Anarchistická federace

Charlotte Wilson. (Ne)známá anarchistka

Nakladatelství AF připravilo publikaci na počest zakladatelky anarchistických novin Freedom.

obálka

Jak si mohlo naše čtenářstvo všimnout, když se věnujeme nějakým významným postavám z historie anarchistického hnutí, jde zpravidla o samé muže. Jasně, patriarchální nastavení společnosti v minulosti i v současnosti se chtě nechtě promítlo i v anarchistickém hnutí. Na jednu stranu se to dá pochopit, na druhou stranu je třeba s tím něco dělat – aktivně ukazovat, že přes všechna společenská úskalí v našem hnutí vždy ženy byly zastoupeny a rozhodně vždy měly a mají co říci. Rozhodli jsme se tedy letos intenzivně věnovat konkrétní anarchistce, a to ženě, kterou u nás takřka nikdo nezná – Charlottě Wilson. Na webu Anarchistické federace, kde jsme se o ní v předchozích letech velmi okrajově zmínili všehovšudy dvakrát, jí letos věnujeme celoroční seriál článků, na nějž u příležitosti 11. ročníku pražského Anarchistického festivalu knihy navazuje publikace Charlotte Wilson. (Ne)známá anarchistka.

Charlotte Mary Wilson se narodila v Anglii 6. května 1854 a zemřela ve Spojených státech 28. dubna 1944. V roce 2024 si tedy připomínáme 170. výročí jejího narození a 80. výročí jejího úmrtí.

Wilson se přihlásila k anarchismu a v roce 1886 spolu s Petrem Kropotkinem založila noviny Freedom, které v prvním desetiletí vydávala, redigovala a z velké části financovala. Šéfredaktorkou Freedom zůstala až do roku 1895. Připomeňme, že tento titul vychází až do dnešních dnů, a řadí se tedy mezi nejdéle vycházející anarchistická periodika na světě. I jeho historii v publikovaném souboru textů představujeme.

V roce 2000 vydalo nakladatelství Freedom Press knihu sestávající ze sbírky jejích esejů, kterou redigoval anarchista Nicolas Walter, jehož děda působil společně s Charlotte Wilson ve Fabiánské společnosti (britská socialistická společnost usilující o nastolení socialismu nenásilnými demokratickými prostředky). Některé z jejích esejů jsme tedy přeložili do češtiny. Vyznačují se zjevnou snahou o srozumitelnost i méně vzdělaným čtenářkám a čtenářům, což je činí čtivými i po tolika dlouhých letech. Z pera Nicolase Waltera mimo jiné pochází v knize uvedený životopis Charlotte Wilson. Celý sborník jsme se pak snažili doplnit také nějakou dobovou vzpomínkou na ni, jako jedinou jsme dohledali tu v knize Anarchisté od anarchoindividualisty Johna Henryho Mackaye.


100 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 90 Kč
K dostání na Anarchistickém festivalu knihy a později na distribučních místech nebo v e-shopu Roleta39.


Verze pro tisk 21.5.2024 Nakladatelství AF

Píšou jinde

Odkazy