Anarchistická federace

Dokud nebudou všichni svobodní

Výzva k Mezinárodnímu týdnu solidarity s anarchistickými vězni 2023, který připadá na 23. až 30. srpna

leták

Svět hoří. Klimatická krize je stále horší a horší. Místo masek proti covidu-19 teď lidé musí nosit masky proti kouři z lesních požárů. Zároveň se obrovské oblasti zaplavují kvůli přívalovým dešťům a jsou ničeny pokračujícím znečišťováním životního prostředí. Nic z toho není způsobeno individuálními rozhodnutími lidí. Není to způsobeno nákupem špatného výrobku v supermarketu. Je to způsobeno systematickým vykořisťováním přírody a lidstva. Vlády a velké korporace jsou těmi, kdo nás vlečou do klimatické katastrofy, která se v tuto chvíli zdá být nezastavitelná. Vlády a velké korporace, které vytvořily svět, v němž jsou bohatí lidé důležitější než ostatní. To bylo vidět zejména v době, kdy světová média neměla nic lepšího na práci než pět dní mluvit o zmizelé ponorce plné pěti bohatých lidí, zatímco stovky dalších umírají ve Středozemním moři při snaze získat šanci na lepší život.

Extrémně pravicová, konzervativní a autoritářská politika je na celém světě na vzestupu. Někteří ji využívají k rozpoutání válek a zabíjení tisíců lidí, jiní staví ploty a střeží to, co považují za svůj majetek, a další ji zneužívají k válčení v digitálním světě. Zvyšuje se dohled a státy čím dál víc vstupují do našeho soukromí, analyzují naše soukromé rozhovory a shromažďují o nás údaje s takovou hloubkou detailů, jakou jsme si nikdy nedokázali ani představit. Nástroje států k potlačení odporu, k potlačení i jen myšlenky na boj se systémem se s každou minutou zostřují. Mnoho anarchistů/ek, antiautoritářů/ek, ekologických aktivistů/ek a antifašistů/ek po celém světě čelí represím, protože jednat anonymně je v digitalizovaném světě obtížné jako nikdy předtím.

Při všech překážkách, které nám jsou během boje za lepší svět kladeny do cesty, zůstávají anarchistické myšlenky a hodnoty důležité. V době krize začínají vynikat metody kolektivního organizování, vzájemné pomoci a princip solidarity. Systém se rozpadne a my bychom se měli připravit na to, že si svět, který nám ukradly firmy, majitelé jachet a válečný průmysl, vezmeme zpět. Svět, který byl určen pro všechny. A zatímco naši přátelé jsou zavíráni za mříže a státy se je snaží ukrýt v nejtemnějších koutech svých věznic, my nebudeme mlčet, ale budeme bojovat, dokud nebudou opět svobodní.

Proto znovu vyhlašujeme Mezinárodní týden solidarity s anarchistickými vězni. Udělejte nějakou solidární akci! Napište dopisy, uspořádejte přednášky nebo filmové projekce, zviditelněte naše vězněné kamarádky a kamarády v ulicích vyvěšením transparentu nebo namalováním graffiti a dejte jim najevo, že zůstávají v našich srdcích a že bojujeme společně.

Vzpomeňme na ty, kteří proti této nespravedlnosti bojovali a zaplatili za ni životem.

Nikdo není svobodný, dokud nejsou svobodní všichni!


Zdroj:
https://solidarity.international/


Verze pro tisk 1.8.2023 Zahraniční sekretariát AF

Píšou jinde

Odkazy