Anarchistická federace

Pátek s AF ve Variaci

Report z kulturně vzdělávací akce v Olomouci, k jejímuž programu přispěla i místní skupina AF.

plakát

Na olomouckém Horním náměstí, v bezprostřední blízkosti Moravské filharmonie, již druhým rokem funguje zajímavý a příjemný prostor v podobě kulturního centra se jménem Variace. Tento mladý projekt si však svou činorodostí získává důležité místo v oblasti olomouckého kulturního dění. Na webových stránkách těchto prostor se mimo jiné dočtete: „Dnes můžeme říct, že se naše vize, s kterou jsme Variaci zakládali, splnila. Vlastně nad očekávání. Je to místo setkávání s příjemnou klubovou atmosférou, kde si můžete poslechnout skvělý koncert nebo autorské čtení, zhlédnout divadlo či film, zasmát se, pobýt s přáteli, dát si něco v našem baru.“

Místní skupina Anarchistické federace se zúčastnila jedné z politických akcí s názvem „(public) place“, která se zde konala od 19:00 v pátek 14. června. Tento večer ve Variaci přinesl promítání několika antropologických krátkometrážních filmů s různým tematickým zaměřením, například jeden snímek se věnoval dokumentaci letošní antifašistické blokády klerofašistického Pochodu pro život, který se žel každoročně počátkem dubna koná v Praze. Promítání jednotlivých snímků předcházelo úvodní vyprávění jejich tvůrců. V další fázi večera si návštěvnictvo mohlo užít skvělé slam poetry, a pak už následovala hudební produkce a družba účastnictva.

Jak jsme uvedli výše, na akci participovala také místní skupina AF, která zde měla širokou nabídku anarchistických tiskovin, převážně z produkce Nakladatelství Anarchistické federace. Naše pouze zdánlivě schované místo hojně vyhledávali přítomní lidé, kteří věděli o naší avizované přítomnosti. Jelikož počet účastnictva byl nad očekávání pořadatelstva, tak i zájem o anarchistickou literaturu byl výrazně nad naše očekávání. Lidé k nám přicházeli, pohledem procházeli množství knih, časopisů, brožur, nástěnných novin a samolepek. Listovali vším, co je zaujalo, a velké množství tiskovin si zakoupili. Zájem byl o veškeré tiskoviny. Nejvíce výtisků jsme poskytli od aktuálního čísla časopisu Existence, které je věnované východoevropským anarchistkám. Mezi zakoupenými publikacemi byly mimo řadu dalších i Anarchistická etika od Petra Kropotkina a Bůh a stát od Michaila Bakunina. V případě posledně jmenované knihy mohl/a kupující mít radost, že se dostal/a k jednomu z posledních kousků tohoto nyní již vyprodaného počinu. Mezi nabízenými byla tradičně část materiálů určená k rozebrání zdarma. Šlo o květnové číslo A3 Když na lidech nezáleží a o brožuru, kterou vydala naše místní skupina pro příležitost loňské lokální pětidenní kampaně Stop ekonomické moci, podpora developerů neřeší bytovou krizi! Tato čísla A3 a tyto brožury si lidé brali k zakoupeným materiálům ale i samostatně. Jako obvykle si s námi někteří také povídali – zejména o anarchismu a aktivismu.

Mezi další na akci participující skupiny patřil Feministický kolektiv Olomouc, jehož členstvo představilo přítomným svou činnost v Olomouci. Občerstvení, které mimo jiných pokrmů zahrnovalo dva druhy výtečných buchet, zajistila olomoucká skupina Food not Bombs (FNB), která v tomto městě vaří a rozdává jídlo potřebným – pouze s malými přestávkami a za průběžné obměny členstva – zhruba od roku 2010. Aktivistky a aktivisté FNB přinesli nejen jídlo ale také DIY nášivky za dobrovolný příspěvek. Dobrovolné vstupné bylo na celou akci a výtěžek z něj putuje právě skupině FNB Olomouc pro její další činnost. Nápoje a něco na zub bylo samozřejmě možné zakoupit také u baru Variace.

Celý večer bohatý na program, účast a skvělou atmosféru hodnotíme jak jinak než jako skvělý. Tímto bychom velmi rádi poděkovali lidem okolo Variace a akci pořádajícímu kolektivu za poskytnutí možnosti pro naši aktivní účast a prezentaci našich ideálů a organizace formou široké nabídky anarchistických tiskovin, diskuzí o nich či o anarchismu a aktivismu obecně. Věříme, že do budoucna se zde zúčastníme dalších skvělých akcí a tento prostor se stane dalším, kde nás budete moci vídat, tak jako už řadu let například na olomouckém knižním veletrhu LITR.


Verze pro tisk 1.7.2024 AF-Olomouc

Píšou jinde

Odkazy