Anarchistická federace

Anarchistický První máj 2022

Pozvánka na letošní prvomájové setkání anarchistek a anarchistů

plakát

Jako každý rok, i letos vás srdečně zveme k anarchistickému Prvnímu máji na pražském Střeleckém ostrově!

Doba není lehká a svět se mění. Po dvou letech devastující pandemie vpadla do Evropy válka a ruská imperiální armáda. Naši přátelé na Ukrajině jsou pod palbou, někteří bojují. Za frontou, v Rusku a Bělorusku, jsou anarchisté dlouhá léta zatýkáni a mučeni. Na útěku jsou miliony lidí a potřebují pomoc. Postupuje klimatická krize, zatímco uhlobaroni a korporace počítají zisk. Bují nacionalismus, otěže světa jako by držela banda bláznů. Lidé jsou unavení, vyděšení, osamělí. Co s tím?

Jako anarchistky a anarchisté se nemáme ve zvyku vzdávat ani propadat zoufalství. Naopak budeme vždy hájit a žít ideu, že jiný – svobodnější, spravedlivější, lidštější – svět je možný. První máj 2022 je pro nás nejen připomínkou dávných bojů a toho, odkud přicházíme, ale i příležitostí k setkání, seznámení se, diskusi. Naše síla není v armádách a naditých kontech, ale v nás samotných: vzájemné pomoci a přátelství, komunitě. Pojďme takovou komunitu stavět. Společně.

Program bude upřesněn. Na místě bude dostupné nové číslo anarchistické revue Existence, další publikace i čerstvě připravené letáky. Také bude možné přispět do solidární sbírky pro Anarchistický černý kříž Irkutsk: novou organizaci pomáhající ruským anarchistům stojícím proti Putinově válce. Na akci promluví hned několik antiautoritářských a sociálně kritických kolektivů.


Українська версія

Як і щороку, і цього року ми щиро запрошуємо на анархістське Перше травня на Стрілецькому острові!

Часи не легкі, і світ змінюється. Після двох років спустошливої пандемії в Європі вдерлися війна і російська імперська армія. "Наші друзі в Україні під вогнем, деякі воюють. За фронтом, в Росії і Білорусії, анархістів багато років заарештовують і катують. Мільйони людей тікають і потребують допомоги. Насувається кліматична криза, тоді як вугледобувні підприємства і корпорації підраховують прибуток. Бушує націоналізм, а кермо світу ніби тримає купка дурнів. Люди втомлені, налякані, самотні. Що робити?

Яко анархістки й анархісти, ми не маємо звички ні здаватися, ні впадати у відчай. Навпаки, ми завжди будемо відстоювати і жити ідеєю про те, що інший - більш вільний, справедливий, більш людяний - світ, що він можливий. Перше травня 2022 року є для нас не тільки нагадуванням про давні бої і про те, звідки ми прийшли, але й нагодою для зустрічі, знайомства, обговорення. Наша сила не в арміях і забитих контах, а в нас самих: взаємодопомога і дружба, спільнота. Давайте будувати таку спільноту. Разом.

Програма уточнюється.


Střelecký ostrov, Praha/Прага (GPS: 50.082N 14.41E) / 1. 5. 2022, 11.00


Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Klima a film: Kolik toho smíme vytěžit pro záchranu klimatu: protesty proti těžbě lithia

26. 4. 2023, Brno, Praha

Série filmových večerů platformy RE-SET …(více)

Anarchistický festival knihy

26. - 27. 5. 2023, Praha

10. ročník pražského Bookfairu, tentokráte na Žižkově. …(více)

Balkan Anarchist Bookfair

7. 7. 2023, Lublaň (Slovinsko)

Výroční anarchistický knižní festival. …(více)

International Anti-Authoritarian Gathering

19. 7. 2023, St-Imier (Švýcarsko)

Několikadenní interkontinentální anarchistické setkání s bohatým programem …(více)