Anarchistická federace

Novinky pro Anarchistický festival knihy 2021

20. června se potkáme v Praze u stánku Nakladatelství AF. Podívejte se na katalog naší nabídky.

bookfair

Poslední pražský Anarchistický festival knihy se konal před dvěma lety. Od té doby přišlo Nakladatelství Anarchistické federace s několika novými publikacemi, které prezentuje na osmém ročníku tohoto oblíbeného setkání, jenž se koná 20. června 2021 na venkovním prostranství klubu Cross v Holešovicích. Těmi novinkami jsou dvě knihy, jedna plná vzpomínek anarchistky Anny Garasjovovéa druhá věnovaná stému výročí úmrtí Petra Kropotkina, kapesní brožury o povstání v Bělorusku či o základech anarchismu a praxe anarchistického hnutí dnešních dní, diář na rok 2022 zaměřený na španělskou sociální revoluci let 1936–39 a tři čísla anarchistické revue Existence. Tyto (i starší) tituly můžete pořídit jak na festivalu, tak na uvedených distribučních místech či v e-shopu Roleta39.

U příležitosti festivalu jsme vydali katalog s aktuální nabídkou našeho Nakladatelství. Stáhnout si ho můžete ZDE.

A nyní blíže ony novinky:

Anna Garasjovová: Vzpomínky anarchistky

Vzpomínky anarchistky Anny Garasjovové jsou jedinečným svědectvím o 20. století v Rusku. Žila v letech 1902–1994, zažila cara, obě revoluce roku 1917, bolševickou éru i rozpad Sovětského svazu. Jako anarchistka prošla vězením i vyhnanstvím. Pracovala jako zdravotní sestra, ale i jako rytec v tiskárně map. V 60. letech se seznámila s Alexandrem Solženicynem a pomáhala mu zpracovávat a ukrývat materiály pro Souostroví GULAG. Vedle vlastního nevšedního a poněkud bizarního osudu popsala krutost rolnických povstání proti statkářům i bolševikům, vyvraždění takzvaných „rukojmích“, násilné přesídlení a smrt tisíců Kazachů, útěk komunistického vedení před Hitlerem z Moskvy…
256 stran A5, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 200 Kč (více ZDE a ZDE)


Petr Kropotkin: Anarchistická etika

Kniha přináší čtyři Kropotkinovy práce, které vyjadřují hlavní oblasti jeho zájmu při uvažování o morálce. První text, Spravedlnost a mravnost, je reakcí na zúžené pojetí darwinismu v jeho dobovém výkladu, které přeceňuje soupeřivou stránku lidské povahy a musí potom mravnost definovat nějakým umělým, vnějším způsobem. Druhý text, nazvaný Etické principy anarchismu, je přepracovaným vydáním Kropotkinovy asi nejslavnější práce o etice. Je zaměřený převážně na kritiku metafyzických koncepcí vzniku a založení lidské morálky. Kropotkin přesvědčivě vyvrací všechny křesťanské pověry o vnějším původu a jakémsi „vnuknutí“ mravního uvažování člověku a pečlivě kritizuje postupy klerikální argumentace, na nichž jsou tyto pověry založené. Následující dva texty ukazují praktické aplikace Kropotkinova uvažování o lidské mravnosti. První – Morální volba L. N. Tolstého – je výkladem životní krize proslulého spisovatele, která se odrazila v jeho kritice křesťanství, a tento výklad je zarámován širším rozborem Tolstého pojetí morálky. Druhým příkladem je text nazvaný O smyslu odplaty, který ukazuje Kropotkinovu přesnou a přesvědčivou kritiku vězení jako nejvýraznějšího symbolu trestu, jejž společnost uděluje svým členům za spáchání přečinu.
164 stran A5, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 170 Kč (více ZDE)


Anarchismus pro začátečníky

Kapesní brožura seznamuje se základními principy anarchismu, anarchistickým pohledem na svět, ale také na sebe sama. Vedle toho ukazuje šíři zájmů a aktivit anarchistického hnutí, které se týkají široké škály aspektů života člověka, společnosti i samotného hnutí. Nečekejte žádné dlouhé citáty klasiků, přemíru cizích slov, nesrozumitelné filozofické rozbory ani historický exkurz plný jmen a dat. Publikace je vhodná jak pro anarchisty a anarchistky, tak pro lidi, kteří se s myšlenkami anarchismu nikdy v životě nesetkali.
84 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 55 Kč (více ZDE)


Statě o revoluci (česky o událostech v Bělorusku)

Tato brožura je pokusem o analýzu událostí, které otřásaly Běloruskem v období posledních prezidentských voleb: popisuje příčiny skutečné revoluční situace v zemi a důvody, které vedly k sebeorganizaci běloruské společnosti, aby se konečně postavila tamnímu brutálnímu režimu – jak jinak než za aktivní účasti běloruských anarchistů. Zde publikované texty našeho kamaráda Maxe Ščura vznikly v červnu až září 2020 v bezprostřední reakci na vývoj v Bělorusku a jsou poznamenané emoční stopou tamních událostí.
64 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 40 Kč (více ZDE a ZDE)


Diář 2022

Diář je tematicky zaměřen na Španělskou revoluci (1936–1939). Najdete v něm stručně popsané události, které se k této významné etapě anarchistického hnutí vztahují. To vše pak uvádí do souvislostí text, který vedle tehdejší sociální situace ve Španělsku popisuje také samotný průběh revoluce, fungování samosprávy pracujících, boje s nepřáteli revoluce či angažmá českých interbrigadistů. Každý měsíc diáře uvozuje reprodukce původních linorytů inspirovaných dobovými anarchistickými plakáty a texty písní, jež v té době zněly z úst španělských anarchistů a anarchistek.
180 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 200 Kč (více ZDE)


Verze pro tisk 19.6.2021 Nakladatelství AF
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy