Anarchistická federace

Boj za chléb a růže

Recenze na knihu Feminismus pro 99 %

obálka

Zdálo by se, že se nám tu objevilo nové nakladatelství – Svobodná knihovna, z. s. Ale nenechte se mýlit, jde o starý dobrý Neklid, který ve velmi krátkém sledu vydal hned několik nových titulů. Mezi ně patří i knížečka nazvaná celkem jasně Feminismus pro 99 %. Manifest. Jde o společné dílo tří autorek. Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya a Nancy Fraser nejsou klasické zástupkyně 99 %, jde o vysokoškolské profesorky. Ale neděste se, jejich manifest není dalším procvičováním cizích slov v textu pro hrstku intelektuálů. A také nejde o autorky, které píšou o těch dole z tepla svých kabinetů, aniž by zároveň prožívaly jejich boje. Jedná se naopak o aktivistky, které kupříkladu spoluorganizovaly Mezinárodní stávku žen.

Svůj manifest z roku 2019 začínají odmítnutím takového způsobu feminismu, jehož cílem je zejména větší zastoupení žen ve vedení firem, správních radách, vládách a parlamentech. Takový přístup dělá z feminismu pouhou služku kapitalismu, která má umožnit ženám z vládnoucí třídy větší podíl na rozhodování a vykořisťování. Jenže to je jen pokračování cesty ke „spálené planetě“ namísto ke „spravedlivému světu“. Je to buď anebo. A tak se o slovo hlásí feminismus pro 99 %, feminismus s naprosto jinou třídní orientací, jenž už ze své podstaty nemůže stát sám o sobě, ale musí se sjednotit s jinými hnutími – antikapitalistickými, environmentálními a antirasistickými –, s boji za bezplatné kvalitní vzdělání, štědré veřejné služby, dostupné bydlení, pracovní práva či za svět bez válek.

Autorky pak staví na konkrétních projevech nové vlny feminismu, která se prohání různými kouty světa a znovuobjevuje stávku coby nástroj k zviditelnění a prosazení svých zájmů. Ve skutečnosti radikální feminismus není ničím novým, jak se může podle manifestu zdát. Při svém odmítnutí liberálního feminismu, který je svým způsobem součástí našich problémů, jasně říkají: „Nechceme oslavovat generální ředitelky v luxusních kancelářích – chceme se naopak generálních ředitelů a ředitelek i jejich luxusních kanceláří jednou provždy zbavit.“

Manifest má jasný záměr „identifikovat a přímo konfrontovat skutečný zdroj krize a bídy – a tím je kapitalismus“. Základem genderového útlaku je tak „podřízení sociální reprodukce produkci orientované na zisk“. A jak říká název jedné kapitoly: „genderově podmíněné násilí má mnoho forem a všechny jsou propojené s kapitalistickými společenskými vztahy“. Zde už na nás přímo čiší ekonomizující pohled na život jedince a společnosti, jak ho známe z marxismu. Vždyť i autorky za předchůdce svého manifestu považují ten od Marxe a Engelse z roku 1848. A i když opravdu velká část genderového násilí vychází ze vztahů určovaných kapitalismem, jak je mimochodem v manifestu skvěle popsáno, svět je přece jen vícevrstevnatý, a anarchistky a anarchisté se svým zkoumáním nepřirozených autorit by k tomu jistě měli námitku.

I přes ní je ale tento manifest velmi povedeným konstatováním, že feminismus těch dole se diametrálně liší od toho liberálního, že je nutné chápat všechny zdola vedené boje za součásti jednoho společného a že „naší zbraní je vize, která je současně feministická, antirasistická a antikapitalistická“.

 

Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser: Feminismus pro 99 procent. Manifest. Svobodná knihovna, z. s., 2020 (edice Neklid), 92 stran, cena 99 Kč. K dostání u Roleta39.


Verze pro tisk 7.1.2021 -jk-

Píšou jinde

Odkazy