Anarchist Federation

O nás

Anarchistická federace je skupina svobodně smýšlejících lidí, bojujících proti současnému sociálně nespravedlivému a dlouhodobě neudržitelnému systému. Stavíme se proti všem formám útlaku – ať už jde o rasismus, sexismus nebo útlak ekonomický a propagujeme naši vizi bezstátní, samosprávné společnosti.

Anarchistická federace byla založena v roce 1995 s cílem poskytnout antiautoritářskému hnutí prostor pro organizování se a koordinování společných aktivit. Jsme organizací česky a slovensky mluvících anarchistů a anarchistek, žijících, pracujících (nebo studujících) a organizujících se na mnoha různých místech. Rozhodujeme se společně, navzájem si pomáháme a snažíme se o propagování anarchistických myšlenek, ať už organizováním akcí, budováním solidárních struktur, distribuováním materiálů našeho nakladatelství, nebo šířením informací prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí.

Také jsme součástí Internacionály Anarchistických Federací (IAF/IFA) a naše aktivity tak mají mezinárodní rozměr. Pravidelně se stýkáme s podobně smýšlejícími kamarády a kamarádkami z mnoha dalších zemí, vyměňujeme si zkušenosti a společně budujeme hnutí bojující za jiný, lepší svět.

Pokud se k nám chceš přidat, nebo se jinak zapojit, napiš nám!

Bližší informace o tom co (ne)chceme a jak toho chceme dosáhnout, nalezneš v Programovém minimu AF.

Pokud zvažuješ členství, doporučujeme se podívat na naše Stanovy.

Proti státu a kapitalismu!
ZA SVOBODNOU SPOLEČNOST

Více info:
Programové minimum AF
Stanovy
Kontakt

* * *

Inkluzivní jazyk

Po diskusích v rámci Anarchistické federace jsme se rozhodli*y pro užívání tzv. inkluzivního jazyka, jelikož si uvědomujeme, že dosavadní podoba češtiny odráží opresivní patriarchální a cis/hetero normalizaci. Cílem je dát jasně najevo, že počítáme se všemi lidmi bez ohledu na jejich gender a orientaci, a snažit se vytvářet prostředí, v němž se bude moci každý*á cítit důstojně a bezpečně. Inkluzivním jazykem nemáme na mysli přesně daná pravidla. Naopak jím otvíráme prostor pro experimentování. Respektujeme autorský přístup a snažíme se podoby inkluzivního jazyka přizpůsobit cílovým skupinám, pro něž jsou texty určeny. Jazyk, kterým mluvíme a píšeme, je zároveň jazykem, kterým myslíme a sníme. Pokud tedy sníme o individuální a společenské emancipaci, nepůjde to plně bez jazyka, který bude všem zaručovat důstojnost a respekt. Věříme, že tato snaha bude vřele přijata.


Written elsewhere

Links