Anarchistická federace

A3: Proti kultuře znásilnění

NE znamená NE! Stahujte, tiskněte a šiřte červnové číslo nástěnných novin A3!

A3

Něco se mění a je to skoro neuvěřitelná naděje do budoucna. O co jde? O nic menšího, než že se oběti sexuálního násilí veřejně postavily proti vlivnému alfa samci – a ten se vzdal politické kariéry. Řeč je o nepřehlédnutelném Dominikovi Ferim, který si říká choco_afro a korporátními médii byl popisovaný jako nejúspěšnější český politik na sociálních sítích. Právě tam se totiž nachází jeho „cílová skupina“ – generace Z, děti nového tisíciletí.

Feriho virtuální sebeprezentace měla opravdu úspěch, který si dokázal pošramotit až při osobním seznámení. Když totiž „komunikoval“ reálně, konkrétně se ženami, veřejným tajemstvím se stalo, že je znásilňuje, sexuálně obtěžuje nebo aspoň verbálně ponižuje. Že zkrátka dělá to, co prasáci z řad politiků starších generací jen dávali k lepšímu, když se předváděli voličům.

Pamatujete si přece na televizní klání kandidátů na prezidenta? Ten, co to nakonec vyhrál, a teď nám beztrestně může říkat, že jsme kundy, tehdy pronesl: „Knížata měla právo první noci a díky tomu zdegenerovala, protože své nevolnice nemuseli znásilňovat, nemuseli tedy vydávat energii na toto znásilňování. Zatímco my zemani jsme si svého práva, nejenom v sexuální oblasti, vždycky toto právo museli těžce vybojovat, a proto jsme nezdegenerovali.“ A kredit mu to neubralo. Přesně o tom mluvil i děkan Právnické fakulty, kde Feri v rámci studia také řádil jako sexuální predátor: „… není to věc, která by se týkala jen právnické fakulty. Je to věc, která se týká celé společnosti. A je třeba to řešit.“

Takže nechme stranou komentáře, že Feri by z politiky tak jako tak odešel, protože měl jiné plány nebo protože ho vlastně v Topce nechtěli. Na celé téhle kauze, odstartované díky investigativní práci dvou novinářů, je totiž důležité jedno poselství: V macho české žumpě rezignoval volební kandidát, když se na něj provalilo, že je macho! Člověk už by ani nedoufal, že se toho tady může dožít.

Ač Feri způsobil mnoha dívkám dlouhodobá traumata, můžeme mu být vděční, že právě na jeho příkladu se ženy a dívky pomalu odvažují mluvit o svých negativních zážitcích s projevy sexuálního násilí. Představa, že za znásilnění může neznámý zvrhlík číhající za noci v křoví, snad začne ustupovat tvrdým faktům, že naprostá většina sexuálních útoků se děje ze strany lidí, které oběť zná.

Doufejme, že tato kauza dodá odvahu mluvit. Oběti totiž sexuální násilí nahlašují jen v mizivém procentu případů, a to z mnoha důvodů, jako je nezpochybnitelné postavení útočníka, strach z pomsty, vědomí, že se nic nezmění, necitlivý přístup ze strany fízlů, obavy ze zostuzení v okolí a v rodině… Snad už se konečně začne stávat normou, že NE znamená NE. Snad už se konečně sexuální predátoři začnou bát prolomení mlčení a důsledků, zatímco se doteď těšili prestiži seladonů.

Nic se ale nevyřeší samo od sebe. Je zapotřebí neustálého úsilí, které bude napadat zažitou kulturu znásilnění, kdy se oběť cítí vinnou a sexuální násilník jako vítěz. Řešením není ženy zahalovat a držet doma, jak to můžeme znát z jiných kultur nebo z minulosti, aby údajně neprovokovaly. Pokud má někdo problém se ovládat, měl by vyhledat odbornou pomoc, a neřešit svou nezvladatelnost omezováním druhých nebo to ještě dávat na odiv jako něco přirozeného.

Je třeba postavit se náboženským fanatikům a konzervativcům, kteří chtějí omezovat sexuální výchovu, diskriminovat sexuální menšiny a diktovat ženám, jak nakládat se svým tělem. Je třeba odmítnout patriarchát a kapitalismus, které jsou postavené na právu silnějšího a na kořistění. Je třeba nakopat do koulí všechny knížata a zemany, kteří si myslí, že jim patří svět.


A3 (červen 2021) ke stažení ZDE.

Stahujte, tiskněte, šiřte!

Nástěnné noviny A3 vydává Anarchistická federace každý měsíc. Jsou určené zejména k šíření prostřednictvím výlepu v ulicích či vyvěšování na pracovištích a ve školách.


Verze pro tisk 23.6.2021 Nakladatelství AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy