Anarchistická federace

Přednáška: Krize genderu

Praha, 29. září 2009


Přednáška Mirka Vodrážky v infoshopu v Truhlářské

29.9. přednáška feministy a teoretika chaosu Mirka Vodrážky a následná diskuse KRIZE GENDERU a SUBVERZNÍ DRUHÁ DĚLOHA: byl v Česku feminismus unesen technokratickým jazykem a duchem? Můžeme najít obnovu jeho podvratného poselství? Je místo feminismu v alternativě a subkultuře?
Infoshop u Tichého Františka v Truhlářské 11 od 19 hod.

http://milada.org/zpravodajstvi/prednaska-mirka-vodrazky-v-infoshopu-v-truhlarske.php

Píšou jinde

Podporujeme