Anarchistická federace

Kdo jsou anarchistky a anarchisté?

Anarchistická federace vydala nový propagační leták stručně vysvětlující naše postoje.

leták

Chceme společnost založenou na svobodě, rovnosti a solidaritě. Rádi bychom společně a zdola překonali stávající politicko-ekonomický systém i byrokratický stát. Věříme ve svět dobrovolné organizace, ekologické udržitelnosti, respektu k jednotlivci, důstojného života a rovných práv pro všechny.

Snažíme se hledat alternativy k bezuzdnému trhu. Hájíme důstojné pracovní podmínky a nechceme, aby naprostá většina světového majetku patřila úzké menšině. Odmítáme zkostnatělý státní aparát i policejní násilí – raději se organizujeme tak, abychom problémy řešili společně, vzájemnou pomocí.

Vystupujeme proti rasismu a patriarchátu, náboženskému fanatismu, násilným vztahům, nerovnostem i ničení životního prostředí. Chceme zabránit klimatické katastrofě a vytvořit trvale udržitelnou ekonomiku, která bude uspokojovat lidské potřeby, ne jen vyrábět konzumní pozlátko a hromadit zisk. Mnozí z nás se řadí ke queer lidem, všichni stojíme za jejich právy.

Propagujeme a snažíme se žít vizi společnosti, v níž se mohou svobodně rozvíjet všichni bez ohledu na původ, barvu kůže či gender. Kde se člověk nemusí klanět před manažerem, policajtem ani stranickým funkcionářem. V níž pracujeme tolik, kolik je potřeba nebo chceme a ke prospěchu všech – ne abychom spálili život v bullshit jobu a platili vyděračské nájmy.

Co děláme?

Organizujeme se, vzájemně si pomáháme, pořádáme nejrůznější protestní i kulturní akce. Blokujeme pochody náckům, občas i uhelné doly. Podporujeme projekty dostupného bydlení a squattingu. Angažujeme se za práva zvířat, vaříme hory vegan jídla a rozdáváme ho potřebným. Vydáváme časopis Existence i knihy. Pomáháme všude tam, kde lidé brání svá práva a snaží se o spravedlivější a svobodnější svět.

Pokud s tím, co sis právě přečetl*a, souhlasíš, možná jsi taky anarchistka či anarchista. Chceš se zapojit? Ozvi se na afed@afed.cz.
Můžeš nás najít i na sociálních sítích:
FB: afed.cz / TW: @afederace / Insta: afed_cz

Leták ke stažení ZDE.


Verze pro tisk 15.5.2022 AF
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy