Anarchistická federace

Solidaritu s nepokoji v Kolumbii!

Od 28. dubna probíhá v Kolumbii povstání proti tamní vládě, která se ho snaží krvavě potlačit.

Kolumbie

Tisíce lidí vyšly v posledních dnech do ulic Kolumbie a bojují proti státu a kapitalistickému barbarství, kterému jsou nuceni denně čelit. Od 28. dubna, kdy se konala generální stávka proti nové daňové reformě, již se autoritářsky pokusila prosadit vláda, probíhají ve více než 500 městech země nepřetržité mobilizace. Nová daňová reforma, která počítala se zvýšením cen komodit, jako jsou káva, cukr, vejce, benzín, elektřina a voda, a zasáhla by nepříznivě velkou většinu Kolumbijců, je jen částí komplexních reforem předkládaných za doprovodu brutálního represivního násilí vůči demonstrantům, drancování přírody, zásahů do území původních obyvatel a terorismu polovojenských jednotek krytých státem.

Stát Kolumbie za pomoci kapitálu a organizovaného zločinu zintenzivňuje vykořisťování chudých a prohlubuje politiku sociálního zbídačování, přičemž obchod s drogami je hlavním pilířem jeho ekonomiky. Zároveň zahájil divoký represivní útok na ty, kdo bojují za život a důstojnost v domorodých, dělnických, mládežnických či studentských komunitách. Tento stát je řízen kriminálním způsobem, jak bylo vidět v případě pandemie, kdy byly peníze určené pro potřeby zdravotnictví dány velkým podnikatelům a bankéřům, a pandemie byla mocí zneužita k prosazení protispolečenských plánů kolumbijského státu, eskalaci sociálního vyloučení poloviny populace země žijící pod hranicí chudoby. Prohloubila se spolupráce ekonomických a politických elit a obchodníků s drogami při drancování a hromadění půdy, nehledě na mučení a chladnokrevné zabíjení militantů, které pouze v prvních měsících roku 2021, tj. před vypuknutím povstání, čítalo na 50 obětí.

Obyvatelé Kolumbie jsou teď každý den v ulicích a podnikají nepřetržité boje, blokují dálnice, vytvářejí samosprávné struktury, kolektivní kuchyně, zdravotnické struktury a skupiny první pomoci, organizují politické a kulturní akce. Proti nim stojí kolumbijské státní protipovstalecké mechanismy a vražedné násilí policie a zvláštních „jednotek pro potlačení nepokojů“ (ESMAD), dochází k zatýkání, užívání chemikálií, bití, mučení elektrošoky za zdmi policejních stanic, ke střelbě, sexuálnímu násilí vůči demonstrantům, zabíjení, uvalení výjimečného stavu a nasazení armády v ulicích. Od začátku mobilizace bylo k 8. květnu zabito 47 lidí, přičemž je pohřešováno celkem 548 osob.

V prohlášení kolumbijských antifašistických a anarchistických skupin (Colectix Kaos Kreador Antifacista, Bandera Negra a ULET-IAA) nazvaném „Zrušme stát! Formujme autonomní shromáždění!“ mj. stojí: „Voláme po časově neomezené generální stávce, která povede k posunu současného stavu ve prospěch lidí: od místních oligarchů a buržoazních menšin k různorodým národům, které tvoří většinu populace v Kolumbii.“ A dále jednoznačně říkají: „Není nutné, aby stát ovládaný elitami uzákonil zemědělskou reformu. Jsou to samotné komunity, města a obce, které to zvládnou bez prostředníků. Stačí shoda shromáždění a může se začít.“

Jako anarchisté stojíme za kolumbijskými městskými povstalci, afro-kolumbijskými komunitami, zemědělci, dělníky, studenty, mládeží a původními obyvateli s naší zbraní mezinárodní solidarity. Podporujeme boje, které vypuknou v jakémkoli koutě Země proti státní moci, kapitalistické dystopii a modernímu totalitarismu. Podporujeme boj za vybudování společnosti rovnosti, solidarity a svobody.

Zdroje:
https://www.acat-ait.org/2021/05/06/abolir-el-estado/
http://apo.squathost.com/allilengii-stous-exegermenous-laous-tis-kolomvias/

Další informace:
https://libcom.org/news/colombia-has-lost-its-fear-nationwide-uprising-continues-face-state-violence-05052021


Verze pro tisk 15.5.2021 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Brno proti špinavému pojištění

21. 6. 2021, Brno

Protest proti pojišťování fosilního průmyslu …(více)