Anarchistická federace

IFA #2

Vyšlo druhé číslo časopisu Internacionály anarchistických federací.

IFA #2

Naše federace je členskou sekcí Internacionály anarchistických federací (IFA), a je nám tudíž ctí představit další číslo časopisu, jenž nese stejnojmenný název. Jeho cílem je poskytnout jasný mezinárodní anarchistický pohled na soudobé problémy a zahájit diskusi o myšlenkách, které se běžně neprobírají v agitačních tiskovinách nebo v regionálně zaměřených publikacích našich federací.

Druhé číslo IFA bylo prvně představeno na tradičním anarchistickém knižním veletrhu v Londýně, který se letos konal 11. září.

Na 32 stranách přináší v anglickém jazyce sedm článků, které se zabývají problémy, jimž čelí jednotlivé federace, a pět prohlášení od samotné Internacionály. Svými články konkrétně přispěly skupiny Fédération Anarchiste, Αναρχική Πολιτική Οργάνωση, Federacija za Anarhistično Organiziranje, Federación Anarquista Ibérica, Federazione Anarchica Italiana. Jejich texty řeší zejména vztahy pandemie nemoci covid-19, kapitalismu a moci.

Na závěr nechybí základní informace o anarchistické Internacionále a přehled jejích členských federací.

IFA číslo 2 naleznete ke stažení ZDE.


Zdroj:
https://i-f-a.org/2021/09/11/ifa-magazine-for-2021/


Verze pro tisk 20.10.2021 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy