Anarchistická federace

Regeneración je zpět

Mexičtí anarchisté a anarchistky obnovili známý anarchistický list.

FAM

Titul Regeneración, anarchistických novin, které bývaly tiskovým orgánem Mexické liberální strany (PLM) a o desítky let později, ve 40. letech, listem FAM, je opět v rukou anarchistů a anarchistek. Jejich vydávání obnovuje naše sesterská federace v rámci anarchistické internacionály IFA, Anarchistická federace Mexika (Federación Anarquista de México – IFA, FAM-IFA).

Již od srpna 2019 připravuje současná FAM vydávání novin, jejichž název si uzurpovaly po dlouhou dobu politické strany u moci, nehledě na to, že jak bylo řečeno, Regeneración byly původně mexické anarchistické noviny založené v roce 1900 bratry Magónovými, z nichž v anarchistickém hnutí sehrál nejvýznačnější roli Ricardo Flores Magón (1874–1922). Poté, co byl nucen v roce 1904 opustit Mexiko, vydával dál list ve Spojených státech.

Současná koronavirová krize zabránila tomu, aby se projekt stal záhy realitou. Ale už není na co čekat. A tak bylo 12. února 2021 oznámeno vydání prvního čísla. „Regeneración bude od nynějška beranidlem narážejícím do privilegií kapitalismu,“ uvádí jeho vydavatelé a pokračují: „Regeneración nebude nikdy usilovat o spojenectví se státem, jelikož víme, že stát, ochránce kapitalismu, není institucí, kterou musíme převzít, nýbrž zničit.“

Regeneración není jen tiskovým orgánem FAM-IFA, je to tiskovina otevřená všem příznivcům federace a anarchistických myšlenek. Prostředky získané prodejem novin, které jsou nutné k úhradě nákladů na tisk, budou použity pouze na úhradu těchto nákladů a na rozvoj novin. Rozsah listu se bude zvětšovat úměrně počtu vydaných čísel, jejich nákladu a podpoře jejich distribuce.

Již následující den po vydání prvního čísla, oznámila FAM-IFA na svém facebookovém profilu, že stačilo pouhých 24 hodin, aby byl celý jeho náklad rozebrán. Ukazuje to na velkou potřebu tiskovin a historickou paměť mexického anarchistického hnutí.

Další číslo Regeneración, již většího rozsahu, je plánováno na květen.

 

Zdroj:
https://www.facebook.com/FederacionAnarquistadeMexico


Verze pro tisk 21.2.2021 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Critical Readings: Lifestyle Politics and Radical Activism

7. 10. 2021, Praha

Kritické čtení. …(více)