Anarchistická federace

Píšou jinde : Komuniké Kongresu domorodých národů k aktuální situaci v Chiapasu

Toto je kopie článku uveřejněného na blackseeds.net.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
http://blackseeds.net/2020/11/10/komunike-kongresu-domorodych-narodu-k-aktualni-situaci-v-chiapasu/

¡ALERTA!
Rádi bychom informovali mexické a mezinárodní společenství, že Chiapas kolabuje v důsledku setrvalých dešťů trvajících od září 2020.

Rozpadlé a pobořené silnice, mosty, domy, školy, porušená elektrická vedení, zničená vodovodní potrubí, přetékající řeky, a k dnešnímu dni (8. listopadu) nejméně 35 mrtvých.

K původnímu obyvatelstvu lhostejná vláda zaměřila svojí pozornost na potlačení záplav ve státě Tabasco, kde se nachází strategická uložistě ropy, a v náhorním Chiapasu nechala celou odpovědnost za situaci na místních komunitách. Na severu Chiapasu už společenství kmenů Zoque organizuje obnovení veřejných služeb.

Vyzýváme místní komunity k ostražitosti, protože deště ještě neutichly a vláda zůstává k původním obyvatelům lhostejná.

Centrum jazyka a kultury Zoque,
Congreso Nacional Indígena,
8. listopadu 2020
https://www.congresonacionalindigena.org/2020/11/08/mensaje-del-centro-de-lengua-y-cultura-zoque-sobre-situacion-que-vive-la-zona-norte-de-chiapas-por-las-lluvias/?fbclid=IwAR0xx8NGvuii9iXS3IBHgWZmmJYzNHORMEpbTimRm0v93spSl7jKn70TH_w

 

Verze pro tisk 13.11.2020 blackseeds.net
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy