Anarchistická federace

Václav Tomek pro anarchistický tisk

Nakladatelství AF vzdává hold historikovi českého anarchismu.

obálka

Prvního července 2022 nás opustil Václav Tomek. Měli jsme k němu blízko, spojoval nás zájem o anarchismus, záliba ve starých publikacích a ve vydávání nových. Krátce po jeho úmrtí jsme se tedy rozhodli, že mu časem jako takové poděkování in memoriam jednu samostatnou publikaci věnujeme. Navíc jsme si rozuměli lidsky, což vedlo k občasné spolupráci, a to k oboustranné radosti.

Ačkoli Václav Tomek se za anarchistu nikdy neprohlašoval a nebyl součástí anarchistického hnutí, jeho knihy byly mezi zájemci o historii českého anarchismu velmi oblíbené. Navíc během let 2008–2012 vydal ve svém nakladatelství Manibus Propriis několik knih, které přibližují myšlenky významných anarchistických myslitelů 20. století. Výtisky svých knih často věnoval hnutí, v jehož rámci se benefičně prodávaly, přičemž výtěžek putoval třeba na vlastní publikační aktivity hnutí či na pokrytí nákladů spojených s pořádáním prvních ročníků Anarchistického festivalu knihy.

Novodobí anarchisté a anarchistky občas Václava Tomka vyhledali, komunikovali s ním a spolupracovali. Bezesporu nejvýznamnějším plodem takové spolupráce bylo, když Václav Tomek s Ondřejem Slačálkem připravili asi nejobsáhlejší a nejpřehlednější práci o anarchismu, co kdy v českém jazyce vyšla – knihu Anarchismus – svoboda proti moci.

Václav Tomek pracoval v Akademii věd ČR v Oddělení moderní české filosofie, a správně bychom asi měli napsat PhDr. Václav Tomek, Csc. Jenže on sám akademické tituly nepoužíval, což dokreslovalo jeho obraz skromného člověka. Ač se nořil do historie anarchistických myšlenek, uvědomoval si moc dobře, že jde o velmi dynamický myšlenkový směr. V úvodu své publikace publikací Anarchismus v konfrontaci napsal: „Dlouhodobý trend anarchismu, respektive neustálé úsilí, učinit jeho ideje reálnými, přinést realizovatelné koncepce, uskutečnit je ,tady a teď‘, provází jeho snahy od počátků novodobého anarchismu z první poloviny devatenáctého století. (…) Nicméně pokaždé se tyto snahy ukazují v jiné podobě reflexe sociálně politické skutečnosti, přinášejí jiné podoby koncepce anarchismu, (…) jsou konfrontovány v jiných okolnostech revoluční nebo naopak nerevoluční atmosféry ve společnosti.“ Myšlenky popisoval, nehodnotil. Stejně jako jednotlivé směry a vývojové etapy anarchismu. „Nejde (…) o odpověď na otázku, jaký směr anarchismu nebo jaká jeho koncepce byla nebo je (či dokonce bude) ,správná‘ nebo blíže sociální realitě. Jde o odůvodňování a permanentní aktuálnost otázky po svobodě. Neboť svoboda neznamená stav nebo zvnějšku danou okolnost, nýbrž nepřetržité sebeuvědomování, odkrývání a vybojovávání svobody v té či oné konfrontaci se sociální realitou.“

Publikaci, kterou chceme vzdát Václavu Tomkovi hold, jsme se rozhodli sestavit z textů, které poskytl anarchistickým časopisům a nakladatelstvím, a vydat ji u příležitosti 11. ročníku pražského Anarchistického festivalu knihy.

Václavu Tomkovi tak chceme poděkovat za odkaz, který nám zanechal v podobě své rozsáhlé práce věnované anarchismu, i za ty krásné chvíle spolupráce.


116 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 100 Kč
K dostání na Anarchistickém festivalu knihy a později na distribučních místech nebo v e-shopu Roleta39.


Verze pro tisk 18.5.2024 Nakladatelství AF

Píšou jinde

Odkazy