Anarchistická federace

Kriticky ku kríze #2

Bratislava, 27. února 2009

Kolektív Info@police pripravil na piatok 27. februára 2009 druhé infokafé z celkovo trojdielnej série podujatí, zameraných na rôzne aspekty súčasnej hospodárskej krízy. Chceli by sme znovu rozvíriť diskusiu, tentoraz o hospodárskej kríze z rodového hľadiska. Dopady krízy na prácu žien a prekarizácia ich postavenia na trhu práce sú často celkom prehliadanými javmi. My sa pozrieme na krízu, ktorá sa nám doteraz predostiera ako rodovo neurčitá (a tým pádom “mužská”) záležitosť z pohľadu žien, ktoré sú ňou zasiahnuté špecificky a často omnoho intenzívnejšie. Večer bude vedený formou diskusie, v ktorej svoj pohľad na rôzne aspekty ženskej práce predstavia sociologička Jarmila Filadelfiová, Zuzana Maďarová z Aspektu a členky kolektívu Info@police Kristína a Michaela. Posvietime si na podstatu ženskej práce a jej prekérny charakter, na príčinu toho, že ženy napriek proklamovanej rovnosti dostávajú nižšie platy, na aktuálny vývoj na slovenskom trhu práce z rodového aspektu a na to, čo to v praxi obnáša byť na Slovensku ženou a matkou. Okrem prednášky a diskusie bude súčasťou večera aj premietanie dokumentárneho filmu „Neisté životy“ („Precarious Lives“) od režisérky Joanne Richardson, v ktorom sa prelínajú archívne záznamy, zobrazujúce prácu žien počas minulého storočia a súčasné pracovné podmienky 10 rumunských žien.

Uvidíme sa 27. februára 2009 o 18:00 v Miestnom kultúrnom centre na Gaštanovej ulici č. 19 (Bratislava - Patrónka, konečná trolejbusov 204 a 207). Pešo sa k nám dostanete zo zastávok Patrónka alebo Dubová (pozri mapku).

Tešíme sa na Vás!
www.infoapolice.sk

Plagat k akcii
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

3. 10. 2019, Liberec

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje přijede do ČR její autor a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. …(více)

Support your squat

5. 10. 2019, Praha

Benefiční koncert pro Kliniku …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)