Anarchistická federace

Uprchlíci vítejte, Rakušani táhněte!

Projev kolektivu Krisa na demonstraci za důstojné zacházení s romskými uprchlíky z Ukrajiny, která se konala 19. května před ministerstvem vnitra

Praha

Kamarádky a kamarádi,

Krisa vznikla před šesti lety z členů kolektivu Kliniky, kteří se chtěli věnovat sociálním tématům a problémům doby. Postupně se transformovala ve skupinu, jež sdružovala lidi, kteří o sociální práci přemýšlejí jinak. Kriticky a radikálně. Nahlédli jsme systémové jevy a mechanismy, které udržují lidi ve vyloučení a chudobě. Nahlédli jsme sociální systém jako systém, který má dohlížet a trestat raději než pečovat a podporovat.

Odtud se vzaly cíle Krisy. Rozšiřování povědomí o sociální práci jako nástroji politické změny, upozorňování na bezpráví a systémové chyby v matrixu sociálního systému a vzdělávání sociálních pracovníků tak, aby jen slepě nepřijímali nařízení a postupy vládní sociální politiky, ale aby ji uměli, třeba ve spojení se svými cílovými skupinami, i odmítnout a nutit ke změně.

V současné době Krisa vidí, jak vláda opět – jako již její předchůdci v minulých letech – tragicky selhává. Solidarita přichází ve vlnách a péče ještě stále není nedílnou nezpochybnitelnou součástí našich životů. Nadále se prohlubuje krize bydlení. Lidi trápí ostudně nízké mzdy a dále narůstá příjmová a zejména majetková nerovnost. Až pětina populace je ohrožena pádem do chudoby. Úřady práce, sociální odbory městských částí, neziskový sektor a obecně celá oblast péče jsou dlouhodobě přetíženy a podhodnoceny.

Krize dopadá nejen na zaměstnance, ale na celý sektor péče, na lidi, kteří jsou na jejich pomoc odkázáni. Přetíženost sociálních služeb v posledních měsících ještě vzrostla. Děje se tak kvůli mizivé reakci na energetickou krizi, růst inflace.

Během pandemie se také opět výrazně projevil systémový rasismus, zejména v oblasti vzdělávání, kdy v důsledku nedostupnosti digitálních nástrojů z výuky beze stopy zmizely desítky dětí a studentů. V neposlední řadě je třeba zmínit feminizaci veškeré dřiny, ale také chudoby, jsou to totiž právě a především ženy, které v dobách krizí stojí v tzv. první linii a zároveň na ně nejvíce dopadají jejich ekonomické důsledky.

Stejnou měrou, jakou vláda selhává směrem k místním, selhává pak ve své roli vůči lidem prchajícím před válkou. Na jednu stranu nekoná a veškerou odpovědnost opět přehazuje na nevládní organizace a dobrovolníky, na druhou stranu na tyto lidi nakládá jen tzv. špinavou práci a odmítá je přizvat a vyslechnout jako poradní hlas při řešení této krize. Koordinátorem pro Ukrajinu se stal ministr Rakušan, který toho, zdá se, ví pramálo o krizovém řízení, zato se velmi rychle vžil do role policajta.

Česká uprchlická politika se již dvacet let etabluje jako čistě represivní a tento trend pokračuje. Předseda vlády se před několika lety během balkánské krize fotil u Orbánova žiletkového plotu a není důvod se domnívat, že svoje postoje od té doby změnil. Na polsko-běloruské hranici dál strádají syrští běženci, na Hlavním nádraží a v trojském stanovém městečku bloumají neetničtí Ukrajinci, především z řad Romů, kteří mají tu smůlu, že neodpovídají požadovanému odstínu toho „správného“ uprchlíka v barevné škále.

Ministerstvo operuje s argumentačním trikem ohledně dvojího občanství. Tento právní status má však pouze zlomek z těchto lidí a navíc mnozí s ukrajinsko-maďarským občanstvím přichází skutečně z Ukrajiny, a maďarskými občany jsou jen papírově, kvůli specifické Orbánově politice. Podle Martina Rozumka z Organizace pro pomoc uprchlíkům existuje v současnosti celých jedenáct právních situací, ve kterých se mohou uprchlíci nacházet a kvůli kterým budou patrně odmítnuti. To však nesmí zakládat na situaci, kdy se během zjišťovacího procesu ocitnou bez odpovídajícího zajištění a zázemí.

Z celého procesu pak čiší bezprecedentní rasismus a segregace. Protože přednostně prověřováni jsou především uprchlíci tmavší barvy pleti.

Zákon o přestupcích říká:

„Podle § 49 odst. 1 písm. d) a e) se přestupku dopustí ten, kdo omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin a dále ten, kdo působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav nebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.“

My za Krisu se domníváme, že podstata daného přestupku byla naplněna a v souladu s tímto naším podezřením budeme podávat oznámení o spáchání přestupku na ministra Rakušana, který coby ministr vnitra a zároveň koordinátor pro uprchlíky má za danou situaci přímou odpovědnost.

Není možné, aby se u nás měřilo dvojím metrem, abychom odmítali pomoc lidem, kteří pokud se rozhodnou odejít dále na západ, nemají najednou překvapivě žádný problém. Institucionální rasismus obřích rozměrů, navíc zdokumentovaný televizními kamerami, se děje teď a tady před našima očima a my nebudeme tiše přihlížet.

Uprchlíci vítejte, Rakušani táhněte!


Verze pro tisk 28.5.2022 Krisa

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Anarchistický festival knihy

26. - 27. 5. 2023, Praha

10. ročník pražského Bookfairu, tentokráte na Žižkově. …(více)

Balkan Anarchist Bookfair

7. 7. 2023, Lublaň (Slovinsko)

Výroční anarchistický knižní festival. …(více)

International Anti-Authoritarian Gathering

19. 7. 2023, St-Imier (Švýcarsko)

Několikadenní interkontinentální anarchistické setkání s bohatým programem …(více)