekonfliktnosti přináší toužené výsledky. Pokud nechcete být těmi přehlíženými, být dále cílem arogance šéfů, ve sporech poraženými, je třeba kolegové a kolegyně, aktivně přistoupit ke změně zapojení pracujících v odborovém hnutí. Nikdo jiný to za vás neudělá! 

Je třeba se znovu navrátit k původní podstatě sdružení pracujících, kterým právě odbory jsou, tj. sebeorganizaci – vlastní aktivitě, shromážděním pracujících a volení odborových zástupců, kteří transparentně jednají na základě pověření samotných zaměstnanců. Často odboroví funkcionáři vypráví, že zaměstnanci jsou pasivní a že nemohou nikoho nutit; co čekat po desetiletích servility, kolaborace odborů s předešlým režimem a s ohledem na polistopadovou restrukturalizaci, kdy konfederace zbaběle nechaly pracující na holičkách a prohrály co mohly. Práva na zlepšení svého postavení se nerozdávají, ale vybojovávají se! 

Pro prosazení nové kolektivní smlouvy, a to s lepšími podmínkami a většími mzdami, musíte zasáhnout vedení firmy Nexen Tire tam, kde je to bude bolet. Zastavit jejich zisky, protože na trhu je nelítostný konkurenční boj a krátké zavrávorání ihned využije konkurenční soupeř! Jedině zastavením práce a stávkou můžete efektivně své zájmy prosadit! Jak vidíte sami, jiná možnost není! Stávkové pohotovosti jsou zaměstnavatelům k smíchu, v některých podnicích trvají tyto pohotovosti roky a nic se nemění!

Co dělat?! 

Zahajte referendum ke stávce ve věci kolektivního vyjednávání, na kterou máte ze zákona právo. Pamatujte: firma nesmí ze zákona najímat stávkokaze. Vedení firmy nesmí znát dobu stávky, jinak se na situaci připraví, proto musíte přistoupit k časově neomezené stávce! Ukončit ji až při podpisu kolektivní smlouvy, kterou odsouhlasíte na svolaném shromáždění všech zaměstnanců! Požadujte plnou podporu odborových organizací a adekvátní peněžní podporu během stávky, fondy KOVO/ČMKOS jsou dostatečně tučné (zde se ukáže, zdali za vaše příspěvky něco udělají)! Navažte kontakt s pracujícími ve vašem výrobním a dodavatelském řetězci pro silnější tlak. Požadujte součinnost odborových organizací i dalších pracujících a místní komunity (rodiny, přátel, sousedů…) a jejich podporu při pořádání demonstrací a blokády bran podniku. Ať nevyjede ani jeden kamion dovnitř i ven, to se osvědčilo ve slovenské Beluši!

Odborový svaz Iniciativa pracujících (OSIP) je připraven vám podat pomocnou ruku a ve vašem boji vás podporovat. Solidarita pro nás není prázdné slovo podle hesla: „Jednou já tobě, podruhé ty mně!“

Odborový svaz Iniciativa pracujících (OSIP)

kontakt@osip.cz

www.osip.cz

Verze pro tisk 24.1.2022 osip.cz
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy