Anarchistická federace

Když jde o zisk, musí pravda stranou

Recenze na knihu „Továrna na lži: výroba klimatických dezinformací“ od Vojtěcha Pecky

obálka

V loňském roce vydalo nakladatelství UTOPIA LIBRI ve spolupráci s Nakladatelstvím Alarm knihu, která se podrobně věnuje tématu klimatických dezinformací a mediálního mlžení. Nečekejte ale žádné nudné teoretické vyvracení dezinformací. Kniha je spíše vyprávěním, které na pozadí jednak nakládání s fakty, ale i čistého tmářství, vypráví destruktivní příběh globálních rozměrů. Příběh, jehož hlavním hybatelem je kapitalismus a ideologie, jež ho doprovází.

Pokud máme veškeré informace, které jednoduše a jasně říkají, že nás nějaká naše činnost, pokud v ní budeme pokračovat, může hluboce poškodit, stejně jako naše děti a další generace, logicky bychom s ní měli přestat. Opačnou reakci můžeme pozorovat zejména u nějakým způsobem narušených jedinců nebo u jedinců s nějakým druhem závislosti, jejichž stav vyžaduje dlouhodobé léčení. Jenže mnozí si rádi své „závislosti“ hýčkají, jakkoli je jejich jednání ve výsledku naprosto asociální, nebo se rádi nechají klamat, aby nebylo narušeno jejich pohodlí a zaběhlý řád světa (který se řítí do záhuby). Pokud sledujeme, co dělá fosilní průmysl a apologeti na něj navázaného kapitalistické pořádku, pak zjistíme, že nejde o nic jiného než o podporování „závislosti“ a vytváření mlžné clony, která umožňuje nevidět problémy či držet vlastní svědomí stranou. Pokud by totiž taková clona neexistovala, zřejmě bychom již dnes měli fosilní průmysl za relikt minulosti.

Pro kapitalismus existuje jen jeden jediný hybatel, motivace, ospravedlnění, smysl světa, jediná odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec – zisk. Je mu lhostejné zdraví a životy lidí, je mu ukradená důstojnost a svoboda, nestará se o zvířata, přírodu ani klima – stará se jen o zisk. A jelikož se stará dobře, spustil v otázce klimatického kolapsu již před desítkami let na plný výkon továrnu na lži.

Kniha Vojtěcha Pecky se zabývá tím, na základě jakých zkušeností a vědomostí byla tato továrna (nebo spíš nadnárodní koncern) navržena, jaké jsou její vstupy, co z ní vychází, kdo do ní investuje a kdo v ní pracuje či zdarma se svazáckým zápalem brigádničí. A samozřejmě se také soustřeďuje na její českou pobočku, jež je plná právě takových ideologických obhájců kořistění na úkor druhých, planety a budoucích generací. A tom, že jde o obrovský kolos, svědčí mimo jiné to, že samotnému autorovi trvalo několik let, než se ve všem tom marasmu naučil trochu orientovat.

Na základě svého studia předkládá práci, která rozebírá různé pseudovědecké argumenty klimaskeptiků, seznamuje s historií klimatické vědy, věnuje se strategickému vytváření ignorace, jakož i odklonu konzervativců od vědy či rozplétá vlivové skupiny, pro které představuje klimatická stabilizace ohrožení.

„Klimaskeptickou specialitou je také prosté popírání očividných faktů.“ Jedním z nejikoničtějších příkladů takto operujících ideologických klimaskeptiků je u nás již dlouhou dobu Václav Klaus. Ten je v knize často zmiňován, jelikož „máloco je tak iritující jako elementární neznalost dávaná najevo okázale a s arogantní zpupností“. Klimaskepticko-patafyzický propletenec podporovaný fosilním průmyslem přitom navazuje „spojenectví tu s vyhroceným antikomunismem, tu s nacionalistickým a konspiračním šovinismem, tu s antifeministickou paranoiou. Snaží se tak vtáhnout do hry emoce či identitu a vytvářet kulturní válku.“ A nejde o nic specificky českého, i když u nás můžeme sledovat i velmi silný vliv z Ruska, které je z velké části závislé na svých fosilních komoditách.

Velmi zajímavá kapitola knihy mluví o výzkumu klimatických změn přímo fosilním průmyslem, který již v roce 1959 poměrně dobře věděl o dopadech na klima. I když z dokumentu Exxonu z roku 1982 jasně vyplývá, že „je třeba počítat s některými potenciálně katastrofickými událostmi“, ropné společnosti namísto toho rozjely „kampaň zmatku a zdržení“ spočívající ve vytvoření rozsáhlého hnutí zaměřeného na popírání klimatických změn a boj proti zákonům a úmluvám, které by pomohly zastavit globální oteplování. Kapitalističtí ideologové v rámci svého až náboženského zápalu navíc tvrdili a tvrdí, že vše přece vyřeší neregulovaný volný trh. Celé toto vyprávění pěkně dokresluje popis návaznosti na kampaň tabákového průmyslu proti omezování kouření, včetně využívání vědeckých metod pro ovlivňování veřejného mínění.

Nešlo vždy ale jen o klima. I když se mnohdy nakonec dosáhlo úspěchu, ve skutečnosti se ve všech oblastech „podařilo vytvořit kouřovou clonu zmatku, pochybností a kontroverzí, které vedly k zamezení účinné regulace a zlepšení životního prostředí. Často o desítky let. To sice znamenalo drastické dopady na životy, zdraví a přírodní prostředí, ale každý rok neregulovaného znečišťování také přinesl značné soukromé zisky pro průmysl. V tomto ohledu jsou sociální inženýři ignorance mimořádně úspěšní.“

Další zajímavou kapitolou je vliv fosilních korporací, nejen ten mediální a politický, ale také rozhodování, „koho podporovat a koho marginalizovat“. To se pak projevuje například na úrovni univerzit či vědeckých institucí. S úděsem tak můžeme číst o šikaně vědců, jejichž výstupy mohou potenciálně poškodit zájmy velkého průmyslu, či můžeme sledovat proces personálního prorůstání fosilního průmyslu a státní správy. „Množství úmyslných manipulací, lží, překroucení, falešných konferencí, podvodných rádoby expertních skupin, nájemných pseudovědců, konspiračních teorií, kampaní, reklam a úvodníků, blogů, podcastů a televizních komentátorů, které fosilní průmysl dal do pohybu, je gigantické.“ Na místní úrovní to vše pěkně ilustruje rozbor finančního zájmu nejbohatších Čechů na českém, ale i evropském selhání dekarbonizace.

Pokud chceme bojovat za klimatickou spravedlnost, je dobré znát metody a strategie těch, kteří jí zuby nehty brání. Umožní nám to uvědomit si, před jakým dobře finančně zabezpečeným molochem stojíme, i to, že skutečnost, že na naší straně stojí vědecký konsenzus, zájem lidstva, planety a budoucích generací, nutně nemusí znamenat vítězství. To se totiž neobejde bez nasazení, vášně a boje.


Vojtěch Pecka: Továrna na lži: výroba klimatických dezinformací. UTOPIA LIBRI a Nakladatelství Alarm, 2023. 240 stran, 370 Kč. K dostání na knihy.artmap.cz.


V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy