Anarchistická federace

Barikáda a zákop

Magón 2022: Antimilitaristický článek z roku 1915

Ricardo Flores Magón

Proti sobě stojí dvě nepřátelské obrany: lidová barikáda a vojenský zákop. Barikáda ukazuje slunci svou obrovskou, nepravidelnou masu a zdá se, že je hrdá na svou deformaci. Vojenský zákop se chlubí svými geometricky vyvedenými liniemi a culí se na svého zpotvořeného soupeře. Za barikádou jsou vzbouření lidé; v zákopu jsou zalezlí vojáci.

„Barikáda je tak hrozná věc,“ křičí zákop a dodává, „stejně strašná jako lidé, kteří za ní stojí!“

Zpoza barikády vycházejí mužné tóny revolučních hymnů; v zákopu vládne ticho.

„Je dobře známo,“ říká zákop, „že za tou obludností stojí jen ztracení lidé!

Nikdy jsem neviděl, že by taková absurdní hromada sloužila k něčemu jinému než k ochraně davu před smrtí, kterou si zaslouží. Špinaví a páchnoucí lidé, bandité, vzpurný plebs, to je to jediné, co může taková ošklivá věc ukrýt. Místo toho za mnou stojí ochránci zákona a pořádku; příznivci republikových institucí; disciplinovaní a zdvořilí lidé; záruka veřejného klidu; štít života a zájmů občanů.“

Barikády mají svou vlastní hrdost, a není to výjimka z pravidla. Cítí, že její útroby z klacků, šatů, hrnců, kamenů a čehokoli dalšího, co se tam nachází, se otřásají rozhořčením. S tónem hlasu, který odráží vážnost nejvyšších lidových předsevzetí a tvrdost nejvyššího odhodlání lidí, říká:

„Zastav se, útočiště útlaku, přístave zločinu, protože se nacházíš v přítomnosti bašty svobody! I když jsem ošklivá a nerovná, jsem skvělá, protože mě nevytvořili placení muži, žoldáci ve službách tyranie. Jsem dcerou lidového zoufalství; jsem produktem zmučené duše pokorných a z mých útrob se rodí Svoboda a Spravedlnost.“

Nastává okamžik ticha, během kterého se zdá, že barikáda medituje. Je zdeformovaná a krásná zároveň: zdeformovaná svou konstrukcí; krásná svým významem. Je to silná a robustní hymna svobody; je to impozantní protest utlačovaných.

Ticho narušují galantní tóny polnice, které vycházejí z příkopu. Březnový vánek čistí opuštěné ulice povstaleckého města. Z barikády a ze zákopu vychází rachot řinčících zbraní. Barikáda pokračuje:

„Cítím se tak hrdá, že hájím ušlechtilou hruď dítěte lidu, a sama bych otevřela své nitro, kdyby mě chtěl utlačovatel využít ke své obraně.“

Dělová koule naráží na střed barikády, aniž by ji byla schopna prolomit. Celá barikáda skřípe a její vrzání připomíná napínání kolosu, který svolává všechny své síly, aby odolal útoku. Nic! Pár střepin se odráží a třpytí na slunci jako jiskry z kovárny. Barikáda pokračuje:

„Tyran zbledne při pouhé zmínce mého jména, a když stojím, na hlavách velkých banditů se třesou koruny. Co bys dal, strážce nohsledů, abys za sebou cítil horečný dech lidí, kteří bojují za svou svobodu? Jsi postaven, abys udržoval útlak a otroctví. Zatímco já přicházím jako oznámení spravedlnosti a pokroku. Jsem zdeformovaná a nerovná; ale pro toho, kdo trpí, mám záblesky úsvitu a z mého drsného bytí vyzařuje světlo, které vede lid namísto rozkazů.“

Polnice z vojenského zákopu signalizuje „pozor“, bezprostředně následovaný signálem „palba“. Krupobití projektilů naráží na vnější stěnu barikády, až létají kusy dřeva, cihel a střepů. Barikáda zůstává stát a statečně odolává útoku šrapnelů, hrozivým útokům dělových koulí a zuřivým kousancům výstřelů z pušek. Bubny rachotí ve vojenském zákopu a polnice zuřivě vibruje. Všichni jasně vnímají její hněvivý tón uprostřed řevu salv jako zlověstný výkřik dravce uprostřed bouře. Barikáda se napíná jako obr, který dostal hromadnou ránu palcátem v souboji titánů. Barikáda nabírá sílu a pokračuje následovně:

„Barikády v každém městě zároveň a svoboda vytrysknou z mých hořících útrob zářících jako dech sopky! I když jsem temná, přináším světlo. Když mě chudák uvidí, povzdechne si a řekne: konečně…!“

Ricardo Flores Magón

Regeneratión č. 213, 20. listopadu 1915.


V celoroční sérii „Magón 2022“ zatím vyšlo:
Magón 2022
Ricardo Flores Magón (1874–1922)


Verze pro tisk 20.3.2022 -kl-
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy