Anarchistická federace

Zabíjet a lhát

Praxe Policie ČR je nechutná, ale nepřekvapí. Tím spíš je nutné hlasitě odsoudit policejní zabití Stanislava Tomáše v Teplicích.

Na romských životech záleží

Smrt člověka

Co se stalo? V sobotu 19. června zasahovali v Teplicích tři příslušníci Policie ČR proti Romovi Stanislavu Tomášovi. Na videu, které natočil jeden z přihlížejících obyvatel domu, před nímž k zákroku došlo, můžeme vidět, jak tři fízlové Tomáše zpracovávají. Povalí ho na břicho, zkroutí mu ruce za zády, nasadí pouta. Následně mu jeden z nich klečí na nohách a druhý mu klečí plnou vahou kolenem na krku. Po třech minutách se zvedá fízl z nohou ležícího a společně se stojícím fízlem si o chodník zatahují kovové teleskopické obušky. Zbývající fízl stále drtí Tomášovi kolenem krk, přitom je od pohledu minimálně o 40 kilo těžší než Tomáš. I když je Tomáš evidentně znehybněný, fízl, co většinu času postával, mu kleká na jednu nohu a druhou mu tlačí k zemi oběma rukama. Tomáš už nekřičí a také se nijak nehýbe. Policejní koleno má na krku asi pět a půl minuty. Video končí. Dodejme, že ten den byla tropická vedra, v Teplicích bylo 33 stupňů ve stínu.

Reportáž A2larmu přibližuje, co se dělo dál: „,Lidi nám vyčítají, že jsme nezasáhli,‘ říká pohnutě jeden z obyvatel domu. ,Že jsme měli něco udělat, zastat se ho a nenechat toho policistu, aby mu klečel pořád dál na tom krku, ale já jsem se bál, já nechci zemřít. Kdybych se ho zastal, tak by mě taky mohli povalit na zem a zakleknout. Přijela pak i zásahová jednotka,‘ vypráví očitý svědek a dodává, že do sanitky bezvládné tělo odnesli policista a záchranář. ,A v té sanitce mu ten policista ta pouta sundal, to jsme ještě viděli, než ji zavřeli a odjeli. Proč by to dělal, kdyby byl živý?‘ ptá se svědek, který je stejně jako ostatní sousedé kolem něj přesvědčený, že viděl muže zemřít už na ulici.“

Nedomníváme se, že by chtěl dotyčný fízl někoho záměrně zabít. Je nám ale jasné, že vinou brutálního policajta v sobotu zemřel člověk, bylo mu 46 let a jmenoval se Stanislav Tomáš. Více se o něm dočtete v uvedené reportáži. Čest jeho památce.

Dehonestace oběti a zastrašování

Že policejní pouliční zabíjení v téhle zemi ještě není běžný folklor, bylo jasné i samotným fízlům, protože začali okamžitě svůj „zásah“ obhajovat. Ohánějí se tím, že zabitý muž bral drogy. Nastoupili jasnou linku dehonestace oběti zásahu a doufají v sympatie zdejší bílé rasisticky naladěné majority, protože zabili Roma, a to v zemi, kde dal nedávno prezident medaili za statečnost náckovi ze severu Čech, co šel zmlátit romskou ženu.

Fízlové na nic nečekali a okamžitě vydali zprávu, že muž zemřel až v sanitce, jelikož se předávkoval. Policejní zásah na to neměl podle nich žádný vliv. Tak rychlý závěr vzbudí hned značné pochybnosti. V pondělí přispěchali s videem, kde se pravděpodobně právě Tomáš chová poměrně divoce a následně buší rukou do auta. Z pozdějších fotografií vozu, který stál stále na stejném místě, je patrné, že na něm nedošlo k vůbec žádnému poškození. To nebrání policejnímu mluvčímu napsat, že se měli dva muži v Dubské ulici vzájemně napadat a „zároveň poškozovali cizí auta“.

Fízlové nelenili jít zastrašovat svědky události. Jak je popsáno v reportáži A2larmu: „Obyvatelé domu, před kterým zásah proběhl, mluvit nechtějí. Bojí se. ,Řekli nám, že můžeme jít až na tři roky do vězení, když o tom budeme s někým mluvit, museli jsme podepsat takový papír,‘ vysvětlují. Obecná mlčenlivost měla být podepsaná na papíře, informaci o třech letech vězení měli prý policisté sdělit ústně. K tomu, zda jsou tato tvrzení pravdivá, se teplický policejní mluvčí Daniel Vítek odmítl vyjádřit s tím, že ,policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení a v rámci prověřování postupují striktně podle trestního řádu‘.“ Pravděpodobně ze strachu stáhl video se zásahem jeho autor ze svého profilu.

Ještě v pondělí policejní mluvčí zveřejnil zprávu: „Soudní pitvou zemřelého byla vyloučena souvislost se zákrokem, který předcházel zadržení podezřelého. Podle předběžné pitevní zprávy bylo u muže zjištěno podezření z ovlivnění cizorodou látkou amfetaminové řady a při pitvě byly zjištěny chorobné změny věnčitých tepen srdce.“ Do policejních příruček se tedy bude moci zapsat, že pokud v tropickém hicu klečíte více než pět minut plnou vahou někomu s nemocným srdcem na krku, jednáte přiměřeně a rozhodně mu tím nemůžete nijak ublížit.

Politici bez úcty k životu

Ministr vnitra Jan Hamáček měl ihned potřebu projevit se jako hovado, jak už jsme od něj tak nějak zvyklí. Policejním dusičům vyjádřil bez přemýšlení plnou podporu. Mj. napsal: „Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že policie zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa.“

Co nám tím vlastně sděluje? Že když něco berete (nebo fízl tak usoudí), nebo se něčeho dopustíte (nebo fízl si usmyslí, že jste se něčeho dopustili), pak musíte počítat s tím, že vám bude někdo několik minut klečet na krku a možná u toho exnete. Hamáček věří v argument postavený na zdejší stigmatizaci lidí závislých na drogách, jako by to byla jiná nemoc než třeba alkoholismus. A uvědomuje si vůbec, že je členem vlády, o které správní soud konstatoval, že letos porušila zákon asi dvacetkrát? A kdyby se zkoumalo i to, čím přitom byla sjetá, nechal by je ministr zakleknout stokilovým fízlem na tak dlouho, až by tu nastalo bezvládí?

Hamáček předvedl naprostou absenci jakékoli empatie a úcty k lidskému životu. Hlavně podpořit represivní složky, oporu státu a zájmů elit. Vede sociální demokracii od devíti k pěti a možná je dobře, že ji konečně zakope na volebním hřbitově. Je až s podivem, jak se socdemáčtí ministři vnitra vždy stavěli za pachatele policejního násilí a skandalizovali jeho oběti. Připomeňme třeba Grosse během summitu MMF a Světové banky v Praze v roce 2000 nebo Bublana po krvavé policejní řeži na Czechteku v roce 2005.

Dalším vládním debílkem, který jaksi přehlédl, že byl zmařen lidský život, když spěchal podpořit tvrdý postup fízlů, je premiér Babiš, který je paradoxně zároveň předsedou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Vyjádřil se: „Pokud někdo ničí auta, je agresivní, a jednoho policistu dokonce pokouše, tak nemůže čekat, že s ním budou zacházet v rukavičkách. Soudní pitva navíc jasně dokázala, že nezemřel kvůli zákroku policie. Je to smutné, ale normální slušný člověk se jen těžko dostane do podobné situace. Děkuji teplickým policistům za jejich práci, neměli to jednoduché.“ Babiš má svou vlastní prezentaci skutečnosti, jak víme z jiných kauz. A tak je mu jedno, že šlo o zásah, který skončil smrtí, že pitva prokázala jedině to, že měl Tomáš nemocné srdce, nebo že není žádné zničené auto. Ale když si někdo přikrádá do kapes po milionech, je pro něj nějaký pouliční výlupek jen póvl, jehož život nestojí za zmínku. A zabít takto člověka opravdu není jednoduché, jen těch dlouhých minut, co mu musíte klečet na krku.

Rasismus

Někteří, zejména Romové, přirovnávají smrt Stanislava Tomáše ke smrti Afroameričana George Floyda. Fízlové a politici takové přirovnání odmítají. Proč? Zjevně proto, že rasistický přístup je v jednání policie takovou normou, že se bere za samozřejmý. Stačí si udělat jen malý test a sledovat policejní hlídku, když otravuje lidi. A vsaďte se, o co chcete, že většina obtěžovaných a kontrolovaných bude tmavší barvy pleti. A i další podobnost s Floydem najdeme, i toho se snažila policie následně líčit v co nejtemnějších barvách, aby tak odvrátila pozornost od své vražedné praxe, což se jí naštěstí nepovedlo.

Pokud jde o rasismus, kterým je tahle smutná kauza nabitá, není o čem pochybovat. Kdyby se na zemi válela opilá bílá ženská, vypadal by ten „zásah“ stejně? A kdyby ano, shodli by se bleskově všichni fízlové včetně svého ministra na tom, že psychopat v uniformě ji zabil oprávněně? Zatím se PČR na svém webu chlubí jen případy, kdy fízlové naopak poskytli první pomoc zraněné dívce. Byla totiž „jen“ opilá a byla to bílá Češka. Prostě stejně jako ve Spojených státech i u nás platí, že pokud nejste bílí, je mnohem větší pravděpodobnější, že se stanete předmětem zájmu fízlů a že můžete po jejich zákroku skončit v márnici. Není to také první případ, kdy nějaký Rom zemřel v rukou policie.

Policejní demence

Případ policejní vraždy George Floyda celosvětově rozdmýchal debatu o zaklekávání, tj. tlačení kolenem na krk ležící osoby, které se opakovaně stává příčinou smrti, zejména pokud je zasahující fízl natolik horlivý, že klečí na člověku nepřiměřenou silou nepřiměřeně dlouho. Ve Spojených státech, Francii či Hongkongu je dokumentováno hned několik případů, kdy zakleknutí krku fízlem přispělo ke smrti zadrženého. Ve Francii po smrti George Floyda přestala policie tento způsob zadržení aplikovat, alespoň oficiálně, a vyučovat na tamních policejních akademiích. Navíc řada amerických policejních okrsků tuto techniku zakázala již po protiválečných protestech v 60. letech. Ne tak u nás. Fízlové jsou tu, zdá se, nezpochybnitelní, ať už praktikují cokoli. Pravda, jinde na tom nejsou o poznání lépe.

Je také krásně vidět dvojí metr, pokud jde o fízla nebo o civilistu, navíc jiné barvy pleti. Když Tomášovi s nemocným srdcem drtil o mnoho těžší fízl krk, policejní demence (těžko užít slovo logika) říká, že se mu nemůže nic stát. Ale připomeňme pokojnou blokádu nacionalistické demonstrace 1. července 2015, jednoho antirasistu při zcela neadekvátním zásahu fízlové, kteří si neodpustili rasistické průpovídky, povalili na zem, zlomili mu zub a zaklekli ho. Jeho přítelkyně se proti tomu ohradila, přičemž se dotkla jednoho z fízlů. Ten si hned vyběhal neschopenku a 50kilová dívka byla exemplárně souzena za napadení a zranění policisty. Zatímco fízlové jsou křehcí tvorové, jejich oběti musí vydržet všechno. Někteří ale, jak bylo vidět v Teplicích, nevydrží.

Policejní násilí, dehonestace obětí, beztrestnost pachatelů a jejich krytí ze strany (nejen) vládních politiků. My, anarchisté a anarchistky, tenhle scénář známe – policejní brutalita, mučení, zneužívání pravomoci a síly… a pak lhaní, vytáčky a ve velké většině žádné, v malém procentu jen velice směšné tresty. Velká pardubická, klub Propast, Global Street Party, summit MMF, Czechtek 2005, nespočet anarchistických demonstrací… Kolikrát už jsme to v posledních třiceti letech zažili, naštěstí bez obětí na životech.

Nemáme nejmenší důvod věřit gangu, co si říká Policie ČR. Represivní orgán, jenž na nás nasadil agenty provokatéry, aby uměle vytvořil hrozbu domácího terorismu a mohl zasáhnout proti anarchistickému hnutí. U soudu sice se svou vykonstruovanou kauzou fízlové pohořeli, ale nikdo z nich nemusel nést žádné následky za dlouhé měsíce vazby pro lidi, které si usmysleli na dlouhá léta nechat zavřít jen proto, aby mohli vykázat nějakou činnost. Na okraj připomeňme, že tomu cirkusu velel Šlachta, který se dnes nechává v předvolebním klání oslavovat jako nezkorumpovaný policista. Šlachta, který psal lživé kádrové posudky, nejraději by vrátil soudnictví do 50. let a na rovinu říká, že zatopí zejména Romům, pokud se dostane k moci.

Hlas odporu

V pondělí 21. června romští aktivisté Štefan Pongo a Jozef Miker založili na místě zásahu pietní místo, kam postupně přicházeli lidé zapalovat svíčky. Objevila se tu i kytice se stuhou „Na romských životech záleží“. V úterý se zde vystřídaly stovky dalších, především Romů a Romek. Někteří dorazili i ze zahraničí. Policie spontánní pietní akci monitorovala namísto toho, aby se raději odporoučela někam, kde nebude vidět. Větší pietní vzpomínka se bude konat v sobotu 26. června v Dubské ulici v Teplicích, a to od 14.00 hodin. Tuto manifestaci rozhodně stojí zato podpořit.

V pondělí ve večerních hodinách zároveň prošla centrem Prahy skupina antifašistů a antifašistek za skandování hesel „V Teplicích to byla vražda“, „Policejní vrazi“ nebo „Naší zbraní je solidarita“. Video z akce můžete zhlédnout na naší FB stránce (https://www.facebook.com/afed.cz/videos/1179813122445118/).

Od výroků premiéra Babiše a ministra Hamáčka se ostře distancovali občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, jejímiž členy oba papaláši jsou a Babiš dokonce předsedou. Politici podle vyjádření podkopávají důvěru v nestrannost vyšetřování celého incidentu. Stejně tak Rada Evropy se nespokojila s politiky a policií dopředu stanoveným výsledkem a požaduje naopak důkladné a nezávislé vyšetřování Tomášovy smrti. Amnesty International poukazuje na skutečnost, že technika stlačení krku použitá policií během zatčení byla neuvážená, zbytečná, nepřiměřená, a proto protiprávní. Požaduje, aby takové praktiky byly do budoucna nepřípustné.

O skutečné podstatě policie jsme psali v anarchistické revue Existence na téma „Ochránci pořádku“, a rozhodně si neděláme iluze, že její PR heslo „pomáhat a chránit“ je směrováno k obyčejným lidem, natož pak k tradičně diskriminovaným menšinám. Její podstatou je pomáhat elitám a chránit kapitál, udržovat společnost a veřejný prostor pod represivním dozorem. Smrt Stanislava Tomáše není žádným překvapením. To ale ani v nejmenším neznamená, že bychom ji měli jen tak přejít. Naopak, požadujeme pro něj spravedlnost! Je nám jedno, zda byl v danou chvíli střízlivý nebo ne, zda se něčeho dopustil nebo ne. Smrt si rozhodně nezasloužil. A pokud to fízlům za podpory politiků projde tentokrát, projde jim to i příště. Žádný pardon pro fízly! A to až do doby, dokud tu tato nenáviděná instituce, nástroj násilí systému vůči lidem, bude.

Doživotní pacifikace Stanislava Tomáše

Pietní místo na místě zásahu

Solidární protest v Praze, 21. červnaJak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Klima a film: Kreativní resistence - historie britského antidálničního hnutí a Reclaim the Streets

2. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Reclaim the streets …(více)

Klima a film: Alterglobalizační hnutí od Seattlu přes Janov až do Prahy

16. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - This is what democracy looks like …(více)

Klima a film: Kodaňské trauma a změna strategie

30. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Just do it! …(více)