Anarchistická federace

Hladovka za lidskost

Před polským Sejmem pokračuje hladovka na podporu uprchlic a uprchlíků držených v izolaci na polsko-běloruských hranicích.

hladovka

Aktivistky polské queer-feministicko-anarchistické skupiny Wilczyce (Vlčice) drží od 31. srpna hladovku před budovou polského Sejmu (dolní komory parlamentu) ve Varšavě. Na místě je 11 osob, které pokračují v hladovce. Uplynulé noci proběhly v klidu, bez rušení a v teple, díky materiální podpoře ze strany sympatizantů. Lidé také na místo přinášejí teplé nápoje, nebo podporují aktivistky povzbudivými slovy. Na dálku se aktivistkám připojila, také osoba žijící ve Španělsku, hladovkou před Polskou ambasádou. Aktivistky vítají jakoukoliv formu podpory ze zahraničí, které by mohly vést ke zviditelnění celé kauzy a vytvořily tlak na polskou vládu, vedoucí k vyřešení situace osob na polsko-běloruské hranici.

Níže uvádíme v překladu plný text prohlášení kolektivu:

„Solidaritu s osobami zadržovanými na polsko-běloruské hranici! Mluvíme o skupině uprchlic a uprchlíků afgánského původu, kterým nebylo už několik týdnů dovoleno překročit polské hranice a jsou zadržováni bez přístupu k přístřeší, jídlu a lékařské pomoci.

Protestujeme, a to odmítáním jídla na dobu neurčitou. Pokusy o bezprostřední poskytnutí pomoci jsou stále neumožněné/blokované represivními složkami, proto jsme se rozhodly protestovat formou hladovky.

Požadujeme okamžité poskytnutí humanitární pomoci zadržovaným osobám. Požadujeme, aby pohraničníci přestali porušovat lidská práva z rozkazu polské vlády. Požadujeme udělení azylu osobám, které prchají před pronásledováním tálibánským režimem.

Vlády neumožnující poskytnutí pomoci trpícím, hladovějícím a umírajícím osobám jsou ostudné. Nemůžeme zůstat nečinné vůči antimigrační politice, zpřísňování hranic a podpoře xenofobních nálad. Všechny osoby, podílející se na situaci, ve které jsou nevinné osoby ohroženy na životě ve jménu fašizujících ideologií, mají krev na rukou mimo to, že část z nich pouze ,plní rozkazy‘.

Událost je organizována zdola, anarchisticky a otevřená všem osobám, které mají chuť se zúčastnit. Pokud se chceš přidat k protestu, jednoduše si k nám prosím přisedni. Není tu ale místo pro logo organizace, kterou můžeš reprezentovat – chceme se vyvarovat odvádění pozornosti od osob zadržovaných na hranici. Záleží nám také na vytvoření prostoru bezpečného pro všechny – queerfobní, rasistické a sexistické postoje nebudou tolerovány.“

Více informací o hladovce a jejím průběhu můžete nalézt na stránkách kolektivu:
https://www.facebook.com/kolektyw.wilczyce/


Související odkazy:
https://a2larm.cz/2021/09/fotoreport-tricet-dva-afghancu-a-stovky-pohranicniku-krize-na-polske-hranici-nekonci/
https://denikreferendum.cz/clanek/33061-cilem-vyjimecneho-stavu-vpolskem-pohranici-je-skryt-nezakonnost-pred-verejnosti


Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Klima a film: Kreativní resistence - historie britského antidálničního hnutí a Reclaim the Streets

2. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Reclaim the streets …(více)

Klima a film: Kodaňské trauma a změna strategie

30. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Just do it! …(více)

Klima a film: autonomní zóny aneb jak se žije na stromě

7. 12. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - okupace hamabašského lesa, ZAD a NOTAV …(více)