Anarchistická federace

A3: Nenávist důstojnost nenahradí

Tím, že budou marginalizovaní (namísto míření na správné cíle) nenávidět jiné marginalizované skupiny, důstojnost nezískají. Stahujte, tiskněte a šiřte červnové číslo nástěnných novin A3!

A3

Tragická událost, k níž došlo 12. června v Brně, a její dozvuky vedou k mnoha zamyšlením. Co se stalo? Velmi stručně: Mladý Rom Nikolas měl být hlučný v tramvaji, to se údajně nemělo líbit sedmatřicetiletému muži původem z Ukrajiny. Došlo k incidentu, po němž Nikolas umírá.

Obecně uvádění původu kohokoli, ať už je to oběť, viník či kolemjdoucí svědek, je zavádějící a diskriminační, už vzhledem k tomu, že když jde o příslušníka či příslušnici majority (ať už ji definujeme jakkoli), původ se nikdy neuvádí. To pak vede ať záměrně či nikoli k falešnému dojmu, že problémy leží mimo majoritu.

Poté, co se zpráva o Nikolasově smrti rozšířila i s informací o původu obou aktérů konfliktu, byla nastartována další tragédie, tentokrát kolektivní a svým způsobem morální. Část (nejen) brněnských Romů a Romek zareagovala nenávistnými útoky (zpravidla slovními) na Ukrajince žijící v Česku.

Tato reakce mimo jiné naplno odhalila, jak je nemalá část romské menšiny ovlivněna konspiračními teoriemi, hoaxy a zkratkovitými falešnými tvrzeními. Není ani divu. Vliv takových „zpráv“ a „informací“ je dobře viditelný právě u nejchudších vrstev populace, protože ty nemívají nejmenší důvod věřit oficiálním tvrzením vládnoucích politiků. A k nejchudším Romové a Romky zejména díky strukturální segregaci z valné části náleží. Nenechme se ale mýlit, podobným nesmyslům dokážou podlehnout i vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Konspirace, označíme-li tak souhrnně celou škálu tzv. fake news, mají podobný efekt jako náboženství – poskytují vysvětlení na všechno, stačí jen věřit a ostatní přijde samo. Mají ale oproti náboženství i jiné „přednosti“ – jsou fluidní (tekuté), to znamená, že se dokážou proměňovat, nabývat dokonce i zcela protiřečících si podob, z jednoho tématu přejít na jiné. Stejně jako dokáže ulehčit od hříchu zpověď, dokáže konspirace ulehčit od vlastní odpovědnosti. Právě kvůli tomuto efektu jsou konspirace tak vyhledávané – ukazují na údajné „viníky“. Což je jakousi falešnou nadějí v časech kapitalistické bezohlednosti, kdy je nám vládnoucí ideologií vnucováno, že za své úspěchy a neúspěchy si můžeme jen my sami. Proto je snazší uvěřit, že za to může někdo druhý, jakkoli může být konkrétní konstrukt i na první pohled nesmyslný. A kapitalistickému systému to vyhovuje – nová víra v konspirace totiž zachovává a rozvíjí kapitalistický ideál bezohlednosti a absence solidarity mezi pracujícími a navíc odklání pozornost od skutečných příčin společenských problémů. Tyto příčiny jsou ve skutečnosti dány sociální nerovností, kdy si na jedné straně malá hrstka těch nejbohatších přivlastňuje většinu společenského bohatství a zbytek populace se potýká s věcmi, jako jsou nedostupné vlastní bydlení, drahé nájmy, dluhové pasti, zdražující se potraviny, nedostupnost různých služeb, nízké mzdy…

Konspirace jsou zároveň obchodním artiklem tzv. obchodníků s nenávistí – politických šíbrů, zpravidla z pravého konce politického spektra. Opět se ale nenechme mýlit – takto politicky obchodovat dokážou všechny politické partaje, které se derou k moci nebo se u ní chtějí udržet. Takoví politici umí ohýbat skutečnost, že kapitalismus připravuje lidi o důstojnost. Místo toho jim nabízejí její náhražky, které se projevují v různých podobách rasismu, nacionalismu, homofobie… Hrdost má v jejich podání nahradit nenávist. Ta se může obracet různými směry, nejčastěji je to ale směrem k těm, kteří jsou marginalizovaní a nedokážou se sami dostatečně bránit. Jednou jde o Romy, pak zas o imigranty, muslimy, tzv. nepřizpůsobivé, pobírače různých dávek, lidi bez domova, LGBT+, ale třeba i o neziskovky, vakcinology, feministky… Nejnověji jsou v repertoáru nenávistníků Ukrajinci.

Někteří Romové a Romky, kteří se dnes a denně setkávají s pohrdáním, ústrky a napadáním, tak vycítili příležitost asimilovat se do majority skrze to, co od ní nepřetržitě sami pociťují – přes nenávist. A to poukazováním na společného (uměle vytvořeného) nepřítele, kterým jsou dnes pro nacionalisty a konspirační věřící právě Ukrajinci. Mohou tak pocítit svých pět minut falešné hrdosti, když společně s obchodníky s nenávistí mohou nadávat na migranty z Ukrajiny. A to všechno až do doby, kdy dle principu kolektivní viny, která je s tímto scestným myšlením spojena, budou zas za nepřítele šmahem označeni všichni Romové a Romky.

Je ale potěšující, že někteří si tento paradox uvědomují a odmítají přijmout zjednodušující pohled kolektivní viny, který není ničím jiným než nejzářnějším vyjádřením rasistického myšlení. A tak jsme mohli vidět i Romy a Romky, jak společně stojí s Ukrajinci a Ukrajinkami a projevují si vzájemnou solidaritu založenou mj. na sdílené zkušenosti s projevy diskriminace. A přesně tímhle se od sebe lidi liší, ne nějakou státní příslušností nebo barvou pleti.


A3 (červen 2023) ke stažení ZDE.

Stahujte, tiskněte, šiřte!

Nástěnné noviny A3 vydává Anarchistická federace každý měsíc. Jsou určené zejména k šíření prostřednictvím výlepu v ulicích či vyvěšování na pracovištích a ve školách.


Verze pro tisk 22.6.2023 Nakladatelství AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy