Anarchistická federace

Poslední dny Voltairine de Cleyre

Recenze brožurky z dílny Historického spolku Zádruha

obálka

S nadšením jsem přivítal nápad Historického spolku Zádruha věnovat jednu z jeho brožur světově proslulé, avšak u nás poněkud pozapomenuté anarchistce Voltairine de Cleyre.

Už si asi začínám pomalu zvykat, že skoro u každé ze zádruhovských brožur musím něco překousnout, a ani tahle není výjimkou. Tentokrát jde o hravé proměny autorčina křestního jména. Někde je správně uváděno Voltairine, jinde (a to včetně samotného názvu na obálce) zas Voltaraine. Asi aby si každý mohl vybrat, co se mu víc líbí.

Ústředním textem brožury je přednáška „Přímá akce“, kterou de Cleyre držela v lednu 1912, tedy pět měsíců před svou smrtí. O překlad, který ještě téhož roku vycházel na pokračování ve Volných listech, se postarala česká anarchistka a učitelka L. Franzlová z New Yorku. Nejde o nijak převratný text. De Cleyre v něm přibližuje pojem přímé akce na různých událostech amerických dějin a představuje ji jako přístup, jenž je člověku nejbližší a je opakem politického zastupování. Okrajově se také přitom dotýká nutnosti propojení bojů rolníků a továrních či dopravních dělníků. „Musíme se teprve naučit, že je jediný společný boj proti těm, kteří si přivlastnili zemi, peníze a stroje.“ Ve své době považuje sabotážní akce za běžný a přirozený projev stávek. Varuje před dobře míněnými zákony, které se velmi často obrací „ve zbraně v rukou nepřátel, nebo se staly mrtvými literami“. Nepřímá akce pak „ničí iniciativu, hasí individuálního ducha vzpoury, učí lid spoléhat se na někoho jiného s věcmi, které mají vykonat sami a které mohou jen sami vykonat“. De Cleyre poukazuje na to, že moc pracujících není ve „volební síle, ale ve schopnosti zastavit výrobu“.

Osobně mě ale nejvíce zaujal text Josefa Kučery, velmi blízkého přítele de Cleyre, který popisuje poslední dva měsíce jejího života, kdy byla paralyzována nemocí, jíž nakonec v nemocnici v Chicagu 20. června 1912 ve svých 45 letech podlehla. Jde o silné vyprávění plné bolesti, ale i oddanosti a opravdového přátelství. Bez zajímavosti není, že na smutečním obřadu de Cleyre se podílely mj. skupiny jako Česká pekařská unie, Česko-americký dělnický Sokol či česká sekce Průmyslových dělníků světa (IWW).


Voltairine de Cleyre: Přímá akce. Historický spolek Zádruha, 2021. 44 stran A5, cena 50 Kč. Lze objednat na adrese spolekzadruha[a]riseup.net.


Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy