Anarchistická federace

Existenční večírek

Pozvánka na debatu o anarchistické strategii a utváření anarchistické politiky

leták

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 se bude konat tradiční Existenční večírek, který formou diskusního setkání představí nové číslo anarchistické revue Existence. Podzimní číslo roku 2022, nad nímž budeme diskutovat, je věnováno tématu anarchistické strategie a otázkám anarchistické politiky, která by se měla odvíjet na jedné straně od cílů, s nimiž je spojena anarchistická vize, a na straně druhé od aktuálních potřeb a problémů, jež je třeba řešit tady a teď. Věříme, že bude o čem mluvit.

Přemítání o anarchistické strategii se můžeme po úvodním slovu věnovat kolektivně nad konkrétními příklady. Aktuálně se nabízí třeba otázka, jaké zaujmout stanovisko tváří v tvář válce na Ukrajině. Může jít svým způsobem o interaktivní workshop, jak používat vlastní hlavu a anarchismus coby morální a ideový kompas.

Zároveň Nakladatelství AF představí novou publikaci, věnovanou mexickému anarchistickému revolucionáři Ricardu Floresi Magónovi, jehož sté výročí úmrtí jsme si připomněli v roce 2022.

Tvůrkyně a tvůrci Existence přivítají jakoukoli zpětnou vazbu a budou zároveň rádi za náměty na hlavní témata dalších čísel a nápady na vylepšení.

Nejen aktuální číslo Existence, ale i ta starší, stejně jako další publikace od Nakladatelství AF budou na místě k zakoupení.

Úvodní představení tématu začne v 18.30 v autonomním prostoru Zdena (Tusarova 41, Praha-Holešovice). Dorazte ale dříve, jelikož od 18.00 bude nachystaná večeře! Po diskusi se program překlopí v tradiční „pivo s AF“, kde si na vážná i nevážná témata můžete u sklenice poklábosit s členkami a členy pražské skupiny.


Verze pro tisk 16.1.2023 Nakladatelství AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Punx against Putin

28. 5. 2024, Praha

Benefice pro Solidarity Collectives …(více)