Anarchistická federace

Stanovy Anarchistické federace (AF)

Anarchismus je pořádek bez vlády. Jeho základními principy jsou svoboda, svobodná samospráva, sebeorganizace, volná dohoda, volitelnost a odvolatelnost od zdola nahoru, sociální spravedlnost, rovnost všech, solidarita, tolerance, vlastní iniciativa, seberealizace, dobrovolnost, spolupráce, federalismus, internacionalismus a přímá akce.

 AF je federací místních anarchistických skupin a jednotlivců se svobodnou vnitřní strukturou a snahou o co nejsvobodnější vnější vztahy. AF usiluje o odstranění všech forem útlaku, ať již je to útlak na úrovni ekonomické, společenské, v mezilidských vztazích i ve vztahu k přírodě. AF není sektářskou organizací a nebrání se spolupráci s jinými antiautoritářskými skupinami a jednotlivci, ráda také podpoří všechny lidi usilující o stejné nebo podobné cíle. Členství v AF není podmínkou pro spolupráci.

 Členem/členkou AF se může stát, každý/každá kdo přijme anarchistické principy za své a řídí se jimi a dobrovolně vstoupí do AF na schůzi kterékoli místní skupiny či na sjezdu federace. Místní skupina posoudí, zda např. ostatní aktivity zájemce nejsou v zásadním rozporu s anarchistickými principy, a bude o jeho přijetí informovat prostřednictvím interního zpravodaje či na sjezdu federace.

 Základní jednotkou AF je místní skupina, která si svou vlastní strukturu a činnost spravuje sama na základě výše vyjmenovaných principů. Ta spolu s ostatními skupinami tvoří federaci, jejímž výkonným orgánem je sjezd, který je svoláván pravidelně jednou za půl roku. Sjezd referuje o činnosti skupin, koordinuje společné aktivity a projednává komunikaci se zahraničními skupinami, především však s Mezinárodní anarchistickou federací, jejíž je AF členskou sekcí.

 Místní skupinu může založit člen/členka AF. Místní skupinou AF se může stát i anarchistická skupina již existující, kterou přijme některá místní skupina AF nebo sjezd jako novou členskou skupinu. Místní skupinu může založit i jednotlivec v regionu, kde žádná místní skupina AF není. Místní skupina se podepisuje vždy svým jménem, nevyžádá-li si souhlas těch ostatních k vystupování za celou federaci.

 Anarchistické aktivity mohou mít podobu veřejných akcí, výroby a distribuce anarchistických časopisů a publikací, tvorby webových stránek, organizace odporu proti útlaku na pracovištích a školách, kulturní aktivity všeho druhu, nebo čehokoli co jednotlivé skupiny považují za důležité či je jim blízké.

 Vedle sjezdu, který v odůvodněném případě může mimořádně svolat kterákoliv z místních skupin, existuje pro potřebu nutných rozhodnutí, která se týkají celé AF, i federační referendum. Vyhlásit ho může každý člen či místní skupina a je koordinováno dle daných pravidel sjezdem pověřenou osobou.

 Pokud není určeno jinak, či není dosaženo konsensu, potřebná většina pro jakékoli rozhodování na všech úrovních je dvoutřetinová. Jakákoli funkce je odvolatelná a její nositel má odpovědnost směrem dolů. Členství v AF zaniká vystoupením, vyloučením nebo smrtí člena/členky. Vyloučení může provést sjezd nebo místní skupina, která o tomto kroku na sjezdu informuje. Na něm je také možnost se proti takovému rozhodnutí odvolat.

Více info:
Programové minimum AF
Kontakt


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: The Wobblies

3. 9. 2019, Praha

Promítání v D-zóně …(více)

Lidová kuchyně pro srub Černorudých skautů

7. 9. 2019, Praha

Benefiční veganská lidová kuchyně na Salé …(více)

Social Screenings: Akira

11. 9. 2019, Praha

Promítání v D-zóně …(více)

Critical Readings: Sara Ahmed - The Promise of Happiness (6)

12. 9. 2019, Praha

Čtení v D-zóně …(více)

DIY Karneval - Make Music, Not Weapons

14. 9. 2019, Praha

More info soon …(více)

Naši nepřátelé v modrém // Our Enemies in Blue

17. 9. 2019, Praha

Přednášet bude Kristian Williams, anarchista a autor knih Our Enemies in Blue a Fire The Cops!. Dozvíme se o historii policie ve Spojených státech, o jejích počátcích jako otrokářských hlídkách až do dnešní éry její militarizace a policejní činnosti v sousedstvích. Zvláštní pozornost bude věnována roli policie při represích vůči sociálním hnutím. …(více)

RIOT OVER RIVER - společně proti rasismu 4

21. 9. 2019, Praha

Čtvrtý ročník antifašistického hudebního festivalu s dobrovolným vstupným. Přes dvacet kapel na venkovní a vnitřní scéně v Crossu, kousek od řeky. …(více)

Zažít Řehořovu jinak

21. 9. 2019, Praha

Pojďte si užít naši krásnou ulici plnou pohody, umění, dobrého jídla a pití. Všichni jsou zváni. …(více)

Benefice pro Kliniku - Adacta, Rozpor a další

27. 9. 2019, Brno

Zveme každýho na benefiční festival pro squat Klinika v pátek 27.9. do brněnského Yacht clubu! Pro Kliniku zahraje devět kapel v rytmu hardcore punku, crustu, antifašistického black metalu a grindcore! Veškerý výtěžek z koncertu poputuje pro Kliniku. …(více)

Support your squat

5. 10. 2019, Praha

Benefiční koncert pro Kliniku …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)