Anarchistická federace

Abel Paz

Letos v srpnu uplynulo sto let od narození anarchisty a historika Abela Paze.

Abel Paz

Abel Paz (původním jménem Diego Camacho) se narodil 12. srpna 1921 v Almeríi v Andalusii. Od šesti let žil v Barceloně u svého strýce, který byl – stejně jako Abelova matka – členem španělských anarchosyndikalistických odborů CNT. Navštěvoval libertariánskou školu Ferrerist Escuela Natura.

V roce 1935 vstoupil také do CNT a po vypuknutí španělské občanské války se zapojil do bojů na katalánské frontě. Současně začal přispívat do časopisu Tierra y Libertad. Když v roce 1939 Franco dobyl Katalánsko, požádal Paz stejně jako tisíce dalších anarchistů o azyl ve Francii, kde se následně zapojil se do protihitlerovského odboje. V roce 1942 se vrátil do Katalánska a snažil se obnovit činnost CNT. Byl ale zatčen a strávil několik let ve vězení. V padesátých letech se už opět ve Francii zapojil do ilegálního protifrankistického odboje. Zároveň psal knihy o španělském anarchismu, včetně proslaveného životopisu čelného představitele španělského anarchismu Buenaventury Durrutiho.

Po skončení frankistického režimu se Paz vrátil do Španělska, dále se věnoval mapování historie tamějšího anarchismu a napsal také čtyřsvazkové paměti. Zemřel 13. dubna 2009 v Barceloně.

My jsme měli to potěšení se s Abelem Pazem setkat během jeho přednáškového turné, kdy se v říjnu 2003 zastavil v Bratislavě a v Praze, aby promluvil o svých zážitcích z revoluce, antifašistického odboje a emigrace. V rámci přednášek byl promítán také dokumentární film Durruti ve španělské revoluci, který vznikl právě na motivy stejnojmenné Abelovy knihy.

Související odkazy:
Reflexia stretnutia s Abelom Pazom
Večer se španělským anarchistou a spisovatelem Abelem Pazem
Tajemství Durrutiho hrobu
Sam Dolgoff: Anarchisté ve španělské revoluci


Verze pro tisk 12.8.2021 -dm-
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy